ראש האופוזיציה

מנהיג האופוזיציה בכנסת

ראש האופוזיציה בישראל, המכונה גם יושב ראש האופוזיציה, הוא מנהיג האופוזיציה בכנסת, ובדרך כלל ממלא את התפקיד מי שעומד בראשות הסיעה הגדולה מבין סיעות האופוזיציה. לראש האופוזיציה במדינת ישראל לא היה תפקיד מוגדר בחוק עד שנת 2000, אז שינתה הכנסת את החוק, והתפקיד הפך למשמעותי יותר.

יושב ראש האופוזיציה
Lapid 2013.jpg
איוש נוכחי יאיר לפיד
תאריך כניסה לתפקיד 27 במאי 2020
דרכי מינוי החלטת הסיעה הגדולה באופוזיציה, או תמיכה בכתב של יותר ממחצית חברי האופוזיציה
תחום שיפוט ישראל עריכת הנתון בוויקינתונים
משך כהונה קצוב כהונת הממשלה
ייסוד המשרה 17 ביולי 2000
איוש ראשון אריאל שרון
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית OOjs UI icon info big.svg

היסטוריהעריכה

עד שנת 2000עריכה

עד שנת 2000 תפקיד ראש האופוזיציה לא היה תפקיד רשמי אלא תפקיד של כבוד. ראש המפלגה הגדולה ביותר שלא נמצאת בממשלה כיהן כראש האופוזיציה. במשך למעלה מיובל שנים (למעט פעמיים) הוקמה ממשלה על ידי הליכוד (בגלגוליה השונים) או על ידי מפלגת העבודה (בגלגוליה השונים) בלא שהמפלגה השנייה תכהן בה, וכך יצא שלמעט בתקופת ממשלות האחדות של לוי אשכול וגולדה מאיר (1967–1970) ובתקופת ממשלות האחדות של שמעון פרס ויצחק שמיר (1984–1990), בהן ישבו הליכוד והעבודה לממשלה אחת, תמיד עמד בראשות האופוזיציה יושב ראש הליכוד או יושב ראש מפלגת העבודה, ואף מקובל לומר שבאותן השנים בהן הליכוד והעבודה ישבו בממשלה אחת, לא היה לכנסת ראש אופוזיציה בקנה מידה רחב.

במהלך 52 השנים הראשונות של המדינה, לא היה לראש האופוזיציה תפקיד מוגדר בחוק, ולכאורה ראש הממשלה לא היה מחויב להתייחס אליו במישור הפרלמנטרי. על אף זאת, היו ראשי הממשלות מעדכנים את ראשי האופוזיציה ומתייעצים עמם בהחלטות מרכזיות בחייה של המדינה (למשל, זכור כי טרם הפצצת הכור בעיראק ב-7 ביוני 1981, התייעץ ראש הממשלה בגין עם ראש האופוזיציה פרס, אף שלא היה חייב בכך), וכן היה לו איזשהו תפקיד מסורתי מסוים[דרושה הבהרה] בדיוניה של הכנסת.

מאז שנת 2000עריכה

אמנם, גם בהיעדר חוק, היה קיים נוהג של פגישות עדכון ודיווח של ראש הממשלה לראש הסיעה הגדולה שאינה מיוצגת בממשלה, אך הדבר נעשה בהתאם לרצונו של ראש הממשלה, בלי שמוטלת עליו חובה של דיווח תקופתי. כמו כן, בעת קיום ממשלת אחדות לאומית לא היה מנהיג אופוזיציה מוכר. השאלה האם לקיים את חובת הדיווח או את הנוהל של עדכון ודיווח לראש האופוזיציה או לא הייתה לפי דעתו ורצונו של ראש הממשלה. לכן הוצרכה הכנסת לחוקק חוק שיעגן את מעמדו של ראש האופוזיציה, מתוך רצון לחיזוק מעמד האופוזיציה כמנגנון בקרה על העשייה הממשלתית.

