ענת קינן (נולדה ב-29 בינואר 1946) היא פרופסור לחינוך במכללת קיי בבאר שבע.

אין תמונה חופשית
אין תמונה חופשית

חייה וראשית פועלה עריכה

ענת קינן סיימה תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל ובהיסטוריה כללית ותעודת הוראה באוניברסיטת בן-גוריון. פנתה להוראה כמורה להיסטוריה בתיכון ומחנכת ומיד התאהבה במקצוע, אותו לימדה בין השנים 19731988 בתיכון המקיף ד' בבאר שבע. כעבור שנתיים הזמין אותה פרופסור דוד גורדון מאוניברסיטת בן-גוריון לעבוד במחלקה חדשה להכשרת מורים אותה הקים, שם לימדה בין השנים 19761988. גורדון היה האיש בעל ההשפעה הרבה ביותר על חייה המקצועיים. כתוצאה מהעבודה עמו החלה לחשוב על הוראה במושגים רחבים יותר - כחלק ממערכת חברתית. כעבור שנתיים פנתה ללימודי התואר השני בחינוך כדי לקבל בסיס תאורטי רחב יותר לעבודתה. עבודת התיזה שלה התמקדה בנושא "האם ספרי לימוד בהיסטוריה מחנכים להתמודדות עם שינויים", בהנחייתו של פרופסור דוד גורדון. המחקר התבסס בחלקו על גישות מחקר כמותיות ובעיקר על מחקר איכותי שבו התמחתה בלימודיה. קיבלה את המאסטר ב-1985. בשנים 19861994 לימדה קינן באוניברסיטת בן-גוריון ובמכללת ספיר.

החדרת שינויים לבתי הספר עריכה

ביחד עם דוד גורדון עסקה ענת קינן בהחדרת שינויים לבתי ספר, הדבר נעשה בתחילה דרך חברת אליתא ואחר דרך אוניברסיטת בן-גוריון. שיטת העבודה התבססה על כניסה לבתי הספר, הערכה ותאור של התהליכים החינוכיים המתרחשים בו, הצגת הממצאים לחברי הצוות והצעות לשיפור המצב. היו פעילויות רבות כאלה בבתי ספר שונים ברחבי הארץ. דוגמאות לחלק מן הפעילויות הללו היו: הפרויקט לקהיליה צודקת וחברה דמוקרטית בתוך בית הספר, התיכון בערד. בפרויקט זה התלמידים השתתפו בקבלת ההחלטות, לפי גישתו של לורנס קולברג. תוכנית שב"ח בדימונה בין השנים 1992-1988 שינוי בכל מערכת החינוך של העיירה.

דוקטורט ופוסט-דוקטורט עריכה

ענת קינן הכינה את עבודת הדוקטורט שלה בחוג לחינוך שבאוניברסיטה העברית בירושלים תחת הנחייתה של דוקטור לאה שמגר הנדלמן. העבודה התמקדה בתיאור איכותי של חדר מורים גדול בבית ספר תיכון מקיף בבאר שבע.

קינן נסעה לעשות פוסט-דוקטורט באוניברסיטת שיקגו אצל פיליפ ג'קסון, מחשובי חוקרי החינוך. בפוסט-דוקטורט גילתה תחום נוסף בו היא עוסקת עד היום - חקר הנראטיבים.

פרויקט שלושים היישובים עריכה

משסיימה את הפוסט-דוקטורט שבה ארצה והחלה לעבוד במכללת קיי. בדיוק באותה העת התמנה פרופסור דוד גורדון ליושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך והוא התכוון לערוך שינוי כולל במערכת החינוך במדינת ישראל. לתוכנית קרא פרויקט שלושים היישובים. ענת קינן הייתה אחראית על הערכת הפרויקט מטעם משרד החינוך בכל הארץ יחד עם מאיה מלצר וארבעה עשר מעריכים ביישובים. התוכנית פעלה בשנים 1997-1995.

המרכז לצמיחה חינוכית המשותף לאוניברסיטת בן-גוריון ולמכללת קיי עריכה

המרכז הוקם ב-1998 והוא עוסק בפעילויות חינוכיות שונות. קינן חברה במועצה עד היום והשתתפה במחקרים שנעשו על ידי המרכז. ובעיקר המחקרים על יום לימודים ארוך בישראל, ועל עבודות חקר בבתי הספר, שניהם מטעם משרד החינוך, ומחקר על תוכנית קרב ופעילותה במערכת החינוך מטעם תוכנית קרב ומשרד החינוך.

