קטגוריה:ערכים שמועד העדכון העתידי של אחד הפרטים בהם חלף

קטגוריה זו כוללת ערכים שנוספים באמצעות התבנית {{דרוש עדכון}}. כדי לראות את כלל הערכים שכוללים קטגוריה זו נכון לרגע זה, יש לבצע פעולת עריכה ושמירה של התבנית {{דרוש עדכון}}, מבלי לבצע בה שינוי. פעולת עריכה-שמירה זו תרענן את התבנית ואת כל הערכים שבהם מופיעה התבנית וכך תוכלו לעיין ברשימת הערכים שמועד העדכון העתידי של אחד הפרטים בהם חלף.