ניקפורוס הראשון, פטריארך קונסטנטינופול – שפות אחרות