العربية | English | español | italiano | עברית | русский
Movicon-regards.gif
שלום, המקשר, וברוך בואך לוויקיפדיה!
כדי לסייע לך להצטרף לעורכים ולעורכות באפשרותך:

If you can't read Hebrew, click here.בברכה, רפאל גורי Rafael Guri - שיחה 07:33, 21 בפברואר 2016 (IST)[]

הוספת קטגוריות שגויות ובניגוד לנהליםעריכה

הוספה סיטונאית של הקטגוריה קציני חינוך אינה במקום. אופיר אקוניס אינו ולא היה קצין חינוך וגם לא לירון לב. לגבי אישים אחרים החלטות קודמות קבעו שיש לקטלג רק מי ששירותו הצבאי היה משמעותי מאד כפי שמתבטא בביוגרפיה ובדרגתו. אנא הימנע מהוספה סיטונאית של קטגוריות כאלו או אחרות ללא דיון מקדים ‏Tomtom‏ ‏ • שיחה 11:57, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]

תסלח לי מאוד אבל מה מהות ההתנסחות הזו? יש טעות/ויכוח בחלק מהערכים מצוין בו נדון, אבל מה מהות ההתנסחות האלימה הזו? בחלק מהמקרים אני מסכים אתך ובחלק לא, נדון על כל עניין לגופו המקשר - שיחה 12:28, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
כאמור, לגבי חלק מהמקרים אני מסכים אולם בחלק מהמקרים נדמה לי שנחפזת קצת. מה שעשיתי כרגע הוא להוסיף מחדש את הקטגוריה בכמה מן הערכים בהם מילאו הדמויו תפקידים מרכזיים מאוד בחיל החינוך. באשר ליובל גורן עלה ויכוח ופתחתי בנושא דיון בדף השיחה. מה שהנחה אותי הוא השארת הקטגוריה במקום בו היה השירות כקצין חינוך של חטיבה ומעלה או בתפקיד של ראש מדור ומעלה במפקדת קצין חינוך ראשי. נדמה לי שאלו קריטריונים סבירים. המקשר - שיחה 12:48, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
אני מבקש להחזיר את הקטגוריה לערכים מירב בן ארי, יהודה זיו, יובל גורן, ברוך אורן, דב שילנסקי ויזהר באר. בכל המקרים מדובר באנשים שנשאו בתפקידים מרכזיים לפי הקריטריונים שציינתי. עריכותי שוחזרו שוב אך אנני מבין למה - הקטגוריה מתאימה ללא ספק במקרים אלה המקשר - שיחה 12:53, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
לא מתאימה ואל תחזיר. היה דיון על כך. מי שנוקט באלימות זה אתה ‏Tomtom‏ ‏ • שיחה 13:12, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]

לא היה דיון לגבי ערכים אלה, אנא נמק את עצמך. בכל המקרים מדובר באנשים שנשאו בתפקיד מרכזי - את ההיגיון הבהרתי לעיל. אם יש לך ויכוח עם טענה זו אנא ממך נמק, אם לא אני מבקש להחזיר את הקטגוריה. המקשר - שיחה 13:15, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]

היה דיון לגבי כלל חיילי צה"ל. המשך כניסה למלחמת עריכה תגרור חסימה. ‏Tomtom‏ ‏ • שיחה 13:29, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
טום אין היגיון בכל השינויים שעשית. אני מכיר את הדיון העקרוני אך הוא לא קשור במאומה לערכים שציינתי. אנא בחן את הערכים הספציפיים שציינתי לעיל - הבאתי נימוק מסודר לשאלה למה הקטגוריה רלוונטית שם. על מה ולמה אתה מאיים לחסום אותי? אנא ענה לי לגופו של עניין. אין הבדל בין הערכים מהם הורדת את הקגוריה וציינתי לעיל לאלו בהם היא נשארה. בוא נדון לגופם של דברים ולא באופן שרירותי. ובנימה אישית - אני לא אויב שלך ולא משחית את ויקיפדיה, בעבר הייתי מפעיל מערכת ולא העזתי לאיים ללא סיבה על אנשים... המקשר - שיחה 13:33, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
היה כבר דיון ממושך על כך ואין לי רצון לבזבז על זמני בדיון נוסף. הוחלט שרק תפקיד משמעותי כפי שמתבטא בביוגרפיה או בדרגה ישויך לקטגוריה. קצינת חינוך של גולני לא וכך גם לא לירון לב. יופי לך שהיית מפעיל מערכת בגלגול קודם. ‏Tomtom‏ ‏ • שיחה 13:37, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
בדיוק בגלל התנהגות בריונית שכזאת כבר עזבתי ובדיוק בגלל זה אעזוב שוב. מאחל לך חג שמח ומצר על השימוש שאתה עושה בכח שהופקד בידך. גם ההתנסחות וגם ההתנהלות לא במקומם המקשר - שיחה 13:40, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
חג שמח גם לך. ‏Tomtom‏ ‏ • שיחה 13:41, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]

יובל גורןעריכה

 
כפי ששמת לב, עריכה שביצעת בדף יובל גורן בוטלה על ידי אחד המשתמשים באתר ולמרות זאת חזרת וביצעת אותה עריכה פעם נוספת.