בראשית שנת 2000 הוגשו שתי הצעות חוק לתיקון מעמדו של ראש האופוזיציה, האחת הצעת חוק ממשלתית, והשנייה הצעת חוק פרטית של ח"כ עוזי לנדאו. שתי הצעות החוק מוזגו על ידי ועדת הכנסת להצעת חוק אחת, וב-17 ביולי 2000 קיבלה הכנסת את תיקון מס' 8 לחוק הכנסת, התשנ"ד–1994, בו תוקן פרק ו' לחוק, שעסק בתפקידו של ראש האופוזיציה.

נוסח התיקוןעריכה

פרק ו': ראש האופוזיציה
11. קביעת ראש האופוזיציה
(א) ראש האופוזיציה יהיה חבר הכנסת מהסיעה הגדולה ביותר מסיעות האופוזיציה, ומבין סיעות שוות בגודלן זו שזכתה במספר הקולות הרב ביותר בבחירות, שעליו הודיעה אותה סיעה ליושב ראש הכנסת, אלא אם כן הודיעו ליושב ראש הכנסת בכתב, בכל עת, יותר ממחצית חברי הכנסת מסיעות האופוזיציה, על חבר כנסת אחר מביניהם.
(ב) יושב ראש הכנסת יודיע בכנסת על קביעתו של ראש האופוזיציה בתום 14 ימים לאחר תחילת כהונתם של ראש הממשלה והשרים לפי סעיף 14 לחוק-יסוד: הממשלה, ואם נקבע ראש אופוזיציה אחר במקומו - סמוך לאחר הקביעה; ראש האופוזיציה ייכנס לכהונתו עם מסירת ההודעה.
(ג) בסעיף זה, "סיעות האופוזיציה" - הסיעות בכנסת שאינן צדדים להסכמים המחייבים תמיכה בממשלה, ושהודיעו על כך ליושב ראש הכנסת.
12. הפסקת כהונה
(א) ראש האופוזיציה יחדל לכהן בתפקידו באחת מאלה:

(1) הוא נפטר או התפטר מכהונתו;

(2) הוא חדל להיות חבר הכנסת או הושעה מחברותו בכנסת;

(3) נקבע ראש אופוזיציה אחר במקומו לפי סעיף 11.

(ב) הוראות סעיפים 7 ו-8 יחולו, בשינויים המחויבים, על ראש האופוזיציה; הושעה ראש האופוזיציה מכהונתו, ייקבע ראש אופוזיציה זמני, לפי סעיף 11.
13. דיווח ראש הממשלה לראש האופוזיציה
ראש הממשלה יזמין לפי הצורך, ולא פחות מאשר פעם בחודש, את ראש האופוזיציה ויעדכן אותו בענייני המדינה.
14. מעמד ראש האופוזיציה בכנסת
ראש האופוזיציה רשאי לנאום במליאת הכנסת מיד אחרי ראש הממשלה; הוראות נוספות בעניין מעמדו ותפקידיו של ראש האופוזיציה בכנסת ייקבעו בתקנון הכנסת.
15. מעמד ראש האופוזיציה בטקסים ממלכתיים
לראש האופוזיציה ייוחד מקום בטקסים ממלכתיים שבהם משתתף ראש הממשלה, בהתאם לכללים שייקבעו על ידי הממשלה.
16. שכר ותנאי עבודה
(א) ועדת הכנסת תקבע את שכרו של ראש האופוזיציה בהתאם לפרק ט'; ובלבד שלא יפחת שכרו של ראש האופוזיציה משכרו של שר; כן תקבע ועדת הכנסת הוראות בדבר תנאי עבודתו של ראש האופוזיציה, ובדבר הצוות המקצועי והמינהלי שיעמוד לרשותו.
(ב) בסעיף זה, "שכר" - משכורת חודשית, תוספות, הענקות ותשלומים אחרים.

