החי במפרץ אילת

רשימת ערכים
אלמוגים במפרץ אילת
מפרץ אילת במבט לווין
השונית במפרץ אילת ממבט מעל המים
פזיות על רקע השונית

במפרץ אילת חיים 1,270 מיני דגים, מעל 3,000 מינים של חסרי חוליות ואלמוגים, עשרות מיני עופות, 4 מיני צבי ים, ומעל 10 זנים של יונקים ימיים. מפרץ אילת קטן יחסית, וממדיו מגיעים לכדי 1% משטחו הכללי של הים האדום, שאף הוא איננו גדל בממדים עולמיים. כמותו הוא עמוק – 1,860 מ' – ופתחו אל ים סוף עצמו רדוד וצר. טמפרטורות המים גבוליות: פחות מ-20 מעלות בחורף, וגם המליחות קיצונית, 4.1% מלחים. שני אלה מגבילים מאד את תפוצת החי והצומח שבו. למרות כל אלה, שוניות הים האדום ומפרציו ידועות בעושרן והמגוון הביולוגי שלהן, והאחוז הגבוה של מינים אנדמיים (30%-35%).

בישראל נעשה שימור של החי במפרץ באמצעות 3 שמורות טבע, כשהמרכזית בהן היא שמורת חוף האלמוגים, שמשמרת את השונית והמגוון בה.

תוכן עניינים

יונקים במפרץ אילתעריכה

סדרת לווייתנאיםעריכה

תת סדרת לווייתני שינייםעריכה

משפחת דולפיניים

תת סדרת לווייתני מזיפותעריכה

משפחת לווייתני ענק

סדרת תחשאיםעריכה

משפחת ריטינות

צבי ים במפרץ אילתעריכה

 
צב ים קרני בשונית אלמוגים

משפחת צבים ימיים

משפחת צבים גילדיים

דגי סחוס במפרץ אילתעריכה

כרישיםעריכה

משפחת כרישים לויתניים

משפחת כרישי זברה

משפחת פטישנייםעריכה

משפחת כרישונייםעריכה

משפחת כרישייםעריכה

משפחת עמלצייםעריכה

בטאיםעריכה

משפחת נרקידייםעריכה

משפחת חשמלנייםעריכה

משפחה טריגונייםעריכה

משפחה טחנייםעריכה

כינוריתייםעריכה

משפחת גלאוקוסתגייםעריכה

משפחת מסורנייםעריכה

דגי גרם במפרץ אילתעריכה

 
זהרון הדור
 
משפחת גנונים
 
ניבן מנומר
 
ניבן צר פסים
 
ניבן פניני
 
ריסנפיר חד-ראש

משפחת עקרבנונייםעריכה

משפחת אבנונייםעריכה

משפחת שטחראשייםעריכה

משפחת קונגרייםעריכה

משפחת אפעונייםעריכה

משפחת מורנייםעריכה

משפחת ריסנפירייםעריכה

משפחת סיכנייםעריכה

משפחת שחמייםעריכה

משפחת צמידונייםעריכה

משפחת פארנייםעריכה

משפחת פיתיונאייםעריכה

משפחת צבעונייםעריכה

משפחת נצרנייםעריכה

משפחת קיסרייםעריכה

משפחת חדקוצייםעריכה

משפחת נפוחיתייםעריכה

משפחת קופסינונייםעריכה

משפחת דו-שיניים (קיפודגיים)עריכה

משפחת האבובונייםעריכה

תת-משפחת סוסוני יםעריכה

תת-משפחת אבובייםעריכה

משפחת שחראשייםעריכה

משפחת זרבוביתייםעריכה

משפחת חלילונייםעריכה

משפחת פגסוסייםעריכה

משפחת בתרנייםעריכה

משפחת תוכינונייםעריכה

משפחת כחלייםעריכה

משפחת לוטיינייםעריכה

משפחת שורייםעריכה


משפחת גממיתייםעריכה

משפחת גבניתייםעריכה

משפחת צניניתייםעריכה

משפחת צלחתנייםעריכה

משפחת דקרייםעריכה

משפחת שוניתייםעריכה

משפחת מוליתייםעריכה

משפחת שפתונייםעריכה

משפחת פרפרונייםעריכה

משפחת קרנונייםעריכה

משפחת תלתוניתייםעריכה

משפחת קברנונייםעריכה

משפחת אפוגונייםעריכה


כילון גמדי
אפוגון עיני
אפוגון נקוד
אפוגון זהוב
אפוגון צר-קו
אפוגון אדום
אפוגון חמש-קו
אפוגון פסי
אפוגון הכתם
אפוגון הטבעת
אפוגונית חומת-פסים
אפוגונית אדומת-פסים
שנית זהובה
כילון רב-קווי
כילון גדול-שן
כילון ערבי
כילון חמש-קווי
כילון ארבע-קו

