מקור (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

 • מַקּוֹר – איבר גרמי המשמש פה אצל ציפורים
 • מָקוֹר
  • מקור - סימוכין עליו מתבססים בכתיבת עבודות סדורות ואקדמיות
   • מקור ראשוני – מסמך מקור (כלומר, שלא נוצר על סמך מסמך אחר) או חפץ פיזי אשר נכתב או נוצר בתקופה הנחקרת ואשר מספק מידע ממקור ראשון, עדות ישירה, לאירוע מסוים
   • מקור משני או מקור שניוני – תיעוד אשר מכיל ניתוח, פרשנות או סינתזה של מידע המצוי במקורות אחרים
  • מקור - במקצוע הדפוס, תיאור לדף אב שממנו מדפיסים עותקים
  • מקור היסטורי – תעודה או טקסט שיש בהם עדות בת-הזמן על אירוע היסטורי
  • מקור (עיתונות) – גורם המספק מידע לעיתונאי
  • שם הפועל (צורת המקור) - אחת מנטיות הפועל, שאין לה זמן, גוף, מין ומספר
  • מקור - אחד השמות תחתם פעלה הוצאת הספרייה הישראלית
  • מקור מתח – רכיב המייצר מתח במעגל חשמלי
  • קוד מקור – בתכנות, אוסף ההוראות המוזן למהדר
 • מקור ראשון – עיתון ישראלי
 • מקור ברוך – שכונה במרכז ירושלים
 • מקור חיים (שכונה) – שכונה בדרום ירושלים
 • מקורות – חברת המים של ישראל

ראו גם