צמידי חברות

צמיד חברות הוא צמיד שניתן לאדם כסמל לחברות. על אף שהגדרה זו אינה כוללת את האופן בו צמיד נעשה או את החומר ממנו עשוי, לרוב מדובר בעבודת מקרמה (מלאכת יד היוצרת טקסטיל על ידי קשירת חוטים) שנעשית בחוטי רקמה. צמידים אלו יכולים להיות בכל רוחב, עשויים מכל סוגי החוטים וקשורים בטכניקות שונות. לעיתים מכילים הצמידים חרוזים וכפתורים, ולעיתים מוצרים אחרים כמו מחזיקי מפתחות, תיקים וחגורות נוצרים בהתבסס על שיטות הקשירה האופייניות לצמידים.

צמידי חברות במגוון דוגמאות

קשרים בסיסיים עריכה

 
איור מספר 1: קשר קדימה (ימין עליון), קשר אחורה (שמאל עליון), קשר קדימה-אחורה (ימין תחתון) וקשר אחורה-קדימה (שמאל תחתון).

צמידי חברות הם סוג של מקרמה, לכן הכנתם כוללת קשירת קשרים. ישנם מספר קשרים המשמשים בסיס להכנתם של חלק גדול מן הצמידים, ביניהם קשרי מוט וקשר שטוח. להלן רשימה של מספר קשרים שימושיים:

קשרי מוט עריכה

קשר מוט (Double Half Hitch) הוא קשר קביעה המבוצע באמצעות חבל על מוט, ומורכב משני קשרי חצי-קביעה (Half Hitch). במקרה של צמידי חברות, הוא מבוצע באמצעות חוט הנקשר על חוט סטטי. ישנם ארבעה קשרי מוט אותם ניתן להרכיב בדרך זו, כאשר השוני ביניהם הוא כיוון הקשירה והחוט בו משתמשים (ראה איור מספר 1). התוצאה הסופית של כל הקשרים נראית זהה בצידו הקדמי של הצמיד, לכן קשה להבחין אילו מן הקשרים נעשו והיכן מבלי להביט בתרשים. ארבעת הקשרים הם:

 1. קשר קדימה – מבוצע עם החוט השמאלי על החוט הימני השכן לו, ומורכב משני קשרי חצי-קביעה הנעשים משמאל לימין. בתום קשירתו החוטים מחליפים מקומותיהם – החוט השמאלי עובר לימין והחוט הימני עובר לשמאל.
 2. קשר אחורה – זהו למעשה היפוך המראה של קשר קדימה. הוא מבוצע עם החוט הימני על החוט השמאלי השכן לו, ומורכב משני קשרי חצי-קביעה הנעשים מימין לשמאל. בתום קשירתו החוטים מחליפים את מקומותיהם.
 3. קשר קדימה-אחורה – מבוצע עם החוט השמאלי על החוט הימני השכן לו, ומורכב משני קשרי חצי-קביעה: האחד משמאל לימין והשני מימין לשמאל (עם אותו החוט). התוצאה היא שהחוטים נותרים במקומותיהם ולא מתחלפים.
 4. קשר אחורה-קדימה – זהו היפוך המראה של קשר קדימה-אחורה. הוא מבוצע עם החוט הימני על החוט השמאלי השכן לו, ומורכב מקשר חצי-קביעה מימין לשמאל וקשר חצי-קביעה משמאל לימין. גם כאן החוטים אינם מתחלפים במקומותיהם.

קשר שטוח עריכה

 
איור מספר 2: אופן הכנת צמיד באמצעות קשר שטוח מלא והשחלת חרוז בו.

קשר שטוח (Squere Knot) הוא קשר לחיבור בין שני חבלים. במקרמה קיימות מספר גרסאות שלו כאשר שתיים מהן פופולריות ליצירת צמידים ומורכבות מחצאיו של קשר שטוח. קשר זה מבוצע באמצעות שני חוטים הנקשרים סביב חוט מרכזי סטטי או מספר חוטים, כשלפעמים מושחלים חרוזים על החוט המרכזי. דוגמאות לשימוש בו הן:

