עזרה:נוסחאות כימיות

עריכת ערכים

מדריכי עריכה

שילוב מרכיבים בדף:

אחרים:

הכלי המשמש לכתיבת נוסחאות כימיות בוויקיפדיה הוא LaTeX. התחביר הוא

<chem>נוסחה</chem>.

שניתן ליצור גם בלחיצה על הכפתור "נוסחה כימיות (LaTeX)" (נוסחה כימית) בשורת כפתורי העריכה.

התג <chem> קורא להרחבה mhchem (ראו תיעוד). שימו לב כי הפקודות \cee , \cf מנותקות עקב היותן אסורות בלאטך העכשווי. עדיין קיימות גם בעיות תמיכה מסוימות במדיה ויקי. לפניכם שורה של דוגמאות לנוסחאות כאלו. בחלקם נעשה שימוש בתגי לאטך רגילים. עקרונית התג <chem> הוא קיצור של <math chem>...</math>, והדוגמה האחרונה מציגה לכך שימוש מתקדם. ניתן גם להשתמש בסוגריים מסולסלים "הפוכים" (ראו דוגמת 3.14 למטה) ליציאה לנוסחה מתמטית.

קוד תוצאה
<chem>H2O</chem>
<chem>Sb2O3</chem>
<chem>(NH4)2S</chem>
<chem>C6H5-CHO</chem>
<chem>A-B=C{\equiv}D</chem>
<chem>H+</chem>
<chem>NO3-</chem>
<chem>CrO4^2-</chem>
<chem>AgCl2-</chem>
<chem>[AgCl2]-</chem>
<chem>Y^{99}+</chem>
<chem>Y^{99+}</chem>
<chem>MgSO4.7H2O</chem>
<chem>KCr(SO4)2*12H2O</chem>
<chem>{CaSO4.1/2H2O} + 1\!1/2H2O -> CaSO4.2H2O</chem>
<chem>{25/2O2} + C8H18 -> {8CO2} + 9H2O</chem>
<chem>{C_\mathit{x}H_\mathit{y}} + \mathit{z}O2 -> {\mathit{x}CO2} + \frac{\mathit{y}}{2}H2O</chem>
<chem>Fe^{II}Fe^{III}2O4</chem>
<chem>\mu-Cl</chem>
<chem>[Fe(\eta^5-C5H5)2]</chem>
<chem>^{227}_{90}Th+</chem>
<chem>^0_{-1}n-</chem>
<chem>H2_{(aq)}</chem>
<chem>CO3^{2-}{(aq)}</chem>
<chem>{Ba^2+} + SO4^{2-} -> BaSO4 v</chem>
<chem>\mu = }3.14\ce{</chem>
<chem>A ->[x] B</chem>
<chem>A ->[\text{text above}][\text{text below}] B</chem>
<chem>A ->[\ce{+H2O}] B</chem>
<chem>-></chem>
<chem><=></chem>
<chem><-></chem>

דוגמה למתקדמים:

<math chem>\begin{align}
\ce{\overbrace{2Fe3O4}^{magnetite} + {1/2O2} ->}\ &{\color{Brown}\ce{\overbrace{3(\lambda-Fe2O3)}^{maghemite}}}\\
\ce{\underbrace{2Fe3O4}_{magnetite} + {1/2O2} ->}\ &{\color{Red}\ce{\underbrace{3(\alpha-Fe2O3)}_{hematite}}}
\end{align}</math>
התיעוד במסמך זה אינו מלא, ישנם עוד סימני TeX רבים וחלקם אף שימושיים ביותר.

ראו גם

עריכה