משתמשת זו אינה טייסת ואינה תומכת בפתרונות אלימים.

בעבר היתה פעילה מאוד בויקיפדיה העברית ואף מפעילת מערכת.

תרמה (בין היתר) לכתיבת הערכים הבאים:


ראו גם: ויקיפדיה:שילוב בהוראה


משתמש:F16/ארגז חול