משפחת סוליתייםעריכה


אסופית דור
סוליינית רעילה

משפחת סנדלייםעריכה


סנדל נמרי

משפחת לשוניתייםעריכה


לשונית ערבית

משפחת שרבבייםעריכה


שרבב אילתי
שרבב מעויין


משפחת דיירייםעריכה


דייר נקוד-זנב
דייר כוכבי הים


משפחות חוטונייםעריכה


חוטון ניקי


משפחת שפרירייםעריכה


שפריר החוט
שפרירון גרובל


משפחת ברקנייםעריכה


אדמון שחור-עין
ברקן כסיף
ברקן ים-סופי
ברקן לבן-זנב
ברקן אדום
ברקן קוצני
ברקן הנזר


משפחת פנסייםעריכה


פנסון שטייניץ


משפחת גרזנונייםעריכה


גרזנית עדינה
גרזינון כוכים


משפחת חכלילייםעריכה


חכליל דמדומים


משפחת רעפנונייםעריכה


רעפוןים-סופי
מלקנטוס ארוך-אף
מלקנטוס קצר-אף


משפחת נימייםעריכה


חוחן דו-כתמי
חוחן נקוד
נימי יפני
נימי נקודותיים
פריסטן אדמדם
פריסטן מצוי


משפחת אורנונייםעריכה


אורנון כחול


משפחת לועיתייםעריכה


כוכבנית הבין


לוענית קטנת-זנב


משפחת חד-לסתייםעריכה


חד-לסת חלק
מקורן כסיף


משפחת לטנונייםעריכה


לטנון השונית
אופירית נודדת


משפחת שפמיתייםעריכה


שפמית ארסית


משפחת ירחנייםעריכה


ירחן כסוף


משפחת אצטגנונייםעריכה


אצטגנון ים-סופי
אצטגנון הכתמים
אצטגנון דולפוסי

משפחת לסתיתייםעריכה


ליסטית המצולות
סרטנים במפרץ אילתעריכה


ברווזון -ים אילתי
בלוטית זעירה
גלתית החבצלות
דיירית האוכמנים
דיירית מלפפוני הים
דיירית דקת-רגל
ברוקן ים-סופי
ביישן ים-סופי
עשתורת ירחית
מסוון שטוח-רגל
מסוון אריך-רגל
זוויתן ענק
זוויתן קטן
שייטית אדומת-אבר
שייט ארוך-קוצים
סלעית השושנות
פצחן אדמוני
סלעית קמורה
זוויתן שחור
פלומנית מדובללת
סלען חרוץ
טרליה שחורת ראש
טרפזיה מצויה
שישן הקווים
שישן מצוי
בלוטן הצבים
בלוטן הנמלים
דר-אלמוג משונן
דר-אלמוג הצורבנים
דר-אלמוג גדול
ברווזון-ים מצוי
קפצן המנגרובים
קפצן שקוף
דיירית נקאית
דיירית הדורה
דיירית החולות
דיירת נחשוני הים
חסילון חולות מנומר
דיירית קיפודי הים
קישוטית הדורה
היפוליט שתופן
סרוון שישני
נקיין השושנות
נקיין הפזיות
נקיינית עינונית
חד-חדק אפריקני
חד-חדק הנדרסון
נזירן סידני
נזירן ורוד
נזירן כהה
נזירן פסים
נזירן השושנים
נזירן זיף-רגל
נזירן מפוספס גפיים
נזירן שעיר-צבתות
פרישית
גלתית ארוכת-רגל
חרסיתית השושנות
חרסיתית נוצות הים
ברוקן זיזני
עכובית דו-קוצים
עכובית בוהקת
זוויתן החבצלות
סלען מגובשש
סלען שעיר
טרפזיה מנוקדת
סרטנון מכדרר
אתת צבעוני
אתת חיוור
סרטן הטלסקופים
שישן גרגרי
שישן המנגרובים
שישן קטן
כיסנית שתפנית
מחושתן מצוי
מחושתן מפוספס
מחושתן מקושט
מחושתן ארוך-רגל
כפן הצדפות
כפן האני
כפן מזרחי

ספוגיים במפרץ אילתעריכה


לבקנית ים-סופית
רשתון גלדני
לאוצטה צהובה
כריתן שקני
סובר צהוב
סיגמון אריתראי
קודחן אדום
קודחן ירוק
נקבובי אפור
ארובן שקוע
דסמון שתופן
דסמון דנדי
עוגב הצינורותאלמוגים במפרץ אילתעריכה


