ספר ברית דמשק

השם שניתן לחיבור שנתגלה כתוב בעותקים רבים במערות קומראן, ובשני כתבי-יד שנתגלו בסוף המאה ה-19 בגניזת קהיר, מהמאות ה-10 וה-12.

ספר ברית דמשק (או מגילת ברית דמשק או מגילת דמשק) הוא השם שניתן לאחת מהמגילות שנמצאו בפרגמנטים ועותקים רבים במערות קומראן - מגילות מדבר יהודה. רוב החוקרים טוענים כי המגילות קשורות לקהילה איסיית שחיה שם סביב המאה הראשונה לפני הספירה.

אחד מקטעי ברית דמשק 4Q271 (4QDf)

גם לפני הגילוי בקומראן באמצע המאה ה-20, חיבור זה היה מוכר לחוקרים בשל שני כתבי יד שנתגלו בסוף המאה ה-19 בגניזת קהיר, בחדר בבית הכנסת בן עזרא שבפוסטאט. כתב היד הגדול משניהם הוא מהמאה ה-10[1] והשני מהמאה ה-12[2], והם שלמים יותר מאלה שנמצאו בקומראן.

שם החיבור לקוח מהפעמים הרבות שמוזכרת בו דמשק, אליה נמלטו ובה כרתו ברית. ייתכן כי אין הכוונה לדמשק כשלעצמה, אלא כאלגוריה לבבל או אף לקומראן. מגילת דמשק מבטאת תקווה אסכטולוגית להשבת מלכות דוד, שעל פי התנ"ך התמשכה אל מעבר לדמשק. הקבוצה שהנרטיב שלה נכתב בטקסט מכונה "באי הברית החדשה בארץ דמשק", וראתה בעצמה את המשכו היחיד של עם ישראל, בעוד שכל שאר היהודים פשעו בברית עם האלוהים ולכן הופקעו ממנה.

החיבור כולל התייחסות ל"מורה הצדק", אליו חלק מהמגילות בקומראן מתייחסות כדמות מן העבר, אחרות כדמות בהווה, ואחרות - כאדם שיהיה בעתיד. מורה הצדק אינו מופיע כלל בסרך היחד, חיבור נוסף שנמצא במגילות ים המלח, דבר המרמז כי נסיבות הכתיבה של שני חיבורים אלה היו שונות. ברית דמשק מתארת את הקבוצה שעבורה נוצר החיבור כחסרת־מנהיג למשך עשרים שנה, לפני ש"מורה הצדק" קיבל את ההנהגה. היסטוריונים בדרך כלל מתארכים את מורה הצדק לסביבות 150 לפנה"ס, למרות שהחיבור קובע שהוא הגיע 390 שנה לאחר גלות בבל[3] שזה סביבות 200 לפנה"ס. לוח השנה של הקבוצה נוסד עוד לפני 250 לפנה"ס[4], כשלוש מאות שנה אחרי חורבן בית המקדש הראשון[5].

ישנו דמיון רב מבחינת מינוח ומשפט בין ברית דמשק לבין סרך היחד, כולל מושגים כמו "בני אור". היחס בין שני החיבורים אינו ברור: יש שאומרים כי סרך היחד הוא הטקסט הראשוני, שהתפתח מאוחר יותר לברית דמשק, אחרים אומרים להפך, וקבוצה שלישית טוענת שסרך היחד נוצר כאידיאל אוטופי ולא כחלופה ממשית לברית דמשק. דעה נוספת היא שסרך היחד וברית דמשק נכתבו לשני סוגים שונים של קהילות, האחת פתוחה והאחרת סגורה יותר.

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ T-S 10 K6
  2. ^ T-S 16.311
  3. ^ עותק גניזת קהיר א' עמוד א': "ובקץ חרון שנים שלוש מאות ותשעים לתתו אותם ביד נבוכדנאצר מלך בבל פקדם".
  4. ^ Roger T. Beckwith, Calendar and Chronology, Jewish and Christian 105-109.
  5. ^ מגילה 4Q390.