פתיחת התפריט הראשי
אהרן שלוש - אבי המשפחה

משפחת שלוש היא משפחה יהודית ממוצא פורטוגזי, שענפיה התפזרו בגלות באירופה ובצפון אפריקה. ענף אחד מהמשפחה עלה לארץ ישראל מצפון אפריקה באמצע המאה ה-19 והתיישב ביפו.

אבי המשפחה - שהעלה את המשפחה לארץ ישראל וקבע את מושבה ביפו - הוא אברהם שלוש; בנו הוא אהרן שלוש, ממייסדי השכונה היהודית נווה צדק; ילדיו של אהרן השתתפו בייסוד אחוזת בית (לימים העיר תל אביב-יפו) ונכדיו תרמו לעיצובה הכלכלי והתרבותי של תל אביב הקטנה.

בין היתר ניתן למנות בין צאצאי ענף המשפחה בישראל את משפחות מנור וזכאי צאצאיו של דוד לובינסקי, את רפי (רפאל) מהודר, את נעם לניר (שהתחתן בה) ואחרים.

אילן יוחסיןעריכה

אברהם שלוש
 
 
אהרן שלוש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אברהם חיים שלושרחל מהודר
 
יוסף אליהו שלוש
 
יעקב שלוש
 
ג'מילה פדידה
 
לונה שלוש
 
סולטנה לוריא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
זכי שלוש
 
רפאל מהודר
 
שמחה גארה
 
 
מרגלית חבצלתירוחם לוריא
 
תקוה וינשטוק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דרור אורון
 
אסנת ברימן
 
 
רוני רובינשטיין
 
אמנון רובינשטיין
 
 
 
 
 
רון בריימן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
משה שלוש
 
מאיר שלוש
 
אבנר שלוש
 
מרים גורודנצ'יק
 
צדוק שלוש
 
הלל שלוש
 
יהודית כהן
 
יורם שלוש
 
 
 
 
 
 
 
אהרן שלושאביעזר שלושמיקי כהן
 
 
 
 
יואב שלושיולי כהן