שיחת תבנית:פס"ד עליון/הסבה

תגובה אחרונה: לפני חודשיים מאת KotzBot בנושא המשך ריצות
בוט ההסבה

ראו גם:

תקציר עריכה

הסבת קישור חיצוני לתבנית:פס"ד עליון

אישורים

בוט ותיק. Kotz אבקשך לצרף את חתימתך. בורה בורה - שיחה 10:49, 1 בספטמבר 2019 (IDT)תגובה

דגש, עקב אישור שנשכח הבוט הזה לא רץ חודשים... תוכל לאשר בבקשה? בורה בורה - שיחה 14:33, 26 בפברואר 2020 (IST)תגובה

דגש חזק - שיחה 14:35, 26 בפברואר 2020 (IST)תגובה

חיפושים

insource:/elyon[12].court/

insource:/supremedecisions\.court/

ביטוי רגולרי להסבה

<code>(?ix)
\[
(?<URL>
  https?://elyon[12]\.court\.gov\.il/files/[0-9/]+/[A-Z]\d\d/(?<CODE1>\d{8})[_.](?<CODE2>[A-Z]\d\d)\.(pdf|htm|txt)
|
  https?://supremedecisions\.court\.gov\.il[^][ {}]*fileName=(?<CODE1>\d{8})[._](?<CODE2>[A-Z]\d\d)(\....)?&type=\d
)
[ ]+

### סוג
(?<סוג>
  [א-ת][א-ת]?"[א-ת]
)
[ ]+

### מספר ההליך
[0-9/]+
(
  [ -]*[א-ד]'
)?
[ ,-:]*
### לפעמים מציינים "עליון" בסוגריים, זה מיותר
(\(עליון\)\s*)?

### לפעמים יש שמות הצדדים ולפעמים אין
(
  ###לעיתים מדגישים שם הצדדים ולעיתים לא. בכל מקרה אנו מסירים את ההדגשה כיוון שהיא צריכה להיות חלק מהתבנית
  (''')?

  ### שם צד ראשון
  (?<A>
    [^][]*
  )
  (''')?
  \s+(נ[.']|נגד)\s+
  ('''\s*)?
  (?<B>
    [^][]+?
  )

  ###לעיתים מדגישים שם הצדדים ולעיתים לא. בכל מקרה אנו מסירים את ההדגשה כיוון שהיא צריכה להיות חלק מהתבנית
  ('''\s*)?
)?

### הפניה לפרק/סעיף ספציפי - יוצאת אחרי התבנית
(
  [.:, ]+
  (?<S>
    (סעיף|סעיפים|פרק|ס"ק|ס"ג).*?
  )
)?

### הקישור לפ"ד (הקובץ המודפס של פסקי הדין) נחוץ כאשר פסק הדין אינו נמצא באינטרנט, אבל ביחס לפסק דין שנמצא באתר בית המשפט העליון (ולכן התבנית מקשרת אליו) הקישור לפ"ד נראה לי ארכאי ואפשר לוותר עליו
(
  [ ,]+
  (פ"?ד|פד"?י|פ''ד)
  \s
  .*?
)?

### קישור לפ"ד מודפס מהצורה אא(2)333
(
  [-:, ]*
  [א-ת][א-ת]
  \s*
  \([0-9]+\)  
  \s*
  [0-9]+
  \s*
)?

### תאריך, מהצורה: פסק דין שניתן ב-XXX
(
  [;:., ]*
  (פסק[- ]+דין|החלטה)?[ ]*ש?(ניתן|ניתנה|נמסרה?|נפסקה?)?([ ]|מ|ל|ב|אור|יום|תאריך|-)*
  (?<DATE>
    \d+
    [ ,]*
    ב?ל?(ינואר|פברואר|מרץ|מא?רס|אפריל|מאי|יוני?|יולי?|אוג|אוגוסט|ספט|ספטמבר|אוק|אוקטובר|נוב|נובמבר|דצמ|דצמבר)
    [, ]*
    \d+
  |
    \d{1,2}[./]\d{1,2}[./]\d{2,4}
  |
    ( [א-ל]' | [טיכל]"[א-ט]  )
    [ ,]*
    ב?ל?(תשרי|(מר)?חשו+ן|כסלי?ו|טבת|שבט|אדר(\s+[אב]'?)|ניסן|אי+ר|סיו+ן|תמוז|אב|אלול)
    [ ,]*
    (ה')?[א-ת]+"[א-ת]
  )
  \s*
)?

### תאריך, בסוגריים. לפעמים כתוב "לא פורסם" או "טרם פורסם" - זה לא אנציקלופדי (יש קישור)
(
  \(
  (
    \s*
    (עלי+ון|לא|טרם|עדיין|[, ]|פורסם)*
  )?
  (?<DATE>
    \d+
    [ ,]*
    ב?ל?(ינואר|פברואר|מרץ|מא?רס|אפריל|מאי|יוני?|יולי?|אוג|אוגוסט|ספט|ספטמבר|אוק|אוקטובר|נוב|נובמבר|דצמ|דצמבר)
    [, ]*
    \d+
  |
    \d{1,2}[./]\d{1,2}[./]\d{2,4} # תאריך לועזי בספרות
  |
    (19|20)\d\d  # שנה בלבד
  |
    ( [א-ל]' | [טיכל]"[א-ט]  )
    [ ,]*
    ב?ל?(תשרי|(מר)?חשו+ן|כסלי?ו|טבת|שבט|אדר(\s+[אב]'?)|ניסן|אי+ר|סיו+ן|תמוז|אב|אלול)
    [ ,]*
    (ה')?[א-ת]+"[א-ת]
  )
  \)
  \s*
)?


### "תק-על" מציין שפסק הדין מופיע במאגר "תקדין" (תק-על = תקדין עליון). אין לכך חשיבות אצלנו, אנחנו הרי מקשרים לאתר בית המשפט העליון.
(
  תק-על.*?
)?

### לא פורסם / טרם פורסם - לא אנציקלופדי
(
  \(
  (\s|עדיין|לא|טרם)*
  פורסם
  \s*
  \)
  \s*
)?

### "באתר בית המשפט" - מיותר
(
  [, ]*באתר[ ](בית|בתי)[ ]ה?משפט
)?
\s*

\]
### תאריך אחרי הקישור
(
  [;:., ]*
  (פסק[- ]+דין|החלטה)?[ ]*ש?(ניתן|ניתנה|נמסרה?|נפסקה?)?([ ]|מ|ל|ב|אור|יום|תאריך|-)*
  (?<DATE>
    \d+
    [ ,]*
    ב?ל?(ינואר|פברואר|מרץ|מא?רס|אפריל|מאי|יוני?|יולי?|אוג|אוגוסט|ספט|ספטמבר|אוק|אוקטובר|נוב|נובמבר|דצמ|דצמבר)
    [, ]*
    \d+
  |
      \d{1,2}[./]\d{1,2}[./]\d{2,4}
  |
    ( [א-ל]' | [טיכל]"[א-ט]  )
    [ ,]*
    ב?ל?(תשרי|(מר)?חשו+ן|כסלי?ו|טבת|שבט|אדר(\s+[אב]'?)|ניסן|אי+ר|סיו+ן|תמוז|אב|אלול)
    [ ,]*
    (ה')?[א-ת]+"[א-ת]
  )
  \s*
)?
</code>

מפרט הסבה

{{פס"ד עליון...
|קישור=<<<CODE1>>>.<<<CODE2>>>...
|סוג=<<<סוג##החלףר:צ$==>ץ>>>...
|עותר=<<<A>>>...
|משיב=<<<B>>>...
<<<DATE##עטוף ב:|ניתן ב=...>>>...
}}<<<S>>>