תוצאות התיקון לחוקעריכה

מאז התיקון לחוק, הפך התפקיד, שהיה עד אז 'תפקיד של כבוד', למשמעותי יותר. האופוזיציה שמורכבת בדרך כלל ממספר מפלגות שהדבר היחיד המשותף ביניהן הוא שאינן חברות בממשלה, אינה מאוחדת סביב זהות היושב ראש, כשלעיתים קיים החשש שיושב ראש האופוזיציה לא יוכל לאחד תחתיו את כל סיעות האופוזיציה, ולייצג את האינטרסים של כל אחת מהן.

הדברים הגיעו לידי ביטוי, למשל, כאשר שינוי "הופרשה" מהקואליציה, ומפלגת העבודה נכנסה במקומה, אז נבחר יוסף לפיד ב-10 בינואר 2005 לראשות האופוזיציה, אך הסיעות החרדיות (יהדות התורה וש"ס) לא הכירו במרותו, וטענו כי אינו מייצג אותן.

ראשי האופוזיציהעריכה

לא רשמייםעריכה

עד שנת 2000, עת תוקן חוק הכנסת[1], לא הוגדר תפקיד ראש האופוזיציה באופן רשמי. עם זאת, מקובל היה לכנות את ראש הסיעה הגדולה ביותר שאינה שותפה בממשלה בשם "ראש האופוזיציה". בטבלה שלהלן מנויים ראשי הסיעות הגדולות ביותר שלא ישבו בממשלה, ולאו דווקא ראשי האופוזיציה הרעיונית לממשלה.

מס' דיוקן שם
(תקופת חיים)
סיעה תקופת כהונה ממשלה
תאריך עברי תאריך לועזי
1   מאיר יערי

(1897–1987)

מפ"ם ט' באדר ה'תש"ט ח' בתשרי ה'תשי"ב 10 במרץ 1949 8 באוקטובר 1951 ממשלת ישראל הראשונה
ממשלת ישראל השנייה
2   פרץ ברנשטיין

(1890–1971)

הציונים הכלליים ח' בתשרי ה'תשי"ב ו' בטבת ה'תשי"ב 8 באוקטובר 1951 24 בדצמבר 1952 ממשלת ישראל השלישית
(1)   מאיר יערי

(1897–1987)

מפ"ם ו' בטבת ה'תשי"ב ט' בתמוז ה'תשט"ו 24 בדצמבר 1952 29 ביוני 1955 ממשלת ישראל הרביעית
ממשלת ישראל החמישית
(2)   פרץ ברנשטיין

(1890–1971)

הציונים הכלליים ט' בתמוז ה'תשט"ו י"ח בחשוון ה'תשט"ז 29 ביוני 1955 3 בנובמבר 1955 ממשלת ישראל השישית
3   מנחם בגין

(1913–1992)

חרות י"ח בחשוון ה'תשט"ז כ"ו באייר ה'תשכ"ז 3 בנובמבר 1955 5 ביוני 1967 ממשלת ישראל השביעית
ממשלת ישראל השמינית
ממשלת ישראל התשיעית
ממשלת ישראל העשירית
ממשלת ישראל האחת עשרה
ממשלת ישראל השתים עשרה
גח"ל
חרות
ממשלת ישראל השלוש עשרה
4   יצחק מאיר לוין

(1893–1971)

אגודת ישראל כ"ו באייר ה'תשכ"ז ד' באב ה'תש"ל 5 ביוני 1967 6 באוגוסט 1970
ממשלת ישראל הארבע עשרה
ממשלת ישראל החמש עשרה
(3)   מנחם בגין

(1913–1992)

גח"ל
חרות
ד' באב ה'תש"ל ד' בתמוז ה'תשל"ז 6 באוגוסט 1970 20 ביוני 1977
הליכוד
חרות
ממשלת ישראל השש עשרה
ממשלת ישראל השבע עשרה
5   שמעון פרס

(1923–2016)

המערך
העבודה
ד' בתמוז ה'תשל"ז ט"ז באלול ה'תשמ"ד 20 ביוני 1977 13 בספטמבר 1984 ממשלת ישראל השמונה עשרה
ממשלת ישראל התשע עשרה
ממשלת ישראל העשרים
6   יובל נאמן