 1. חצי קשר שטוח – נניח שבידינו שלושה חוטים הקשורים יחדיו בקצה העליון שלהם; החוט המרכזי אינו בשימוש ואת הקשר נבצע עם שני החוטים האחרים סביבו. נצליב את אחד החוטים מעל החוט המרכזי ואת החוט הנותר נצליב תחת החוט המרכזי. נוצרו שתי לולאות שאליהן נכניס את שני החוטים. חזרה על אותו הקשר תוך כדי הקפדה שהחוט הימני יהיה תמיד מעל המרכזי תיצור מבנה ספירלי המסתובב נגד כיוון השעון, והקפדה שהחוט השמאלי יהיה תמיד מעל המרכזי תיצור מבנה ספירלי המסתובב עם כיוון השעון.
 2. קשר שטוח מלא – בקשר שטוח מלא מבצעים שני חצאי קשרים כאשר באחד מהם החוט השמאלי מעל המרכזי ובשני החוט השמאלי תחת המרכזי, או להפך. הקפדה על חצאי קשרים המתחלפים לסירוגין תיצור מבנה סימטרי שאינו מסתובב, כפי שניתן לראות באיור מספר 2.

צמידים שאינם קשורים

נוסף על צמידים המוכנים באמצעות קשירה, חלק מן הצמידים ניתנים להכנה ללא קשירה. דרכים נוספות להכנת צמידים כוללות קליעת צמות משלושה חוטים או יותר, ליפוף חוטים סביב חוט מרכזי או מספר חוטים (לדוגמה ליפוף חוט סביב שני חוטים עבים בצורת שמיניות) וקומיהימו.

סוגי צמידים עריכה

 
איור מספר 3: תרשים של דוגמה רגילה עם 16 חוטים

אופן הכנת צמידי החברות לא הוגדר עד כה מכיוון שאין הגבלה לגבי הדרכים ליצירתם. משמעות הדבר היא שמספר הדוגמאות שניתן להכין אינו סופי, לכן פרק זה לא יכול לסקור את כולן. עם זאת, מספר דוגמאות ראויות לציון יוזכרו להלן:

דוגמאות רגילות עריכה

דוגמאות רגילות (אנגלית: Normal Patterns) הן דוגמאות שעושות שימוש בארבעת קשרי המוט, ובהם בלבד (ראה איור מספר 3). מאפייניו של צמיד כזה הם:[1]

 1. מספר חוטים/צבעים סופי ומוגדר מראש שאינו משתנה.
 2. החוטים נקשרים בזוגות, כשבכל שורה חוט יכול להיקשר על חוט אחד בלבד ששכן לו. זוג חוטים כזה יוצר קשר.
 3. אם מספר החוטים הקבוע זוגי, אז בשורות שמספרן אי-זוגי (1, 3, 5...) מספר הקשרים זוגי ובשורות שמספרן זוגי (2, 4, 6...) מספר הקשרים אי-זוגי. הסיבה לכך היא שבשורה הראשונה כל החוטים נקשרים בזוגות, ובשורה השנייה שני החוטים הקיצוניים מימין ושמאל לא נקשרים, ורק יתר החוטים הפנימיים נקשרים בזוגות. אם מספר החוטים הקבוע אי זוגי, אז בכל שורה אותו מספר קשרים זוגי כשחוט אחד נותר בצד ימין או שמאל לסירוגין.
 4. יש דוגמאות שבלתי אפשרי להכין באופן כזה מכיוון שמספר החוטים מוגבל, ובכל שורה לכל חוט יש חוט אחד בלבד איתו הוא יכול להיקשר.

סוגים ספציפיים ופשוטים של דוגמה רגילה הם דוגמת פסים הכוללת אך ורק קשרי קדימה ודוגמת חצים הכוללת קשרי קדימה במחצית השמאלית וקשרי אחורה במחצית הימנית, כשבין שני החצאים יכול לחבר כל אחד מן הקשרים. סוגים מורכבים יותר של דוגמאות דורשים בניה ותכנון מראש של התבנית כולה, תהליך שלעיתים נכשל. בדומה לעבודות יד אחרות, הפתרון למתקשים הוא שימוש בתרשימים שאותם עיצבו אנשים אחרים.

דוגמאות אלפא עריכה

 
איור מספר 4: אחד מסמלילי ויקיפדיה כדוגמת אלפא

דוגמאות אלפא (אנגלית: Alpha Patterns) הן דוגמאות שעושות שימוש בקשרים קדימה ואחורה בלבד, במבנה של שתי וערב. אופן העבודה על צמיד כזה דומה לאריגה, והשונה בו מאריגה הוא קשירת החוטים זה על זה במקום שזירתם. להכנת הצמיד מסדרים מספר חוטי שתי ועליהם קושרים חוט ערב אחד בשורות, כשבכל שורה רק קשרי קדימה או רק קשרי אחורה לסירוגין. על כל שורה להיות ניצבת לחוטי השתי ולא אלכסונית ביחס אליהם. ניתן להוסיף ולקשור בכל שלב חוט ערב אחר ולעבוד במקביל עם חוטי ערב נוספים כדי ליצור דוגמאות רבות צבעים. ההשלכה של זה היא שניתן תאורטית ליצור כל דוגמה אפשרית על ידי הוספת חוט ערב בצבע חדש.