סטטוס

...  מתחיל בעבודה, אטפל ב-22 דפים מתוך 1,168. תג:22791517KotzBotדף שיחהתרומות16:38, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 20 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=22791517 • KotzBotדף שיחהתרומות16:39, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-22 דפים מתוך 1,167. תג:22791539KotzBotדף שיחהתרומות16:40, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 19 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=22791539 • KotzBotדף שיחהתרומות16:40, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,165 דפים מתוך 1,165. תג:22791914KotzBotדף שיחהתרומות17:43, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 63 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1102 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=22791914 • KotzBotדף שיחהתרומות17:46, 6 באפריל 2018 (IDT) ...תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,133 דפים מתוך 1,133. KotzBotדף שיחהתרומות19:00, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,133 דפים מתוך 1,133. KotzBotדף שיחהתרומות19:01, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 245 עריכות; 0 דולגו במפורש; 888 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות19:02, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 245 עריכות; 0 דולגו במפורש; 888 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות19:03, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,133 דפים מתוך 1,133. תג:22792502KotzBotדף שיחהתרומות19:04, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 245 עריכות; 0 דולגו במפורש; 888 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=22792502 • KotzBotדף שיחהתרומות19:09, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-970 דפים מתוך 970. KotzBotדף שיחהתרומות19:15, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 22 עריכות; 0 דולגו במפורש; 948 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות19:16, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-970 דפים מתוך 970. תג:22793029KotzBotדף שיחהתרומות19:50, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 22 עריכות; 0 דולגו במפורש; 948 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=22793029 • KotzBotדף שיחהתרומות19:52, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-955 דפים מתוך 955. KotzBotדף שיחהתרומות19:58, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 23 עריכות; 0 דולגו במפורש; 932 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות20:00, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-955 דפים מתוך 955. תג:22793164KotzBotדף שיחהתרומות20:07, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 23 עריכות; 0 דולגו במפורש; 932 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=22793164 • KotzBotדף שיחהתרומות20:09, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-940 דפים מתוך 940. KotzBotדף שיחהתרומות20:13, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

...

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-940 דפים מתוך 940. KotzBotדף שיחהתרומות20:16, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 39 עריכות; 0 דולגו במפורש; 901 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות20:18, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-939 דפים מתוך 939. KotzBotדף שיחהתרומות20:33, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 38 עריכות; 0 דולגו במפורש; 901 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות20:35, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-939 דפים מתוך 939. KotzBotדף שיחהתרומות20:44, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 38 עריכות; 0 דולגו במפורש; 901 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות20:45, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-939 דפים מתוך 939. תג:22793413KotzBotדף שיחהתרומות20:51, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 38 עריכות; 0 דולגו במפורש; 901 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=22793413 • KotzBotדף שיחהתרומות20:52, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-917 דפים מתוך 917. KotzBotדף שיחהתרומות22:56, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 143 עריכות; 0 דולגו במפורש; 774 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות22:58, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-917 דפים מתוך 917. KotzBotדף שיחהתרומות23:18, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 143 עריכות; 0 דולגו במפורש; 774 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות23:19, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-917 דפים מתוך 917. KotzBotדף שיחהתרומות23:24, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 143 עריכות; 0 דולגו במפורש; 774 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות23:25, 6 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-917 דפים מתוך 917. KotzBotדף שיחהתרומות11:23, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-917 דפים מתוך 917. KotzBotדף שיחהתרומות11:24, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 143 עריכות; 0 דולגו במפורש; 774 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות11:25, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 143 עריכות; 0 דולגו במפורש; 774 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות11:25, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-931 דפים מתוך 931. KotzBotדף שיחהתרומות11:30, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 150 עריכות; 0 דולגו במפורש; 781 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות11:31, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-931 דפים מתוך 931. KotzBotדף שיחהתרומות11:36, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-931 דפים מתוך 931. KotzBotדף שיחהתרומות11:36, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 150 עריכות; 0 דולגו במפורש; 781 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות11:37, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 150 עריכות; 0 דולגו במפורש; 781 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות11:37, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-931 דפים מתוך 931. תג:22796182KotzBotדף שיחהתרומות11:45, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 150 עריכות; 0 דולגו במפורש; 781 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=22796182 • KotzBotדף שיחהתרומות11:48, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,948 דפים מתוך 1,948. KotzBotדף שיחהתרומות21:50, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 21 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1127 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 790 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות21:53, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,948 דפים מתוך 1,948. KotzBotדף שיחהתרומות21:57, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 26 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1030 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 92 ארכיון, 790 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות21:59, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,948 דפים מתוך 1,948. KotzBotדף שיחהתרומות22:07, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,932 דפים מתוך 1,932. KotzBotדף שיחהתרומות22:10, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 26 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1030 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 92 ארכיון, 775 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות22:12, 7 באפריל 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,953 דפים מתוך 1,953. KotzBotדף שיחהתרומות08:00, 18 ביולי 2018 (IDT)תגובה

