קבוצת הפיתוח של האו"ם

קבוצת הפיתוח של האו"םאנגלית: United Nations Development Group; בראשי תיבות: UNDG - אונד"ג) היא ארגון מאוחד של גופי האו"ם, שהוקם על ידי מזכ"ל האו"ם ב-1997 כחלק מרפורמה במערך גופי הארגון, על מנת לשפר את היעילות של תוכניות פיתוח שמפעילות האומות המאוחדות ברמה המדינתית.

UNDG.gif

הארגון מרכז 32 סוכנויות וקבוצות הפועלות תחת האו"ם, השוקדות על ענייני פיתוח שונים ודומים, החל בתוכנית הפיתוח של האו"ם (United Nations Development Programme) וכלה בארגון העבודה הבינלאומי של האו"ם (ILO), לצד חמישה משקיפים.[1]

דו"ח היעדים האסטרטגיים של הארגון לשנים 2011-2010, עמד על טיבם של יעדיו: "כדי לפעול בעקבות דו"ח המדיניות המקיף התלת-שנתי (Triennial Comprehensive Policy Review; בר"ת TCPR) ולענות על יעדי פיתוח כלל-עולמיים, וכן כדי להבטיח שמערך הפיתוח באו"ם מציג שיפור ברמת המיקוד והלכידות שלו, פיתח אונד"ג והגדיר שורה של יעדים אסטרטגיים ל-2011-2010. היעדים האסטרטגיים של אונד"ג מעניקים הכוונה ל[ארגונים החברים ב]אונד"ג במאמציהם ברמה העולמית, האזורית והמדינתית, בהבאה לשינוי מורגש באיכות ובמידת ההשפעה של תמיכת האו"ם ברמת המדינה."[2]

היסטוריהעריכה

ב-1997 נשמעו באו"ם קולות הקוראים לאחד את כלל סוכניות האו"ם שעוסקות בענייני פיתוח, מאחר ששלל תוכניות הפיתוח של האו"ם, קרנותיו וסוכנויותיו המיוחדות חפפו בתחומי הפעילות האחת של השנייה. ההצעה הראשונית הייתה לאחד את היוניצ"ף, את תוכנית המזון העולמית (World Food Programme) ואת קרן האוכלוסייה של האו"ם (United Nations Population Fund) תחת ארגון תוכנית הפיתוח של האו"ם. לבסוף, החליט מזכ"ל האו"ם קופי ענאן לפעול להקמת אונד"ג, וזכה על כך לשבחים מפי אמרכל תוכנית הפיתוח ג'יימס ספת (James Speth).

הארגונים החברים באונד"ג[1]עריכה

משקיפים[1]עריכה

מינהל וארגוןעריכה

מינהלעריכה

המועצה הכלכלית-חברתית של האומות המאוחדות והעצרת הכללית של האומות המאוחדות מפקחות על אונד"ג ומעניקות לו ייפוי כוח.[3][4] כמו כן, נתון אונד"ג תחת פיקוחה של הוועדה הכלכלית והפיננסית (הוועדה השנייה) של העצרת הכללית. תחת ידיו של הגוף הופקו דו"חות בעבור העצרת הכללית, כמו: ניתוח סטטיסטי מקיף של מימון פעולות מעשיות לשם פיתוח של מערך האו"ם לשנת 2006, ו ניתוח סטטיסטי מקיף של מימון פעולות מעשיות לשם פיתוח של מערך האו"ם לשנת 2007.[5]

ראש הארגון הוא אמרכל אונד"ג. אמרכלי הגוף מאז תחילת פעילותו הם:[6]

  • ג'יימס ספת (James Speth; 1997–1999)
  • מארק מלוק בראון (Mark Malloch Brown; 1999–2005)
  • כמאל דרוויש (Kemal Derviş; 2005–2009)
  • הלן קלארק (Helen Clark; 2009-‎)

הוועדה הביצועיתעריכה

הוועדה הביצועית מורכבת מארבע הסוכנויות המייסדות של הגוף - תוכנית הפיתוח, קרן האוכלוסייה, יוניצ"ף ותוכנית המזון העולמית. כמו כן, הנציב העליון למען זכויות האדם הוא חבר הוועדה אקס-אופיציו (מתוקף תפקידו).[7]

קבוצת הייעוץ לאונד"געריכה

בתקופת כהונתו של כמאל דרוויש כראש הארגון, הוקמה "קבוצת הייעוץ" לאונד"ג (UNDG Advisory Group), שמעניקה שירותי ייעוץ והכוונה לאמרכל אונד"ג, בעניין ניהול ההיבטים הביצועיים של הארגון ושל מערך המתאמים המקומיים (Residnet Coordinator) של האו"ם.[3][8] ב-2009 מנתה קבוצת הייעוץ כמה ארגונים שהיו בגדר חברים קבועים: ארגון המזון והחקלאות, ארגון העבודה הבינלאומי, תוכנית הפיתוח, אונסק"ו, קרן האוכלוסייה, יוניצ"ף, נציבות האו"ם לפליטים, תוכנית המזון העולמית, ארגון הבריאות העולמי וארגון הפיתוח התעשייתי. חברי קבוצת הייעוץ הלא-קבועים (לפי תקופה בת שנה, נכון ל-1 באוגוסט 2009) היו: תוכנית האיידס, המחלקה לענייני כלכלה וחברה והנציבות הכלכלית לאירופה (שייצגה את כל חמש הנציבויות האזוריות).[9]

ארגוןעריכה

המשרד לתיאום בפיתוחעריכה

המשרד לתיאום בפעולות פיתוח (Development Operations Coordination Office; DOCO) מהווה רכיב מרכזי באונד"ג. פעילותו נועדה לעודד קידום כלכלי וחברתי על ידי מתן תמיכה של האו"ם. המשרד היה חלק חשוב בהקמת אונד"ג ב-1997, באיחוד מערך האו"ם לשיפור איכות הסיוע של האו"ם בתחום הפיתוח. המשרד לתיאום מוביל להגברת התמיכה האסטרטגית של האו"ם במיזמים וביעדים לאומיים, מייעל פעילויות, מפחית עלויות עסקה בעבור ממשלות, ובסופו של דבר מסייע להגשים את מטרות הפיתוח של המילניום (Millennium Development Goals) ומטרות אחרות שהוגדרו כיעדי פיתוח לפי הסכמה בינלאומית.[10]

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה