סורה

פרק בקוראן

סוּרָהערבית: سُورَة. ברבים: سُوَر, סֻוַר) היא מילה בשפה הערבית שמשמעותה "פרק". יש המייחסים את המילה "סורה" למילים שונות בשפה העברית, כגון "בשורה" או "שורה". המילה בדרך כלל מתייחסת ל-114 הסורות אשר מרכיבות את הקוראן.

סורת אל-פאתִחה.

סורות הקוראן ערוכות לפי אורכן, מן הסורות הארוכות ביותר (סורת "הפרה" שאורכה 286 פסוקים) ועד לסורות קצרות שאורכן פסוקים מועטים. פסוק נקרא "אַ֫יַה" (פירוש המילה בערבית: "אות", "סימן") וברבים "אַיַא֫ת". "איה" פירושו כל סימן לקיומו של אלוהים. הקוראן כולו מורכב מ-6235 איאת. הספירה הכוללת של איאת עשויה להשתנות. לפעמים זה תלוי בספירה של ה"בסמלה" ("בשם האלוהים") או לא. אם נספור את ה"בסמלה" נקבל יותר איאת.

עם זאת, יש כמה חריגות מכלל זה כפי שאפשר לראות בהמשך. הסורה הראשונה היא סורת הפתיחה - "סורת אל-פַאתִחַה", בת שבעה פסוקים - תפילה קצרה לאללה. סדר זה אינו תואם את סדר התגלות הסורות לנביא מוחמד.

הסורות מחולקות לסורות שנתגלו במכה, והן הראשונות בהתגלותן, ולרוב הקצרות יותר, ומכילות במיוחד את חזיונות הנביא, ועיקרי אמונה; ולסורות שנתגלו באל-מדינה, והן מאוחרות יותר, ארוכות יותר, ומכילות הוראות מעשיות, חוקים ומצוות. למעשה מתייחסת החלוקה לסורות שנתקבלו לפני ההג'רה, כלומר כשהיה מוחמד במכה, ולאלו שנתנו אחריה, עת שהה מוחמד רוב הזמן באל-מדינה. כך, סורות שקיבל מוחמד לאחר ההג'רה, גם אם שהה במכה, נחשבות כסורות שנתנו באל-מדינה. בנוסף, לא שוררת תמימות דעים בקרב מפרשי הקוראן השונים לגבי המקום בו ניתנו כמה סורות.

