שיחה:מרמה והפרת אמונים

שיחות פעילות

שמתי תבנית לפשט, אבל אולי צריך "להשלים" - אני לא מבין הרבה בנושא, אבל נדמה לי שהערך מצומצם ביחס לנושאו, והטקסט בו ברמה גבוהה מדי. משפט כמו "המחוקק לא הגדיר את גבולותיה של עבירה זו, ואלה התלבנו בפסקי דין שעסקו בה." לא ברור להדיוטות, אליהם פונה בין השאר האנציקלופדיה. בפרט ובעיקר - צריך להסביר קצת בעברית פשוטה, לא משפטית, מה משמעות החוק. יוסאריאןשיחה 08:44, 6 במאי 2008 (IDT)

יש למחוק מן הביבליוגרפיה את המחקר בעניין שלילת אזרחות בגין הפרת אמונים, שכן המונח "הפרת אמונים" אינו מתייחס בהקשר זה לעברה לפי סעיף 284 לחוק העונשין, אלא לחוסר נאמנות למדינה - ראו סעיף 11(ב) לחוק האזרחות:

  • (ב) בית המשפט לעניינים מינהליים (בסעיף זה – בית המשפט), רשאי, לבקשת שר הפנים, לבטל את אזרחותו הישראלית של אדם אם התקיים אחד מאלה:

... (2) אותו אדם עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל, ובלבד שעקב ביטול האזרחות הישראלית לא ייוותר אותו אדם חסר כל אזרחות, ואם ייוותר חסר כל אזרחות כאמור – יינתן לו רישיון לישיבה בישראל, כפי שיורה בית המשפט; לעניין פסקה זו, חזקה על מי שיושב דרך קבע מחוץ לישראל כי לא ייוותר חסר כל אזרחות; בפסקה זו, "הפרת אמונים למדינת ישראל", כל אחד מאלה: (א) מעשה טרור כהגדרתו בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005, סיוע או שידול למעשה כאמור, או נטילת חלק פעיל בארגון טרור כהגדרתו בחוק האמור; (ב) מעשה המהווה בגידה לפי סעיפים 97 עד 99 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או ריגול חמור לפי סעיף 113(ב) לחוק האמור; (ג) רכישת אזרחות או זכות לישיבת קבע במדינה או בשטח המנויים בתוספת.

לפיכך פריט זה אינו רלוונטי לערך בו עסקינן.
אפרת

מצד שני, אם קרמניצר עצמו משתמש בביטוי, מן הראוי להציג דברים בשם אומרם. את ההסתייגויות ניתן להכניס לתוך הערך גופו סמי - שיחה 01:47, 26 במאי 2009 (IDT)

מה הקשר לעובדה שקרמניצר משתמש בביטוי זה?! קרמניצר משתמש במונח זה מאחר שהחוק משתמש בו. החוק משתמש במונח "הפרת אמונים" הן במסגרת חוק העונשין (העבירה בנוגע לעובדי ציבור, סעיף 284) והן במסגרת חוק האזרחות, והמשמעות שונה לגמרי על פי ההקשר. הערך בויקיפדיה מתייחס להקשר הראשון, שהוא גם ההקשר הרווח בשיח הציבורי (ולגבי ההקשר השני מקובל להשתמש בצירוף "חוסר נאמנות" ולא "הפרת אמונים"). הביבליוגרפיה צריכה להיות בהתאם, ולא להפנות לפרסומים שאינם רלוונטיים כ ל ל לערך בו מדובר.

הסרתי את השורה המיותרת בסעיף "לקריאה נוספת" - על הערך להתמקד בהפרת אמונים כמשמעותה בחוק העונשין, כפי שמציינת פסקת הפתיחה.
הערך אכן עוסק רק בקצהו של הנושא, ויש לקוות שיגיע משפטן וירחיב אותו. דוד שי - שיחה 22:09, 7 ביוני 2009 (IDT)

מקבילות במערכות משפט אחרותעריכה

בערך זה אין הפניות בויקיפדיה לשפות אחרות. אולי עורך בעל השכלה משפטית יכול להציע הפניות מתאימות כאלה ? למשל, breach of fiduciary trust ?

שינוי שםעריכה

למרמה והפרת אמונים, זה השם הרשמי של העבירה. – Dork105 (שיחה) 16:46, 24 בנובמבר 2019 (IST)

  בעד Euro know - שיחה 12:40, 26 בנובמבר 2019 (IST)
חזרה לדף "מרמה והפרת אמונים".