נציבות קבילות שוטרים וסוהרים

נציבות קבילות שוטרים וסוהרים היא יחידה במשרד לביטחון הפנים שתפקידה לברר קבילות של שוטרים וסוהרים נגד מפקדיהם.

הנציבות הוקמה ב-1980 כשנתיים לאחר שהוועדה לבירור נושא הפשיעה בישראל (ועדת שימרון), המליצה לעשות זאת כחלק מהמלצותיה לשינויים מבניים במשטרת ישראל (״על מנת למנוע לחצים שדרגים נמוכים לא יוכלו לעמוד בהם״), וכן זמן קצר לאחר שפקודת המשטרה תוקנה ונאסר בה על התארגנות שוטרים. מבנה הנציבות ואופי פעולתה התבססו במידה רבה על נציבות קבילות החיילים שהוקמה שש שנים קודם לכן. מעמדה של הנציבות בעניין שוטרים עוגן בפקודת המשטרה, ומקביל תוקנה גם פקודת בתי הסוהר להסדרת מעמדה בעניין סוהרים. בשנת 2006 הועברו ההוראות בעניין מפקודת המשטרה לחוק המשטרה (דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות), התשס"ו-2006, תוך עריכת שינויים שונים במבנה הנציבות ודרכי פעולתה, בהתבסס על לקחים שהופקו בשנות פעילותה. בשנת 2008 בוצעו תיקונים דומים גם בפקודת בתי הסוהר.

בראש הנציבות עומד נציב הקבילות, שמתמנה בידי השר לביטחון הפנים, לאחר התייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. כשיר לכהן כנציב מי שכשיר להתמנות שופט מחוזי, הוא אינו שוטר או סוהר, הוא בעל ידע מקצועי, רקע או ניסיון בתחומים הקשורים למשטרה ולשירות בתי הסוהר, והוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקיד. תקופת כהונתו חמש שנים, וניתן להאריכה בשנתיים נוספות. הנציב אינו כפוף למפכ"ל המשטרה או לנציב בתי הסוהר, וכדי להבטיח את עצמאותו, קובע החוק במפורש כי "אין על נציב הקבילות מרות בענייני מילוי תפקידו... זולת מרותו של הדין". נציב הקבילות הראשון היה ניצב (גימ.) זאב מרגלית, ואחריו כיהנו בתפקיד תנ"צ (גימ.) אורי שילה, ניצב (גימ.) אלברט מוספיה ותנ"צ רות גדות. מאז שנת 2005 מכהנת כנציב הקבילות ניצב (גימ.) חנה קלר.

ב-1 בפברואר 2018 נכנסה לתפקיד נציבת הקבילות גנ"מ (גימ.) עליזה יעקבי, לאחר שהחליפה את מ"מ חנה פסובסקי-קפלן.

בין השנים 2006 ל-2009 הוגשו בממוצע כ-750 קבילות מדי שנה, מהן כ-580 קבילות של שוטרים (כ-78%) והיתר של סוהרים. בשנים אלה כשליש מהקבילות נמצאו מוצדקות, לעומת שיעור של כ-70% המקובל אצל נציב קבילות החיילים. בשנת 2009 היו הנושאים העיקריים לקבילה שכר, יחסי מפקד-פקוד ותנאי שירות.

קישורים חיצונייםעריכה