שיחה:מקומות קדושים ליהודים בארץ ישראל

שיחות פעילות

האם זו לא סוג של כפילות עם קברי צדיקים? היש הצדקה לקיום הערך? יוסאריאןשיחה 14:06, 25 באוגוסט 2010 (IDT)

הערך קברי צדיקים הוא רק על קברים ואינו רק בארץ ישראל, ואילו הערך כאן הוא לא רק על קברים ורק בארץ ישראל, והוא מיוחס לרשימה המופיעה באתר משרד הדתות ובאמת נשאלת השאלה מדוע ציינו שמה רק את אלה ולא עוד אחרים. מי-נהר - שיחה 14:18, 25 באוגוסט 2010 (IDT)
יוסאריאן צודק. אם יש פה מידע שאין בקברי צדיקים, אפשר להכניס אותו לחוק השמירה על המקומות הקדושים. אני-ואתהשיחה 15:16, 25 באוגוסט 2010 (IDT)
הרשימה מיותרת לחלוטין. היא מועתקת מאתר ממשלתי ששם יש מי שדואג לתחזק אותה וכאן היא רק מנפחת את הערך. חוץ מהרשימה אין לערך תוכן מהותי ואין לו הצדקה. האחד והיחיד - שיחה 16:57, 25 באוגוסט 2010 (IDT)
הערך מסביר על תחום שאינו מוסבר בערך חוק השמירה על המקומות הקדושים אך קשור אליו. הערך דורש יותר מידע והרחבה מלבד המקור הממשלתי שאינו מספק אך רלוונטי לדעת מה הם האתרים המוגדרים ומקבלים התייחסות כזו ובאיזו מסגרת וסמכות כפי שהערך מסביר. לאחר הערות בדף השיחה שם והתייעצות עם משתמש:דוד שי נקבע לפצל את המידע מהערך חוק המקומות הקדושים לערך בשם זה. איני יודע מה נזעקתם ומה כה מכאיב וצורם לכם. ניכר שלא הקדשתם תשומת לב מינימאלית לתוכן בשלושת הערכים המוזכרים בשיחה זו ולהבדלים ביניהם. אתם מוזמנים לשפר ולהרחיב את הערך מי-נהר - שיחה 19:53, 25 באוגוסט 2010 (IDT)
בעקבות הסברו של מי-נהר הבנתי את הרעיון של הערך הזה. הוא בא לתאר את הטיפול של משרד הדתות באתרים שלא מכוסים על ידי חוק השמירה על המקומות הקדושים. אולי כדאי לשנות את שם הערך להמרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים שהיא הזרוע הביצועית הנוגעת לעניין. אני-ואתהשיחה 21:00, 25 באוגוסט 2010 (IDT)
לא לגמרי מדוייק זה כנראה לא טיפול ישיר שלהם ולא ממומן ע"י המשרד אלא ע"י אותו גוף שאוסף תרומות ופועל באישורם... ושאל מישהו בשיחה אחרת מי קובע מהו מקום קדוש וגם כאן זה הולך הפוך לפי מה שבא לידי ביטוי מבחינה עממית בפועל ולכן זה לאו דווקא ביטוי של מקומות לפי מחקר היסטורי או הלכה תורנית ומסורת מובהקת אלא ענין של תרבות מקומית ותיירות אזורית ולכן ההקשר אינו מתחיל ואינו נגמר בגוף הנ"ל שגם עשוי להשתנות. ויש מקומות שבהם יש חפיפה בין כמה גורמים לעומת מקומות שלא. נראה לי שהנושא עוד דורש עיון ויש לו נגיעה גם לנושאים נוספים שלא נכנסתי אליהם מי-נהר - שיחה 21:33, 25 באוגוסט 2010 (IDT)

למחוק. הערך הזה מכיל פיסקה אחת מתוך ערך אחר ורשימה מתוך ספר הטלפונים. עִדּוֹ (Eddau) עיזרו לשפר את נגישותה של ויקיפדיה, עיינו בויקיפדיה:נגישות 21:57, 25 באוגוסט 2010 (IDT)