צמודה דודרליין
צמודה נומאה
עגלולית צלעונית
פיטרה משוננת
פיטרת קלונצינגר
פיטרה אדומה
פיטרה מחודדת
פיטרה מגורענת
פיטרה נטופה
פיטרת מסרק קוצנית
פיטרת סנדל מאורכת
פיטרת המעמקים
פיטרה טפילה
שיטית עגולת גביעים
שיטית שונת גביעים
שיטית מאוצבעת
שיטית פורסקל
שיטית פרעונית
שיטית הפטמות
גבשושן גרגרי
גבשושן היבלות
גבשושן העמודונים
גבשושן זיזי
גבשושן מסועף
פטמית מצויה
פטמית עדינה
פטמית נדירה
פרחית קקטוס
פרחית גושית
פרחית דאנא
פרחית מצויה
פרחית מצליבה
פרחית פרושה
פרחית מלדיבית
פרחית רב-גונית
פרחית עניפה
דקון פרוש
דקון פיטרי
דקון מרובע
דקון הוואי
מגשון מרהיב
מגשון קמוט
טורבנית זקופה
טורבנית כרובית
גלילן שחור
גלילן כתום
דשאן קרח
סכינית הבועות
אלמוגן יערתי
אלמוגן פרוש
אלמוגן מטאי
אלמוגן חיוור
אלמוגן זוהר
אלמוגן כוכבני
אלמוגנית חבויה
אלמוגנית סינית
אלמוגנית משוטחת
אלמוגנית כפופה
אלמוגנית גבנונית
אלמוגנית מחומשת
אלמוגנית רחבת רכס
אלמוג-גוני מסרקי
אלמוג-גוני רשתני
דקיקן שווה גביעים
דקיקן שונה גביעים
דקיקן ארגמני
דקיקן חוצה
כוכבן הארמון
כוכבן לטאי
כוכבן קטן עין
מוחן מצוי
מוחן עב-רכסים
הררית קטועה
גבענית שונת גביעים
חרולי פורסקל
חרולי מצוי
חרולי חינני
חרולי קרומי
גירוסמיליה מפותלת
רכסן שלוחתי
רכסן מצוי
שחרור רחב
קוצן יפני
קוצן לורד האו
קוצן מחודד
אבוקן קוצני
אבוקן המפריך
אבוקן הטאיי
צינרית דומעת
גלאקסיאה גדולה
רזית גסה
רזית קוצנית
אוזן פיל מצויה
אוזן פיל ים סופית
חדודית מצויה
שיחית גבשושית
שיחית קרן איל
סימפיליה ים סופית
שיחן שכיח
שיחן זיפני
סיכנית כהה
סיכנית חדה
חרירן עמודי
חרירן מצוי
חרירן צהוב
חרירן הבלטים
חרירן כחלחל
זרוען מצוי
זרוען שטוח
זרוען עמודי
זרוען קטן
זרוען סומלי
קוסינרית עגולה
לב-חולית מפותלת
לב-חולית שטוחה
לב-חולית ריכסית
לב-חולית משוטחת
חולן מפותל
פרחנית מצויה
פרחנית ברתולטי
פרחנית החולות
שלוחן מצוי
נפתיה שיחנית
צנירית אילתית
אספרגית
סטריאונפתיה
ססגונית
קסניה
אחיקסניה מצויה
דשאנית
סימפודיום
מניפן
מניפתן ענק
עוגבן אדום
אלה רכה
שלוחן חמרי
גבבית אדומת פרקים
אופירן עדין
אופירן הדור
אופירן ורוד
אופירן אדום
סעיפית
פרגול
סמרית
חד-גורגונית קצרת פרחים
חד-גורגונית קוצנית
גורגונית גמישה
גורגוניה כוכבנית
נוצת-ים כחולה
נוצת-ים עבה
נוצת-ים דקיקה
רכיכות במפרץ אילתעריכה

מחלקת כיטונאיםעריכה


כתונת-קצוות כפופת-זיף
כתונת-קווצות קוצנית
כתונת-ים סואצית
כתונת-ים זיתנית
כתונת עדינה זנזיבר

מחלקת חלזונותעריכה


צלחית בוהקת
אוזן ים חד צדדית
אוזן ים סופית
פגימון עטור
צוהר ים-סופי
יסדוקית ערבית
יסדוקית צנועה
יסדוקית צלעונית
מגינית ריפל
סידקית גדולת-סדק
כיפה גבוהה
שסועית המעמקים
גלגל ים-סופי
גלגל אדמוני
גלגל רכסים
גלגל השוניות
גלגל שיניים
חרוזית פרעה
חרוזית אדומה
כיפה סרוגה ערפילית
גבנונית צלעונית
גלגל-חן מצוי
מינוליה צבעונית
מינוליה מצויה
אטליה בלרדי
גלגלן חבוי
פגודה מגוונת
פירמידה חדה
אץ-רץ שחור
אץ-רץ מגוון
אץ-רץ צנוע
פי-רחב פרוש
פי-רחב כפול קמט
סביבון זיזים
סביבון מעוטר
סביבון חן
סביבון קוצני
ירחן אפור
ירחן הכתר
סביבון זעיר
פסיונית זקופה
סהרן חלק
סהרן מחוספס
סהרן ענק
זמרגדית איילית
זמרגדית ירוקה
מגדלון ענק
מגדלון כחלחל
מגדלון רם
מגדלון קוצני
מגדלון חלק
מגדלון חרטומי
מגדלון ריפל
מגדלון צנום
מגדל-חרוזים משובץ
מגדל-חרוזים תותי
מגדלף גבשושים
מגדלון מצוי
מגדלון אבני
מגדלון עמודי
מגדלף גדול
מגדלף צנום
מגדלף מנוקד
מגדלף גוץ
מגדלף גס
מגדלף פיתולי
בורגית מצויה
מגדל מלחות
שיננית מכוסה
טורית תלת קרן
טורית טלואה
מגדל-אפל מחורץ
מגדל-קט פסי
חופית לבנה
חופית מגובששת
חופית המנגרובים
חופית זעירה
ריסואה מצויה
ריסואה ברתולתי
ריסואה תלת-שן
תגית ערבית
סטרומבוס חום
סטרומבוס מצוי
סטרומבוס שפתני
סטרומבוס מגוון
סטרומבוס קליעוני
סטרומבוס כפני
סטרומבוס שינני
סטרומבוס פשוט
סטרומבוס כנפן
סטרומבוס בולה
שיבען מצוי
טיביה רומחית
סטרומבוס תלת-קרני
סטרומבוס גדול
כיפנית מצויה
כיפנית קטנה
כיפונת חרוטית
זעיר מצוי
זעיר חלק
ויטרינית שמונה-פס
כומתה חומה
פיתול מצוי
אבנן סיני
אבנן כוכבי
צינוריר ענק
צינוריר מצוי
צינוריר דקיק
צינוריר בונה
פי-כושי אופיר
פי-כושי מרהיב
פי-כושי זעיר
פי-הכושי טיגריסי
פי-כושי קטן
פי-כושי כתום גלימה
פי-כושי דו-כתמי
פי-כושי נקוד
פי-כושי איזבל
פי-כושי ארבע-עין
פי-כושי חלק
פי-כושי מצוייץ
פי-כושי רישתי
פי-כושי לבן
פי-כושי מנומר
פי-כושי עדין
פי-כושי תפוח
פי-כושי צהוב
פי-כושי חלוד
פי-הכושי האסימון
פי-כושי מגובשש
פיונית מצויה
אורזית לבנה
סגלגלית מצויה
גלולה מחודדת
סגלגלית אדמסון
סגלגלית גדולה
בורית מחוספסת
טבורית שחורת-שפה
טבורית מצויה
טבורית קווקווית
טבורית נטופה
טבורית אפורה
טבורית לבנה
טבורית צהובת-פס
בורסה קוצנית
בורסה מגובששת
בורסה חלקה
בורסה אדומת-פה
בורסה גדולה
בורסה ורודת-פה
קסדה מצויה
קסדה חד-גונית
קסדה קיפודית
קסדה משובצת
תאנית מצויה
עקמון מקומט
אטלנטה מצויה
חצוצרית פסים
חצוצרית מימית
חצוצרית שעירה
חצוצרית חוטמנית
חצוצרית שפתנית
חצוצרית מצויה
חצוצרית כתם-שפה
חצוצרית גדולה
חצוצרה אצילה
חצוצרית קטנה
חצוצרית זעירה
חצוצרית עורית
חביונה עבה
חביונה חרוצה
חביונה שלהבתית
חביונה קטנהקווצי-עור במפרץ אילתעריכה

אצטלניים במפרץ אילתעריכה

צמחי-ים במפרץ אילתעריכה

חצי-מיתראים במפרץ אילתעריכה

נבוביים במפרץ אילתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ Fautin, D. G. (2016). Catalog to families, genera, and species of orders Actiniaria and Corallimorpharia (Cnidaria: Anthozoa). Zootaxa, 4145(1), 1-449.