נזיפה

אחד מהעונשים הנהוגים בדין משמעתי

נזיפה היא אחד מהעונשים הנהוגים בדין משמעתי. לעיתים נקבעות לעונש זה שתי רמות: נזיפה ונזיפה חמורה. בניגוד לעונשים כגון קנס או מאסר, שבהם יש פגיעה ממשית במורשע, בנזיפה הפגיעה היא במוניטין של המורשע, פגיעה שעלולה לפגוע במסלול הקידום שלו בעבודתו. לעיתים נלווה לנזיפה עונש נוסף, כגון קנס.

עונש נזיפה נקבע באחדים מחוקי מדינת ישראל:

בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בישראל כולל נזיפה בסל העונשים שלו.[3]

הערות שוליים

עריכה