הערך עוסק במקומות קדושים ליהודים בארץ ישראל, נושא חשוב, העולה פעמים רבות באמצעי התקשורת, אם עקב מהומות ומחלוקות (קבר יוסף, למשל) ואם בזכות הילולות. הערך נותן תמונה כוללת, והרשימה בו היא רשימה של אתרים בעלי חשיבות, שלרבים מהם ערך משלהם בוויקיפדיה, ולכן לא יאה לה הכינוי "ספר הטלפונים". דוד שי - שיחה 04:09, 26 באוגוסט 2010 (IDT)
גם לדעתי לערך ישנה חשיבות. ולפי הבנתי כך דעת הרוב פה, לכן אפשר להוריד את תבנית החשיבות. אודלן - שיחה 21:35, 26 באוגוסט 2010 (IDT)
הערך מבלבל ולא מה שהייתי מצפה למצוא בערך כזה, ואת הרשימה אפשר להחליף בקטגוריה (שנראה שכבר קיימת). נראה כאילו הערך הוא פשוט מקום שאליו הכניסו את הטקסט על "המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים", כי לא מצאו לו מקום אחר. עדיף קצרמר על המרכז ולמחוק את הערך. אריה ה. - שיחה 22:47, 26 באוגוסט 2010 (IDT)
קטגוריה אינה תחליף לרשימה שבערך זה, משום שכאן המקומות מסודרים לפי היישוב שבו הם נמצאים, ולא כך בקטגוריה.
אם אתה מצפה למצוא בערך מידע נוסף, הוסף אותו לערך. דוד שי - שיחה 07:23, 27 באוגוסט 2010 (IDT)
הרשימה לא יכולה להצדיק את הערך, גם אם היא שונה מקטגוריה. אני לא בטוח שצריך בכלל להיות ערך בשם "מקומות קדושים ליהודים בארץ ישראל" - זה ספציפי מדי. גם "מקומות קדושים ליהודים" נראה לי יותר מדי ספציפי, ולכן אין טעם להוסיף מידע לערך, ונשאר רק למחוק אותו. אריה ה. - שיחה 07:59, 27 באוגוסט 2010 (IDT)

המונח "המקומות הקדושים" הוא ביטוי בעל משקל במספר תחומים שונים. המונח משמש בהקשר המשפטי-מדיני. המונח משמש בהקשר התרבותי-לאומי, המונח משמש בהקשר ההלכתי והדתי, המונח משמש בהקשר תיירותי וההיסטורי, כל אחד מהתחומים הללו הוא סיבה מדוע יש עניין במידע הנ"ל. למרות שכל אחד מהתחומים הנ"ל מגדיר ומתייחס לנושא הכללי ולמקרים הפרטיים שבו בצורות אחרות. תחילה נוצר הערך רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים ולפיכך נוצר גם הערך חוק השמירה על המקומות הקדושים. ההגדרות הללו הן הגדרות מטעם המדינה ובהתאם להתפתחות משפטית-מדינית מסויימת ולהיבטים לאומיים ודתיים ביחסים בין ישראל ומדינות אחרות ובין היהדות ודתות אחרות ובין עם ישראל לעמים אחרים. מאידך המקור לערכו ועניינו של המקום אותו מבקרים ומכבדים העם כפי שבא לידי ביטוי הן היסטורית הן בשמירת הציון, הן במספר המבקרים ועוד... יש משקל ללא תלות בהחלטה משפטית אלא לפי המציאות בשטח. הפער הזה מגושר בחלקו ע"י משרד הדתות מחמת תפקידו לתת שירותים לציבור ולשמור על המורשת. יש עניין בהבנת המידע של המקומות שמפוקחים על ידו באופן ישיר או מטופלים על ידו באופן עקיף ועל ההבדל בין המקומות הנ"ל. יש מי שהמידע יביא אותו לשאלות כיצד קראו למקום הזה והזה מקום קדוש, למה מתייחסים לציונו של הדמות הזו והזו כך בשעה שהמחקר אומר אחרת לגמרי, ויש מי שישאל מדוע מקומות אחרים אינם מוזכרים ברשימה ואינם מטופלים. יש מי שייקח את החלקים ברשימה שאינם מוכחלים ויכתוב עליהם ערך וייצרף אותם לקטגוריות. ויש מי שלפי הרשימה יערוך השוואות או יתכנן את העיון והמחקר שלו או את הטיול שלו בשטח. התוכן כאן פוצל מהערך חוק השמירה על המקומות הקדושים מפני ששם המיקוד הוא החוק. אין מניעה לכתוב על מקומות הקדושים לבני דתות או קבוצות אחרות , אדרבה. במיוחד שחלק מהמקומות קדושים הן לאלה והן לאלה ולעיתים מסיבות ומסורות שונות. זה בסיס להרחבת המידע החשוב הנ"ל ולהנגשתו באופן יעיל. אתם מוזמנים לתרום למורכבות הנושא ולהעשרתו. מי-נהר - שיחה 09:31, 27 באוגוסט 2010 (IDT)

