קרן

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

פינה או זווית:

בביולוגיה:

במוזיקה, כלי מוזיקה שהתפתחו מקרנות של בעלי חיים:

בעסקים ובמימון:

אישים ששם משפחתם "קרן":

מקומות:

אחר:

ראו גם