ראש יחידת המחקר במכללת קיי עריכה

ענת קינן הקימה את יחידת המחקר של מכללת קיי וכיהנה בשנים 2004-1994 כראש היחידה. המטרה העיקרית הייתה יצירת תרבות מחקר במכללה והמדיניות התבססה בעיקר על עבודת צוותי חוקרים שכל אחד מהם אחראי למחקר אחד כתהליך קבוע. זאת תוך כדי יצירת קשרים ושיתופי פעולה עם חוקרים במקומות אחרים, בעיקר דרך המרכז לצמיחה באוניברסיטת בן-גוריון. התפקיד כלל שלושה כיוונים: האחד היה לדאוג למחקרים שיבדקו נושאים הקשורים להכשרת מורים ויוציאו פרסומים בנושאים אלה. השני הערכת פרויקטים ותוכניות שונות בתוך המכללה על פי הזמנת חברי צוות שונים. השלישי היה לעודד חברי צוות לחקור בעצמם כל נושא שיחפצו לחקור אותו, לעודד פרסומים והשתתפות בכנסים דרך ועדה מיוחדת שהקציבה כספים לחוקרים. בשנים 2003-1994 כיהנה כראש ועדת המחקר במכללה.

חקר הנראטיבים עריכה

בצד מחקרים אחרים הוקדש זמן רב ביחידת המחקר לחקר נראטיבים. נראטיבים של סטודנטים למיניהם, סיפורי חיים של סטודנטים בדואים ומה מאפיין אותם, קבוצה של סטודנטים וסטודנטיות עולים חדשים שלמדו הוראה במכללה, סיפורים קצרים של סטודנטים ומרצים במכללה, סיפורי חיים של סטודנטיות ושל מרצים וכדומה.

החל משנת 2000 היא חברת ועדת ההוראה של מכללת קיי ומשנת 2004 משמשת כחברת המועצה האקדמית של מכללת קיי. בכל פעילויותיה ומחקריה עובדת בצוותים, היא מחנכת לפמיניזם בכל הקורסים שלה.

ראש לימודי החינוך במכללת קיי עריכה

ענת קינן החליפה במכללה תפקיד ממחקר לחינוך ומשנת 2005 ועד היום מכהנת כראש לימודי החינוך במכללת קיי. בתפקידה זה הובילה תהליך של שינוי כולל מכללתי, בחירת תמות, בניית תוכניות לימודים חדשות והתאמתן למתווה החדש של המל"ג, זאת היא עשתה בצוותא עם דוקטור גילה קציר ודוקטור רמה קלוויר וחברי המכללה.

פעילות ציבורית עריכה

ענת קינן מרצה במכללה החברתית כלכלית. היא בנתה וארגנה קורסים בחינוך ובנושאי נשים והיא חלק מצוות המרצים בנושאים אלה. הייתה פעילה בשותפות 2000, בשיתוף שבין באר שבע וקהילת מונטריאול והייתה חברת הוועדה לעידוד נשים. כולל עזרה ספציפית בארגון והערכת קורסים עבורן.

ספריה שכתבה עריכה

  • Keinan Anat. The Staffroom: Observing the Professional Culture of Teachers, Avebury England, 1994.
  • קינן ענת. חדר המורים - התרבות המקצועית של המורים. באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון, 1996.
  • קינן ענת, מונק מירי, גדרון אריאלה, בר זוהר יעקוב, שוחט נילה. מסרים גלויים וסמויים בטקסט הנרטיבי. תל אביב: מופ"ת, 2002.
  • קינן ענת, דינה שקולניק. להיות מורה להיות אישה - פתוח תפישת עולם נשית חינוכית. תל אביב: מופ"ת, 2002.
  • קינן ענת, אסף מירב, הוז רון, בצלאל יוכבד, עילם נורית, בק שלמה. מי את המדריכה הפדגוגית. באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון, 2005.

ספרים שערכה עריכה

  • Ariav Tamar, Keinan Anat, Zuzovski Ruth. The Ongoing Development of Teacher Education: Exchange of Ideas. Mofet, Tel Aviv, 2001.
  • זוזובסקי רות, תמר אריאב, קינן ענת. הכשרת מורים והתפתחותם המקצועית: חילופי רעיונות. מופת, תל אביב, 2001.

קישורים חיצוניים עריכה