רשימת 114 הסורות עריכה

מספר שם הסורה משמעות בעברית מספר האיות מקור הסורה[1]
1 סורת אל-פאתִחה סורת הפתיחה 7 במכה
2 סורת אל-בַּקַרה סורת הפרה 286 במדינה
3 סורת אאל עִמְראן סורת בית עמרם 200 במדינה
4 סורת א-נִסאא סורת הנשים 176 במדינה
5 סורת אל-מאאידה סורת השולחן הערוך 120 במדינה
6 סורת אל-אנעאם סורת המקנה 165 במכה
7 סורת אל-אעראף סורת ממרום החומה 206 במכה
8 סורת אל-אנפאל סורת המלקוח 75 במדינה
9 סורת א-תַוּבַה סורת ההצהרה 129 במדינה
10 סורת יונֻס סורת יונה 109 במכה
11 סורת הוד סורת הוד 123 במכה
12 סורת יוסֻף סורת יוסֶף 111 במכה
13 סורת א-רעד סורת הרעם 43 במכה
14 סורת אִבְראהים סורת אברהם 52 במכה
15 סורת אל-חִג'ר סורת אל-חִג'ר[2] 99 במכה
16 סורת א-נַחְל סורת הדבורים 128 במכה
17 סורת אל-אִסְראא סורת המסע הלילי 111 במכה
18 סורת אל-כַהְף סורת המערה 110 במכה
19 סורת מַרְיַם סורת מרים 98 במכה
20 סורת ט.ה. סורת ט.ה 135 במכה
21 סורת אל-אנביאא' סורת הנביאים 112 במכה
22 סורת אל-חג' סורת העלייה לרגל 78 במדינה
23 סורת אל-מואמנוּן סורת המאמינים 118 במכה
24 סורת א-נוּר סורת האור 64 במדינה
25 סורת אל-פֻרְקאן סורת הפורקאן[3] 77 במכה
26 סורת א-שֻעַראא' סורת המשוררים 227 במכה
27 סורת א-נַמְל סורת הנמלים 93 במכה
28 סורת אל-קַצַץ סורת סיפור המעשה 88 במכה
29 סורת אל-עַנְכַבוּת סורת העכביש 69 במכה
30 סורת א-רוּם סורת בני ביזנטיון 60 במכה
31 סורת לֻקְמאן סורת לוקמאן 34 במכה
32 סורת א-סַגְ'דה סורת ההשתחויה 30 במכה
33 סורת אל-אחְזאב סורת המחנות 73 במדינה
34 סורת סבא סורת סבא 54 במכה
35 סורת פאטִר סורת היוצר 45 במכה
36 סורת י.ס. סורת י.ס. 83 במכה
37 סורת א-צאפאת סורת הערוכים 182 במכה
38 סורת צ. סורת צ. 88 במכה
39 סורת א-זֻמַר סורת החבורות 75 במכה
40 סורת ע'אפִר סורת הסולח 85 במכה
41 סורת פֻצִלַת סורת המוצגים אחד אחד 54 במכה
42 סורת א-שורא סורת המועצה 53 במכה
43 סורת א-זֻחִ'רֻף סורת עטורי הזהב 89 במכה
44 סורת א-דח'אן סורת העשן 59 במכה
45 סורת אל-ג'את'יה סורת כורעת הברך 37 במכה
46 סורת אל-אחקאף סורת גבעות החול 35 במכה
47 סורת מוחמד סורת מוחמד 38 במדינה
48 סורת אל-פַתְח סורת ההכרעה 29 במדינה
49 סורת אל-חֻגַ'ראת סורת החדרים 18 במדינה
50 סורת ק. סורת ק. 45 במכה
51 סורת א-ד'אריאת סורת הזורות 60 במכה
52 סורת א-טוּר סורת ההר 49 במכה
53 סורת א-נַגְ'ם סורת הכוכב 62 במכה
54 סורת אל-קַמַר סורת הירח 55 במכה
55 סורת א-רחמן סורת הרחמן 78 במכה
56 סורת אל-ואקִעה סורת המאורע 96 במכה
57 סורת אל-חדיד סורת הברזל 29 במדינה
58 סורת אל-מֻגַ'אדִלַה סורת המתנצחת 22 במדינה
59 סורת אל-חַשְר סורת ההגליה 24 במדינה
60 סורת אל-מֻמְתַחִנַה סורת העומדות למבחן 13 במדינה
61 סורת א-צַף סורת שורות שורות 14 במדינה
62 סורת אל-גֻ'מועה סורת יום השישי 11 במדינה
63 סורת אל-מונאפיקון סורת המתחסדים 11 במדינה
64 סורת א-תַע'אבֻן סורת הנופלים בפח 18 במדינה
65 סורת א-טלאק סורת הגיטין 12 במדינה
