קטגוריה:פיוטי אלעזר בירבי קליר

הקטגוריה מכילה פיוטים שנכתבו בידי רבי אלעזר בירבי קליר.