(1925–2006)

התחיה-צומת
התחיה
ט"ז באלול ה'תשמ"ד י"ד בטבת ה'תשמ"ט 13 בספטמבר 1984 22 בדצמבר 1988 ממשלת ישראל העשרים ואחת
התחיה
ממשלת ישראל העשרים ושתיים
7   שולמית אלוני

(1927–2014)

רצ י"ד בטבת ה'תשמ"ט י"ח באדר ה'תש"ן 22 בדצמבר 1988 15 במרץ 1990 ממשלת ישראל העשרים ושלוש
(5)   שמעון פרס

(1923–2016)

המערך
העבודה
י"ח באדר ה'תש"ן י"ב בתמוז ה'תשנ"ב 15 במרץ 1990 13 ביולי 1992
ממשלת ישראל העשרים וארבע
העבודה
8   יצחק שמיר

(1915–2012)

הליכוד י"ב בתמוז ה'תשנ"ב ב' בניסן ה'תשנ"ג 13 ביולי 1992 24 במרץ 1993 ממשלת ישראל העשרים וחמש
9   בנימין נתניהו

(1949–)

ב' בניסן ה'תשנ"ג א' בתמוז ה'תשנ"ו 24 במרץ 1993 18 ביוני 1996
ממשלת ישראל העשרים ושש
הליכוד-גשר-צומת
הליכוד
(5)   שמעון פרס

(1923–2016)

העבודה א' בתמוז ה'תשנ"ו כ"ו בסיוון ה'תשנ"ז 18 ביוני 1996 1 ביולי 1997 ממשלת ישראל העשרים ושבע
10   אהוד ברק

(1942–)

כ"ו בסיוון ה'תשנ"ז כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט 1 ביולי 1997 6 ביולי 1999
ישראל אחת
העבודה
11   אריאל שרון

(1928–2014)

הליכוד כ"ב בתמוז ה'תשנ"ט כ"ז בתמוז ה'תש"ס 6 ביולי 1999 30 ביולי 2000 ממשלת ישראל העשרים ושמונה

רשמייםעריכה

בשנת 2000 תוקן כאמור חוק הכנסת, והוסדר מעמדו של ראש האופוזיציה באופן רשמי. ניתן לו מעמד רשמי, ניתנו לו סמכויות, נקבע כי יקבל תדרוך ביטחוני מראש הממשלה ועוד.

מס' דיוקן שם
(תקופת חיים)
סיעה תקופת כהונה ממשלה
תאריך עברי תאריך לועזי
1   אריאל שרון

(1928–2014)

הליכוד כ"ח בתמוז ה'תש"ס י"ב באדר ה'תשס"א 31 ביולי 2000 7 במרץ 2001 ממשלת ישראל העשרים ושמונה
2   יוסי שריד

(1940–2015)

מרצ כ"ו באדר ה’תשס"א כ"ט בחשוון ה'תשס"ג 21 במרץ 2001 4 בנובמבר 2002 ממשלת ישראל העשרים ותשע
3   בנימין בן אליעזר

(1936–2016)

עבודה-מימד
העבודה
כ"ט בחשוון ה'תשס"ג ט"ו באדר א' ה'תשס"ג 4 בנובמבר 2002 17 בפברואר 2003
4   עמרם מצנע

(1945–)

ח’ באדר ב’ ה’תשס"ג י"א באייר ה'תשס"ג 12 במרץ 2003 13 במאי 2003 ממשלת ישראל השלושים
5   דליה איציק

(1952–)

י"א באייר ה'תשס"ג כ"ה בסיוון ה'תשס"ג 13 במאי 2003 25 ביוני 2003
6   שמעון פרס

(1923–2016)

כ"ה בסיוון ה'תשס"ג כ"ח בטבת ה'תשס"ה 25 ביוני 2003 9 בינואר 2005
7   יוסף לפיד

(1931–2008)

