הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית הקזחית – שפות אחרות