המאמץ העולמי לאיסור על השימוש במוקשים – שפות אחרות