משהה נקביו

איסור להתפאק מעשיית צרכים

המשהה נקביו, כלומר, המתאפק מלעשות צרכיו כאשר הוא מרגיש צורך בכך - עובר בכך על האיסור ההלכתי 'בל תשקצו'.

מקור האיסורעריכה

את איסור משהה נקביו למד רב אחאי בתלמוד בבלי[1] מן הפסוק בספר ויקרא: ”אַל תְּשַׁקְּצוּ אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם וְנִטְמֵתֶם בָּם.“ (ספר ויקרא, פרק י"א, מ"ג), מאחר שיש בהתאפקות משום מיאוס.

הפוסקים נחלקו אם איסור זה הוא דאורייתא[2] או דרבנן והפסוק רק אסמכתא[3].

הרמב"ם כתב שהמשהה נקביו, מלבד מה שהוא עובר באיסור של 'בל תשקצו', הוא גם גורם לעצמו בעיות בריאותיות כתוצאה מכך[4].

על דרך הרמב"ם כתבו ראשונים אחרים שהמשהה נקביו לקטנים מסתכן בעקרות ומשום כך יש איסור נוסף בדבר על פי הפסוק בספר דברים ”לא יהיה בך עקר“ (ספר דברים, פרק ז', י"ד). בתלמוד הבבלי אף מסופר על חכמים שונים שהפכו לעקרים, והתלמוד מייחס זאת לכך שהתאפקו מעשיית צרכים משום שהשתתפו בשיעור שנמשך זמן רב[5].

לדעת החזון אי"ש, כיום אין חשש עקרות, מאחר ש'השתנו הטבעים'[6].

הגבלות לאיסורעריכה

הראשונים סייגו את האיסור להשהות נקביו, וכתבו מספר מקרים בהם הדבר מותר:

  • הרשב"א התייחס למי שמרגיש צורך לעשות את צרכיו תוך כדי מהלך התפילה, וכתב שמותר להתאפק אם ניתן[7] .

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ מסכת מכות דף טז ע"ב
  2. ^ כ"כ בכמה אחרונים, הרמב"ם בספר המצוות מצוות לא תעשה קעט, הרבינו יונה שערי תשובה פרק ג סעיף צג, רבי אליעזר ממיץ ספר יראים מצווה קנא, שו"ת הרשב"ש סימן רעד
  3. ^ כן דעת רבי מנחם המאירי בספרו בית הבחירה מכות, טז, ודעת חידושי הריטב"א מכות טז ב, והרשב"ץ בספר זוהר הרקיע לאוין עב, וכ"כ בספר תרומת הדשן תשובה קטז
  4. ^ מנורת המאור נר ו' כלל א פרק ג חלק א
  5. ^ תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ס"ד עמוד ב'. לדיון בנושא מבחינה מדעית ראו אנציקלופדיה הלכתית רפואית, כרך ב', עמ' 269-270. מובא גם באתר ישיבה
  6. ^ בספר 'יצחק יקרא' על משנה ברורה סימן ג' ס"ק ל"א, הביא כן בשם החזו"א
  7. ^ שו"ת הרשב"א, חלק א', סימן קל"א
  8. ^ רבי ישראל איסרלן, שו"ת תרומת הדשן, תשובה ט"ז.
  9. ^ או"ח סי' ג' סעי' י"א מהו"ת

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.

  ערך זה הוא קצרמר בנושא הלכה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.