שינוי כ"ט בטבת ה'תשס"ה כ"א בחשוון ה'תשס"ו 10 בינואר 2005 23 בנובמבר 2005
8   עמיר פרץ

(1952–)

עבודה-מימד
העבודה
כ"א בחשוון ה'תשס"ו ט"ז בטבת ה'תשס"ו 23 בנובמבר 2005 16 בינואר 2006
9   בנימין נתניהו

(1949–)

הליכוד ט"ז בטבת ה'תשס"ו י"ט בניסן התשס"ו 16 בינואר 2006 17 באפריל 2006
י"ז באייר ה’תשס"ו ל’ בשבט ה’תשס"ט 15 במאי 2006 24 בפברואר 2009 ממשלת ישראל השלושים ואחת
10   ציפי לבני

(1958–)

קדימה י"ב בניסן ה'תשס"ט י' בניסן ה'תשע"ב 6 באפריל 2009 2 באפריל 2012 ממשלת ישראל השלושים ושתיים
11   שאול מופז

(1948–)

י' בניסן ה'תשע"ב י"ז באייר ה'תשע"ב 2 באפריל 2012 9 במאי 2012
12   שלי יחימוביץ'

(1960–)

העבודה י"ז באייר ה'תשע"ב ד' באב ה'תשע"ב 9 במאי 2012 23 ביולי 2012
(11)   שאול מופז

(1948–)

קדימה ד' באב ה'תשע"ב כ"ה בשבט ה'תשע"ג 23 ביולי 2012 5 בפברואר 2013
(12)   שלי יחימוביץ'

(1960–)

העבודה כ"ט בניסן ה’תשע"ג כ"ב בכסלו ה'תשע"ד 9 באפריל 2013 25 בנובמבר 2013 ממשלת ישראל השלושים ושלוש
13   יצחק הרצוג

(1960–)

כ"ב בכסלו ה'תשע"ד י"א בניסן ה’תשע"ה 25 בנובמבר 2013 31 במרץ 2015
המחנה הציוני
העבודה
י"ד בסיוון ה’תשע"ה י"ט באב ה'תשע"ח 1 ביוני 2015 31 ביולי 2018 ממשלת ישראל השלושים וארבע
(10)   ציפי לבני

(1958–)

המחנה הציוני
התנועה
כ׳ באב ה'תשע"ח כ״ה בטבת הת'שע״ט 1 באוגוסט 2018 1 בינואר 2019
(12)   שלי יחימוביץ'

(1960–)

העבודה כ"ה בטבת ה'תשע"ט כ"ה בניסן ה'תשע"ט 1 בינואר 2019 30 באפריל 2019
-[2]   בני גנץ

(1959–)

כחול לבן
חוסן לישראל
כ"ה בניסן ה'תשע"ט כ"ג באייר ה'תש"ף 30 באפריל 2019 17 במאי 2020 ממשלת ישראל השלושים וארבע
(בתקופת כהונתה כממשלת המעבר)
14 יאיר לפיד

(1963–)

יש עתיד-תל"ם
יש עתיד
ד' בסיוון ה'תש"ף מכהן 27 במאי 2020 מכהן ממשלת ישראל השלושים וחמש

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^   חוק הכנסת, בספר החוקים הפתוח
  2. ^ בעקבות המשבר הפוליטי בשנים 2019–2020, במהלכו הממשלה ה-34 כיהנה כממשלת מעבר במשך למעלה משנה ולאורך כל ימיהן של הכנסות ה-21 וה-22, כמו גם ימיה הראשונים של הכנסת ה-23, לא מונה ראש אופוזיציה מתוקף החוק. אף על פי כן, בני גנץ ששימש כראש הסיעה הגדולה ביותר שאינה חברה בממשלה היווה ראש האופוזיציה בפועל, וראש הממשלה נתניהו העניק לו תדרוכים ביטחוניים אחת לתקופה (כמקובל לראשי אופוזיציה רשמיים שמונו מתוקף החוק).