ישנה הבחנה בין דוגמאות בעלות שני צבעים לדוגמאות בעלות יותר משני צבעים. בדוגמאות בשני צבעים ניתן להשתמש גם בחוטי השתי שאותם קושרים על חוט הערב. נהוג במקרה כזה להכין את חוטי השתי בצבע אחד (בדרך כלל הצבע שמופיע פחות כדי שהחוטים לא יתקצרו יתר על המידה) ואת חוט הערב בצבע אחר. היכן שצבע חוט הערב מופיע הוא נקשר על חוט השתי, והיכן שצבע חוט השתי מופיע הוא נקשר על חוט הערב נגד כיוון הקשירה. ניתן לקשור את חוטי השתי על חוטי הערב גם במקרה של צמיד בעל יותר משני צבעים.

התרשימים של דוגמאות האלפא מורכבים מתאים ריבועיים בצבעים שונים ואינם מוסרים מהו סוג הקשר מכיוון שישנה רק אפשרות אחת - קשר קדימה או קשר אחורה המשתנים לסירוגין עם השורה (ראה איור מספר 4). במקרה של צמידים אלה ניתן להרכיב כל דוגמה באופן עצמאי, כששימוש פופולרי בדוגמאות אלה הוא כתיבת שמות או ביטויים אחרים.

צמידים נוספים עריכה

צמיד מקרמה

לרוב "צמיד מקרמה" הוא שמו של צמיד שהוכן באמצעות קשר שטוח או קשרים דומים לו, אך גם שני הסוגים שצוינו בפרק קודם לכן הם סוג של מקרמה. בניגוד לשני הסוגים הקודמים בהם כמעט ואין שימוש בחומרים אחרים מחוטים, בצמידי המקרמה יש שימוש נרחב בחרוזים, כפתורים ותליונים. לעיתים צמיד מקרמה משולב בחרוזים נקרא בשפה המדוברת "צמיד שמבלה" (Shamballa Bracelet). מקור השם הוא בחברה ליצור תכשיטים המייצרת צמידים מסוג זה שנענדו על ידי ידוענים.

צמידים קלועים

הכוונה ב"קליעה" היא מלאכת עשיית הצמה. בנוסף לצמות נפוצות העשויות שלושה או ארבעה חוטים, ניתן לקלוע צמה גם ממספר גדול יותר של חוטים.

 
מספר צמות שנעשו בשיטת הקומיהימו

קומיהימו

קומיהימו (Kumihimo) היא שיטת קליעה יפנית שבאמצעותה ניתן להכין חבלים וצמות שטוחות. השיטה הנפוצה ביותר היא באמצעות לוח קומיהימו - דסקית עגולה או מרובעת (עבור צמות שטוחות) שבחלקה החיצוני מספר חריצים ובמרכזה חור. מקבעים כל זוג חוטים בשני זוגות חריצים מנוגדים כשאמצע החוט מונח על אמצע הדסקית, בהתאם למספר החוטים הנדרש ומספר החריצים שבלוח.

צמידים מלופפים

דגם נפוץ וקל להכנה של צמיד חברות הוא צמיד ליפוף. להכנת צמיד כזה מאגדים מספר חוטים יחדיו ומלפפים חוט אחד סביב כולם, כאשר בכל רגע נתון אפשר להחזיר את החוט למרכז ולהמשיך את פעולת הליפוף עם חוט בצבע אחר.

"מדרגות סיניות"

"מדרגות סיניות" דומה לצמיד הליפוף, אלא שבמקום פעולת הליפוף מבצעים קשר קדימה. התוצאה גם היא דומה לצמיד הליפוף מלבד ספירלה שמקיפה את הצמיד.

חומרי גלם עריכה

 
בתמונה מגוון חוטי רקמה בצבעים שונים ובשתי מידות שונות.

מכיוון שמדובר בצמידים, לרוב הם נעשים מחוטי רקמה, והסיבה לכך היא שהם בעובי מתאים להכנת צמיד. עם זאת, ניתן להכין באותן שיטות מוצרים דומים כמו חגורות ותיקים כשמשתמשים בחוטים עבים יותר.

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא צמידי חברות בוויקישיתוף

הערות שוליים עריכה

 1. ^ מאפיינים אלה ניתן להסיק מתוך התבוננות בתרשים של הדוגמה.