חזרה על עריכות שבוטלו, ללא דיון בדף שיחה, אינה מקובלת בוויקיפדיה.

לתשומת ליבך: עריכות חוזרות ונשנות של עריכות ששוחזרו, ללא דיון, יובילו לחסימתך.

תודה, • אורשיחהתרומות@הרחיבו את הקצרמר היומי! 12:34, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]

שלום לך, יש לי ויכוח עם העריכה, בתקציר הסברתי למה השבתי ת הקטגוריה, נדמה לי שהנימוק מספק. אם יש לך ויכוח בנושא בוא נדון בו לגופו של עניין המקשר - שיחה 12:35, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
תקצירי עריכה הם לא דפי שיחה ולא אמורים לנהל דרכם דיונים. אם מישהו שחזר לך את העריכה עד שלא תגיעו להסכמה אתה לא יכול לשחזר אותו. אלה הנהלים של ויקיפדיה ולפיהם נפעל. במקרה הזה מי ששחזר אותך היה Tomtom ואיתו תדון. לא איתי. • אורשיחהתרומות@הרחיבו את הקצרמר היומי! 12:42, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
הוספתי מחדש את הקטגוריות רק במקום בו אין שמץ של ספק בנושא. במקומות אחרים אנהל דיון. אנא אל תחפז באזהרות. המקשר - שיחה 12:44, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
חדל מהתנהגות זאת. איפה שהוא שחזר אותך, אשחזר אותך גם. מה שאתה עושה נקרא מלחמת עריכה ועד שלא תדונו ותפתרו את הבעיה, אל תחזיר את העריכות האלו. • אורשיחהתרומות@הרחיבו את הקצרמר היומי! 12:47, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
דרור זו לא מלחמת עריכה מחר ויש מקומות בהם אין ויכוח. שם ורק שם החזרתי את הקטגוריה. המקשר - שיחה 12:48, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
מה שעשית הוא פשוט לא לעניין. אתה סתם גורם לעבודה כפולה היכן שאין שום ויכוח. זה פשוט לא לעניין! המקשר - שיחה 12:50, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
כתבתי לפני התנגשות עריכה: קוראים לי אור. אין ויכוח עם מי? אני לא ראיתי כאן דיון. כשיתקיים דיון, ותגיעו להסכמה, תפעל לפיה. • אורשיחהתרומות@הרחיבו את הקצרמר היומי! 12:51, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
הוספתי לאחר התנגשות עריכה: מה שעשיתי הוא בהתאם לנהלים, החזרה לגרסה יציבה. תקיים דיון, לא איתי. • אורשיחהתרומות@הרחיבו את הקצרמר היומי! 12:51, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
יש נהלים ויש היגיון. ההיגיון מוסבר פסקה למעלה. מה החיפזון הזה? להוריד קטגוריה תמיד אפשר המקשר - שיחה 12:55, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
אני הולך לפי הנהלים ולא לפי ההיגיון. אם נהלים אומרים א' אני אעשה א'. • אורשיחהתרומות@הרחיבו את הקצרמר היומי! 12:57, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
גם אני הייתי בעבר מפעיל מערכת. נזהרתי מאוד לפני שחזורים, אזהרות ואיומים. צר לי שכך אתה נוהג, גם אם זו זכותך. אני מנהל את הדיון פסקה למעלה. בינתיים לא קיבלתי ממי שמיהר לשחזר גרסאות. נדמה לי שאין בשינויים שביצעתי ויכוח, אבל מאחר והנהלים כל כך חשובים לך אמתין... המקשר - שיחה 13:00, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]
אני רחוק מאוד מלהיות מפעיל מערכת. אני שמח שבחרת להקשיב לנהלים. חג שמח! בברכה, • אורשיחהתרומות@הרחיבו את הקצרמר היומי! 13:02, 16 באוקטובר 2016 (IDT)[]

We sent you an e-mailעריכה

Hello המקשר,

Really sorry for the inconvenience. This is a gentle note to request that you check your email. We sent you a message titled "The Community Insights survey is coming!". If you have questions, email surveys@wikimedia.org.

You can see my explanation here.

MediaWiki message delivery - שיחה 21:50, 25 בספטמבר 2020 (IDT)[]