מכון שפתי צדיקים

מכון שפתי צדיקים הוא מרכז לתורת ותולדות החסידות. המרכז עוסק במחקר תורתם, תולדותם, ומורשתם הרוחנית של גדולי רועי תנועת החסידות והאדמו"רים, ובפרסום והוצאה לאור של ספרי חסידות.

הלוגו של מכון שפתי צדיקים

המרכז נוסד בשנת תש"מ על ידי רבי יצחק מאיר פלינטנשטיין האדמו"ר מקופיטשניץ, ומנוהל כיום על ידי בנו הרב נפתלי פלינטנשטיין וכיום נחשב לאחד המכונים המובילים והמוכרים בתחום החסידות.

הוצאה לאור

עריכה

במכון עוסקים צוות חוקרים בראשות הרב אלישע פקשר והרב שלמה לבנברון בהדרת ספרים וכתבי יד של גדולי החסידות, שחלקם לא יצאו לאור מעולם, כשהמטרה היא לכנס, לסדר, ולהנחיל לדורות את תורת החסידות הצרופה, בתכלית השלימות ההידור והיופי. כמו כן עוסקים חברי המכון במחקר תולדותיהם וסיפורי חסידים וכן מחקר קהילות ישראל בהם חיו.

שיעורי חסידות והרצאות

עריכה

המכון מקיים שיעורי חסידות וכן הרצאות בתחום המחקר החסידי. צוות המכוון מוסר הרצאות במקומות שונים בעולם.

הספרייה החסידית

עריכה

בבית המכון קיימת ספרייה תורנית מקפת ומגוונת המתמקדת בנושא החסידות.

גנזך וארכיון

עריכה

בבית המכון קיים ארכיון גדול לתיעוד תנועת החסידות, אוצר מסמכים, תעודות, מכתבים ותמונות של רבות מהחצרות החסידיות.

עזר, ייעוץ והדרכה

עריכה

פעילות המכון כוללת הנחלת חסידות ותולדותיה לחוגים רחבים, המוצאים עזר, סיוע, הדרכה, וייעוץ בחיבור ועריכת ספרים. הייעוץ מתבטא הן בפענוח כתבי היד והן בהעברת חומר, והן כעזר במציאת מקורות חדשים, ובעיצוב הספרים.

רננו צדיקים

עריכה

במסגרת המכון קיים גם מפעל "רננו צדיקים" העוסק בתיעוד ואיסוף מוזיקה חסידית. צוות מיוחד עוסק באיתור ניגונים ונוסחאות עתיקות, שהיו חלק מההווי בחצר חסידית. 3 קלטות מניגוני בית אפטא - מז'יבוז' - רוז'ין קופיטשניץ כבר יצאו לאור, ובהם מבחר ניגונים עתיקים.

מפעלי המכון

עריכה

מפעל תורת בית אפטא

עריכה

יד ושם לזכר אדמו"רי שושלת רבי אברהם יהושע השל ("הרבי מאפטא") ולבית מז'יבוז' ז'ינקוב וקופיטשניץ. במסגרת המפעל יצאו לאור מחדש הספרים:

 • אוהב ישראל השלם על התורה ומועדים
 • ילקוט אוהב ישראל לקט מאמריו של נדפסו באוהב ישראל
 • אגרות האוהב ישראל אגרות, מסמכים ותעודות, עם הערות חשובות
 • הגדה של פסח - אפטא קאפיטשניץ עם פירושי האוהב ישראל וצאצאיו
 • זמירות לשבת עם מנהגי בית אפטא וקפאיטשניץ
 • פרקי אבות - אוהב ישראל עם פירושי האוהב ישראל וסיפורים מבית קאפיטשניץ
 • הרב מאפטא על ידי יצחק אלפסי
 • אור יהושע

מפעל תורת בית קאזניץ

עריכה

הוצאה לאור של כל ספרי רבי ישראל הופשטיין מקוז'ניץ עד כה יצאו לאור:

 • עבודת ישראל על התורה ומועדים
 • יקר מפז על ההפטרות
 • שארית ישראל על המדרש
 • אבות ישראל על מסכת אבות
 • תהלות ישראל פירוש לתהלים
 • הגדה של פסח עם אוצר פירושי המגיד מקאזניץ
 • ילקוט עבודת ישראל - לקט מאמריו של נדפסו בשאר ספריו כולל מנהגים ומכתבים.

מפעל תורת בית רוז'ין

עריכה

במסגרתו יצאו לאור הספרים:

מפעל תורת בית רימנוב

עריכה

במסגרת זו נאספו כל אוצר מאמרי אדמור"י בית רימנוב ויצאו לאור בשני ספרים:

מפעל תורת בית קנטקוזבה - חארסון

עריכה

במסגרת זו יצאו לאור הספרים

 • עבודת יצחק לרבי פנחס מקנטקוזבה
 • מחשבת נחום לרבי מנחם נחום רבינוביץ מקנטקוזבה ואב"ד חיפה

קובץ "שפתי צדיקים"

עריכה

כתב עת ובמה מרכזית למחקרי חסידות בעריכת צוות המכון, בה נקבצים מאמרים חסידיים, פסקי הלכה, אגרות ומסמכים, מגדולי החסידות, וכן מאמרים ומחקרים היסטוריים.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה