שיחה:חשמל בשבת

תגובה אחרונה: לפני 10 ימים מאת מתחכם בנושא שיטת הרב קוק

אני יודע שהערך "בעבודה" אבל בכל זאת - פתחת ערך חשוב, אבל הנושא הוא לא שעון שבת או מה גדולי הדור התירו (או לא), אלא גדר האיסור בשימוש בפתיחה וסגירה של מעגלים חשמליים, ושימוש באור ובמיכשור חשמלי. החשוב ביותר הוא הסיבה לאיסור ואיזה מל"ט מלאכות היא האוסרת את השימוש (מחלוקת אחרונים ידועה). שעון שבת וגנרטורים בגאולה - זה קוריוז ולא עיקר הערך.

ואם כבר, כצלם במא"ש - אולי תצלם את השלט בביהמ"ד תו"א - "העלעקטרי בשבת עובד על ידי גענערטאר ! ". --שפ2000 - שיחה 10:45, 19 באוגוסט 2011 (IDT)תגובה[תגובה]

אשמח מאוד לראות רשימה ביבליוגרפית של האוסרים מתוקף עובדין דחול. לפחות לגבי אוירבך אני יודע להגיד שאין אצלו איסור עובדין דחול משום שהוא מקבל (בחוסר רצון מובהק) את האיסור של החזון איש. כמו-כן, אני יודע שהרב נחום אליעזר רבינוביץ אוסר בשני מקומות שונים מטעם איסור זה (גם במלומדי מלחמה וגם בשיח נחום), אך למרבה הצער לא אומר על מה מסתמכת קביעתו. פרט לזה, יש גם איסור עובדין דחול של בית יצחק, אבל רק בהקשר של רכבת חשמלית. אמיתי - שיחה 19:01, 13 בדצמבר 2011 (IST)תגובה[תגובה]

פסיקה פוסט מורטם עריכה

"..ה'חזון איש', חידש בשנת 1984 שכל סגירה של מעגל חשמלי.."
כיצד הרב חידש זאת כ־30 שנה לאחר מותו? הכותב כנראה מסתמך רק על אחת ההוצאות של חלק הלכות שבת בסדרת "חזון איש", דרוש בירור מתי פורסם הכתב לראשונה.
אפילו הקביעה שהר׳ סלוצקי חידש זאת לפניו אינה ודאית, ומוטלת בספק גדול לאור העובדה שהראשון שבספרי ה־"חזון איש" יצא לאור ב־1911. ShoobyD - שיחה 19:06, 15 בינואר 2012 (IST)תגובה[תגובה]

תקלדה. צריך להיות 1948. תוקן. לגבי סלוצקי - אחד, הוא באמת לא חידש. הוא העלה ופסל; שתיים, החזון איש הוציא 24 כרכי שו"ת. הרי לא את כולם הוא הוציא ב-1911... אמיתי - שיחה 19:22, 17 בינואר 2012 (IST)תגובה[תגובה]
תודה על התשובה :) ShoobyD - שיחה 10:56, 18 בינואר 2012 (IST)תגובה[תגובה]
לפי מיטב הבירור שעשיתי, הכרך השני- כרך אורח חיים, ובו סימן נ' העוסק בחשמל בשבת, יצא לאור בשנת תרפ"ג, כלומר 1923, והרי שהחזו"א קדם בזאת לרב סלוצקי.
התיקוף לשנת 1948 מתבסס על שנת הוצאת המהדורה המתוקנת (הכרכים האדומים), בהם אוחדו לכרך אחד חלק או"ח וחלק מועד. מתחכם - שיחה 00:06, 24 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

שיטת הרב קוק עריכה

נפניתי לקרוא דבריו של הרב קוק באורח משפט לגבי הפעלת חשמל בשבת. מצאתי שם שאכן הרב קוק אומר שהחשמל הוא בגדר אש ומאריך שם בהסבר מדוע גם אש שאינה שורפת אינה אש. עם זאת, כל התייחסותו לעניין החשמל ככוח שיש בו לעשות פעולות היא במילים הבאות: ...וגם ביו"ט אינני נמנה בין המתירין, מטעם מוליד, דסו"ס אין כאן אש בפועל במכון החשמלי, אלא כח שמוציאים ממנו את האש ע"י החנועה. אי-לכך, נראה לי שאין זה נכון להגיד שהייתה שיטה נפרדת לרב קוק, אלא הוא עשה עידון (מעניין למדי לדעתי) של המודל של החשמל כאש. האם פיספסתי משהו או שיש מקום שאתקן את הדברים? אמיתי - שיחה 16:28, 15 באפריל 2012 (IDT)תגובה[תגובה]

היא אינה שיטה מעודנת, אלא נפרדת ומחמירה, שהרי כל שימוש בחשמל בשבת לדידו הוא חילול שבת מדאו'. מה שהבאת הוא שגם לדידו, שחשמל=אש, אין היתר להשתמש בחשמל ביו"ט, אפי' שביו"ט אומרים "מתוך שהותרה", משום שיש בכך נולד. בברכה, סול במול - שיחה 16:36, 15 באפריל 2012 (IDT)תגובה[תגובה]
כל מודל הלכתי שראה בחשמל אש היה מודל מחמיר למדי. היו כאלה שפסקו, גם באמצעות מודל פשוט זה, נגד השימוש ביום טוב. עניין המוליד הוא התכתבות מסויימת עם אלו שהתירו מתוך מודל זה את השימוש ביום טוב, אבל כאמור, לא כולם היו כאלו. למיטב הבנתי, הרב קוק מנסה בדבריו (והוא אומר זאת במפורש במקום אחר שם) להשיב לדברי אלו שתקפו את המודל של החשמל כאש ומסביר שגם החשמל הוא בעצם סוג של אש. זה העידון שדיברתי עליו. העידון הזה היה הכרחי אם הוא רצה להסביר באיזשהו אופן למה כשהוא אומר שחשמל זה אש הוא לא טועה כמו הקודמים לו. אי-לכך, אני מתקשה להבין מדוע מדובר כאן בשיטה חדשה שכן אותה שיטה הייתה קיימת לפני הרב קוק והוא רק הוסיף לה את ההסבר למה חשמל הוא בכל זאת סוג של אש. אמיתי - שיחה 17:34, 15 באפריל 2012 (IDT)תגובה[תגובה]
אם יש לך ידע על פוסק קודם לרב קוק שראה את החשמל כאש, אתה מוזמן לכתוב על כך. בפועל הוא הידוע בעיקר כבעל השיטה הזו. סול במול - שיחה 17:41, 15 באפריל 2012 (IDT)תגובה[תגובה]
יש בידי. לגבי אם הוא מפורסם בכך, אינני יכול להכריע כי מעולם לא חייתי בחברה שמדברים בה על דברים שכאלו. בכל מקרה, אערוך בקרוב. תודה. אמיתי - שיחה 11:19, 17 באפריל 2012 (IDT)תגובה[תגובה]
הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, משפטי עוזיאל, חלק א, אורח חיים, סימן יט.
התשובה הזו פורסמה בשנת תרצ"א, כשלוש שנים לפני תשובתו של הרב קוק. אגב, הרב עוזיאל מציין בפתיחת תשובתו כי שלוש שנים קודם לכתיבת תשובתו הוא פגש ברב רוזנברג באמריקה, אשר הראה לו קונטרס שכתב בשם 'מאור החשמל' ובו גם הוא סבור כי יש לדון את החשמל כאש, ולהתיר הדלקתו ביום טוב.
וכן הרב משאש בשו"ת מים חיים, או"ח קלד- הספר נדפס בשנת תרע"ג, הנחשב לאבי אבות השיטה המתירה הדלקת חשמל ביו"ט, משום שזו העברת אש...
הרב קוק לעומת הנ"ל, אינו מתיר הפעלת חשמל ביו"ט, משום שאינו סבור שהדבר נחשב כהעברת אש מאש קיימת. מתחכם - שיחה 00:19, 24 בנובמבר 2023 (IST)תגובה[תגובה]

התופעה של "חשמל כשר" עריכה

30,000 בתי אב בבני ברק וירושלים, יש איזו דרך לדעת/לברר/לאמת כזה דבר?

