קונסול קונסולארי

מתקיים דיון בו מוצע לאחד ערך זה עם הערך קונסול דיפלומטי.
אם אין התנגדויות, ניתן לאחד את הערכים שבוע לאחר הצבת התבנית.

קונסול לעניינים קונסולאריים הוא פקיד, לרוב דיפלומט, העוסק במכלול של תחומים ובהם: הנפקת דרכונים ותעודות מסע לאזרחיה של המדינה שאותה הוא מייצג, הנפקת אשרות כניסה למדינה לאזרחים זרים, יצירת קשר עם אזרחי המדינה המצויים בצרה ומתן אישורים נוטריוניים על מסמכים. לעיתים הקונסול עורך טקסי נישואים אזרחיים בין אזרחי מדינתו המצויים במקום בו מצויה הקונסוליה.

קונסול קונסולארי יכול לשבת בשגרירות או בקונסוליה.

ראו גםעריכה