66 סורת א-תחרים סורת האיסור 12 במדינה
67 סורת אל-מולק סורת המלכות 30 במכה
68 סורת אל-קַלַם סורת הקולמוס 52 במכה
69 סורת אל-חאקה סורת שעת האמת 52 במכה
70 סורת אל-מַעארִג' סורת הרקיעים 44 במכה
71 סורת נוּח סורת נֹח 28 במכה
72 סורת אל-גִ'ן סורת השדים 28 במכה
73 סורת אל-מֻזַמִל סורת המתעטף 20 במכה
74 סורת אל-מֻדַתִ'ר סורת המתכסה 56 במכה
75 סורת אל-קיאמה סורת תחיית המתים 40 במכה
76 סורת אל-אִנְסאן סורת האדם 31 במכה
77 סורת אל-מֻרִסַלאת סורת המשולחות 50 במכה
78 סורת א-נבא סורת החדשה 40 במכה
79 סורת א-נאזִעאת המושכים 46 במכה
80 סורת עַבַסַ סורת זה שהזעיף פניו 42 במכה
81 סורת א-תַכְויר סורת האפלה 29 במכה
82 סורת אל-אִנְפִטאר סורת ההבקעות 19 במכה
83 סורת אל-מֻטפִפין סורת המחסרים במשקל 36 במכה
84 סורת אל-אִנְשִקאק סורת הנחצים 25 במכה
85 סורת אל-בֻרוג' סורת כוכבי המזלות 22 במכה
86 סורת א-טארִק סורת המופיע בלילה 17 במכה
87 סורת אל-אעלא סורת העליון 19 במכה
88 סורת אל-ע'אשיה סורת הכובשת 26 במכה
89 סורת אל-פַגְ'ר סורת השחר 30 במכה
90 סורת אל-בַלַד סורת חבל הארץ 20 במכה
91 סורת א-שַמְשׁ סורת השמש 15 במכה
92 סורת א-ליל סורת הלילה 21 במכה
93 סורת אל-צֻ'חא סורת אור היום 11 במכה
94 סורת אל-אֶנְשִרַאח סורת הרווחה 8 במכה
95 סורת א-תין סורת התאנים 8 במכה
96 סורת אל-עַלַק סורת טיפת הדם 19 במכה
97 סורת אל-קַדְר סורת ליל אלקדר 5 במכה
98 סורת אל-בַינה סורת הרְאָיָה 8 במדינה
99 סורת א-זַלזַלַה סורת רעש האדמה 8 במכה
100 סורת אל-אעדיאת סורת השועטים 11 במכה
101 סורת אל-קארִעה סורת ההולמת 11 במכה
102 סורת א-תַכאתֻ'ר סורת רדיפת הבצע 8 במכה
103 סורת אל-עַצְר סורת בין השמשות 3 במכה
104 סורת אל-הֻמְזַה סורת המלעיז 9 במכה
105 סורת אל-פיל סורת הפּיל 5 במכה
106 סורת קֻרַיְש סורת קֻרַיְש 4 במכה
107 סורת אל-מַאעוּן סורת הסעד 7 במכה
108 סורת אל-כַוּתְ'ר סורת השפע 3 במכה
109 סורת אל-כאפִרוּן סורת הכופרים 6 במכה
110 סורת א-נַצְר סורת הניצחון 3 במדינה
111 סורת אל-מַסַד סורת הסיבים 5 במכה
112 סורת אל-אִחְ'לאץ סורת טוהר האמונה 4 במכה
113 סורת אל-פַלַק סורת השחר הבוקע 5 במכה
114 סורת א-נאס סורת בני האנוש 6 במכה

ראו גם עריכה

לקריאה נוספת עריכה

  • הקֻראן - ספר הספרים של האסלאם, תרגם מערבית ד"ר אהרון בן שמש, הוצאת ספרים קרני, תל אביב, 1978.
  • הקוראן - תרגם מערבית פרופ' אורי רובין, הוצאת אוניברסיטת ת"א, 2005.

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא סורה בוויקישיתוף

הערות שוליים עריכה

  1. ^ העיר המוצגת בטבלה זו היא המקובלת על ידי מרבית חוקרי האסלאם, עם זאת קיימות מחלוקות על מקורן של מרבית הסורות.
  2. ^ המשמעות המילולית של אל-חִג'ר היא "עיר/ארץ האבן" וכנראה מדובר בהתייחסות לעירם של בני העם הקדום ת'מוד שלא שעו לאזהרות נביאם צאלח והמשיכו בכפירתם ולכן נהרגו כולם.
  3. ^ כינוי לקוראן, מרבית הפרשנים טוענים כי משמעותו היא הקריטריון בין הבדלת טוב ורע או אמת ושקר (מהשורש הערבי פ.ר.ק).