קושיה עריכה

נכתב בערך "אם תיקנו טכנאי חברת החשמל בשבת עצמה תיקונים במערכת החשמל כדי לדאוג לאספקת חשמל סדירה לרשת החשמל, מותר לכל היהודים להשתמש בחשמל שחודש בשבת. אולם, אם ידוע בוודאות שהתיקון במערכת החשמל היה במקום קטן שבו אין צורך של פיקוח נפש, והתיקון נעשה על ידי יהודים, אכן אסור להשתמש בחשמל כל אותה שבת." קושיה: השימוש בחשמל בשבת אינו נשלט על ידי היהודי שומר המצוות, איך הוא יכול לחדול משימוש בחשמל, שנקבע מראש, כאשר נודע לו שיהודים תיקנו בשבת את מערכת אספקת החשמל ליישובו? האם עליו להסתגר בחדר חשוך, כדי שלא ליהנות מנורה שהדליק לפני כניסת השבת? האם האוכל שעל הפלטה החשמלית הופך לאסור באכילה? דוד שי - שיחה 11:25, 13 ביולי 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

בגדול השאלה נוגעת בערך מעשה שבת. קרא והחכם. • דגש חזקשיחה • א' באב ה'תשע"ח • 11:39, 13 ביולי 2018 (IDT)תגובה[תגובה]
דוד שי איני יודע אם קראת והחכמת... אך בגדול אכן כן. בדרך כלל אין סיבה לאיסור, כי תמיד יש חשש של פיקוח נפש... אם אכן מדובר בבניין אחד שידוע [לא מספיק שידוע לך... צריך שיהיה ידוע למי ש'הרים' את השאלטר...ועל פניו אפשר שאין חובה לאותו אחד לברר קודם, (ספק פקו"נ...)] שאין שם חשש פקו"נ, אכן לא רק שישנה בעיה לאכול (בכפוף לאיסור ), ישנו אף איסור להמשיך להשאיר את האוכל על הפלטה למשל (לא תמיד, ולא לכל הדעות) מחמת איסור חזרה (שבת), וכן בעניין האור אכן תהיה בעיה, על פניו יצטרך קודם חיבור החשמל להוריד את מתג התאורה וכדו', אך כמובן בכפוף לדיני מוקצה. בברכה בן-ימין - שיחה 12:54, 13 ביולי 2018 (IDT)תגובה[תגובה]
קשה להיות יהודי. דוד שי - שיחה 12:56, 13 ביולי 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

דרוש מקור עריכה

שלום משתמש:Mosheca,

תודה על תרומתך לערך. אשמח אם תוכל להוסיף מקור מידע מהימן למה שכתבת. תודה רבה! Ruti-WMIL - שיחה 10:37, 22 באפריל 2020 (IDT)תגובה[תגובה]

נמצאו קישורים חיצוניים שצריכים תיקון (אוקטובר 2022) עריכה

שלום עורכים יקרים,

מצאתי קישור חיצוני אחד או יותר בחשמל בשבת שזקוק לתשומת לב. אנא קחו רגע כדי לבדוק את הקישורים שמצאתי ולתקן אותם בערך אם נדרש. מצאתי את הבעיות הבאות:

כאשר תסיימו לערוך את השינויים הנדרשים, אנא בקרו בדף השו"ת למידע נוסף לתיקון בעיות עם הקישורים לעיל.

הודעה זו תופיע רק פעם אחת לקישורים אלו.

בידידות.—InternetArchiveBot (דווח על באג) 06:26, 7 באוקטובר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]

חזרה לדף "חשמל בשבת".