מסכת ספר תורה

אחת מהמסכתות הקטנות

מסכת ספר תורה היא חיבור הנמנה עם המסכתות הקטנות. המסכת מכילה חמישה פרקים העוסקים בדיני כתיבת ספר תורה.

החיבור כולו מופיע גם במסכת סופרים, בתוספות שונות, ובמספר שינויים.

אזכורים בתלמוד ובראשונים עריכה

כאמור, כל תוכנה של מסכת ספר תורה מופיע במסכת סופרים, אלא שבין שבמסכת סופרים נוספו הלכות נוספות, שלעיתים מהוות הוספה לדינים הנידונים.

יש שכתבו שמסכת ספר תורה קדומה למסכת סופרים, ומחברה ליקט ממנה את כל ההלכות והוסיף עליהן[1]. אך עם זאת ישנם מספר שינויים ביניהם[2].

היו שהעירו שבהלכה אחת ישנו שינוי מהותי בין מסכת סופרים למסכת ספר תורה: לגבי צורת פרשיות פתוחות וסתומות שבספר תורה.

במסכת ספר תורה נכתב כך:

פתוחה שעשאה סתומה, וסתומה שעשאה פתוחה, הרי זו תגנז. איזו היא פתוחה, כל שהתחיל מראש השיטה. כמה יניח בסוף השיטה ויתחיל מראש השיטה והיא נקראת פתוחה, כדי לכתוב שם של שלש אותיות. גמר כל הפרשה בסוף הדף, אם שייר שיטה אחת ופרשה סתומה היא, מתחיל באמצע השיטה, ואם פתוחה היא, מתחיל מלמעלה, ומניח את השיטה ההיא.

ואילו מסכת סופרים מופיע בלשון הזה:

פתוחה שעשאה סתומה, סתומה שעשאה פתוחה, הרי זה יגנז. איזו היא פתוחה, כל שלא התחיל בראש השיטה, ואיזו היא סתומה, כל שהניח מבאמצע השיטה. וכמה יניח בראש השיטה, ותהא נקראת פתוחה, כדי לכתוב שם של שלש אותיות. וכמה יניח באמצע השיטה, ותהא נקראת סתומה, כדי לכתוב שם של שלש אותיות.

גמר את כל הפרשה בסוף הדף, ישייר שיטה אחת למעלה, ואם שייר מלמטן כדי לכתוב שם של שלש אותיות, מתחיל מלמעלן.

למעשה השיטה המובאת במסכת ספר תורה מתאימה עם דעת הרמב"ם, ומנגד השיטה המובאת במסכת סופרים מתאימה לדעת הרא"ש.

הבית יוסף[3]מביא שרבי יוסף אסכנדרני העיר על שינוי זה:

וכן מצאתי במסכת ממסכתות חיצוניות ונקראת מסכת ספר תורה ברייתא (מסכת סופרים פ"א, הלכה י"ד) וז"ל... ע"כ עכ"ל הר"י אסכנדרני ז"ל.

פרקי המסכת עריכה

מסכת ספר תורה מונה חמישה פרקים העוסקים בעניינים שונים הקשורים בכתיבת ספר תורה:

  1. פרק ראשון – בעיקר דיני הקלף והדיו הכשרים לכתיבת ספר תורה
  2. פרק שני – דיני יריעות הספר תורה
  3. פרק שלישי – דיני קדושת ספר התורה
  4. פרק רביעי – דיני מחיקתם של השמות הקדושים
  5. פרק חמישי – דיני טעות בכתיבת השמות הקדושים

קישורים חיצוניים עריכה

פירושים

הערות שוליים עריכה

  1. ^ הקדמת מיכאל היגער בהקדמה למסכת סופרים שהוציא, וכן בהקדמת רבי חיים קניבסקי בפירושו למסכת ספר תורה.
  2. ^ רבי חיים בהקדמה לפירוש על המסכת.
  3. ^ הלכות ספר תורה, חלק יורה דעה סימן רעה.