חיי הציירים, הפסלים והאדריכלים הדגולים ביותר – שפות אחרות