ערך חשוב ומועיל - כפי שפורט לעיל Yaelweiler - שיחה 12:57, 27 באוגוסט 2010 (IDT)

מצטרף לדעת החברים היקרים הסבורים כי יש לערך זה חשיבות רבה, ולדעתי יש להשאירו, ואני מקווה כי אכן כך יוחלט. הסיבות לכך כבר פורטו לעיל, ואין טעם כי אשכתב את הנ"ל. --חיזוק - שיחה 20:20, 30 באוגוסט 2010 (IDT)

הריכוז של המקומות הקדושים - יש לו חשיבות רבה, אם כי ניתן אולי לחשוב על שם הדף באופן יותר קולע. מחל - שיחה 22:27, 30 באוגוסט 2010 (IDT)

מקומות קדושים נוספים שאינם ברשימהעריכה

כאמור בערך, רשימת המקומות המצויינים, היא לפי המוכר ברשימת משרד הדתות עד כה , וכפי המצויין בערך קיימים מקומות רבים נוספים הקדושים באותה מידה ליהודים. ומסיבות שונות אינן ברשימה של משרד הדתות. בגרסאות האחרונות שביטלתי התחילו להכניס שמות של מקומות לרשימה הקיימת.כדי שלא יהיה בלגן בהמשך פתחתי פרק נוסף עבור המקומות שאינם ברשימה הנוכחית. מי-נהר - שיחה 03:26, 19 במאי 2011 (IDT)

העברת סמכויות?עריכה

כרגע אין רשימת מקומות קדושים ליהדות באתר משרד הדתות, מכיוון ש (על פי הסבר טלפוני שקיבלתי כרגע) הנושא הועבר למשרד התיירות... על פי משרד התיירות הנושא הועבר לשר ולא למשרד. תשובה סופית תבוא...נלביא - שיחה 08:34, 19 במאי 2011 (IDT)

ישר כח שאתה בודק, אולי תפנה לרב הכותל והמקומות הקדושים אולי יש להם משרד גם כן ? מי-נהר - שיחה 05:43, 20 במאי 2011 (IDT)


קישור שבורעריכה

במהלך מספר ריצות אוטומטיות של הבוט, נמצא שהקישור החיצוני הבא אינו זמין. אנא בדקו אם הקישור אכן שבור, ותקנו אותו או הסירו אותו במקרה זה!

--Matanyabot - שיחה 17:00, 4 במאי 2013 (IDT)


קישור שבור 2עריכה

במהלך מספר ריצות אוטומטיות של הבוט, נמצא שהקישור החיצוני הבא אינו זמין. אנא בדקו אם הקישור אכן שבור, ותקנו אותו או הסירו אותו במקרה זה!

--Matanyabot - שיחה 17:00, 4 במאי 2013 (IDT)

דיווח על טעותעריכה

פרטי הדיווחעריכה

יש מקום לא נכון ב ארגונים לשמירה דווח על ידי: 37.46.32.91 09:28, 1 בינואר 2020 (IST)

יש לפרט כדי שנוכל לבדוק ולתקן במידת הצורך.שלומית קדם - שיחה 16:02, 1 בינואר 2020 (IST)


חזרה לדף "מקומות קדושים ליהודים בארץ ישראל".