  לא מצליח לקרוא את הדף "‏שיחה:A-Online‏"; Error getting response stream (ReadDoneAsync2): ReceiveFailure אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות08:03, 18 ביולי 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 44 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1022 לא נצפה שינוי, 1 תקלות, 95 ארכיון, 790 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות08:04, 18 ביולי 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,955 דפים מתוך 1,955. תג:23457175KotzBotדף שיחהתרומות02:52, 22 ביולי 2018 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 46 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1021 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 95 ארכיון, 790 לא דפים. @מש:Kotz תג=23457175 • KotzBotדף שיחהתרומות02:55, 22 ביולי 2018 (IDT)תגובה

יציאה לחופשה

בעקבות תלונה של משתמש:Dovno שהבוט מסיר משפטים מהערכים, העברתי את הבוט להמתנה עד שמשתמש:Kotz יבדוק אותו. בורה בורה - שיחה 01:13, 25 ביולי 2018 (IDT)תגובה

הקישור לעריכה הבעייתית כאן: [1] ‏«kotz» «שיחה» 10:39, 11 באוגוסט 2018 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,918 דפים מתוך 1,918. KotzBotדף שיחהתרומות17:25, 11 באוגוסט 2018 (IDT)תגובה

  לא מצליח לקרוא את הדף "כביש 6"; Object reference not set to an instance of an object אמתין דקותיים בעונש; לא אנסה שנית • KotzBotדף שיחהתרומות17:26, 11 באוגוסט 2018 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1028 לא נצפה שינוי, 1 תקלות, 95 ארכיון, 791 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות17:32, 11 באוגוסט 2018 (IDT)תגובה

בורה בורה, Dovno - תיקנתי את הבאג שגרם לעריכה השגויה הנ"ל. החזרתי את הבוט לריצה עיתית; מי שחושב שיש לבטל את המפרט מוזמן לעשות זאת. ‏«kotz» «שיחה» 17:51, 11 באוגוסט 2018 (IDT)תגובה

המשך ריצות

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,066 דפים מתוך 1,066. KotzBotדף שיחהתרומות19:54, 10 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 28 עריכות; 0 דולגו במפורש; 940 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות19:56, 10 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,068 דפים מתוך 1,068. תג=25465095 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות00:41, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 28 עריכות; 0 דולגו במפורש; 940 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=25465095 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות00:43, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,046 דפים מתוך 1,046. KotzBotדף שיחהתרומות17:24, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 122 עריכות; 0 דולגו במפורש; 92 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות17:25, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,053 דפים מתוך 1,053. KotzBotדף שיחהתרומות17:36, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 126 עריכות; 0 דולגו במפורש; 115 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות17:37, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 • דוד שי, בורה בורה, הזכירו לי... האם ניתן לוותר על ה"א'" ? אם אני מבין נכון, התבנית {{פס"ד עליון}} מנחשת באיזה אופן את מספר ההליך לפי הקישור, אבל בדוגמא זו נעלמת ה-א':
דוגמא מהדף אגרת בית משפט
לפני הסבה במימון עלויות ההתדינות{{הערה|רע"א 8484/08 - א', החלטה מו' כסלו תשס"ט, סעיף 3
לאחר הסבה במימון עלויות ההתדינות{{הערה|רע"א 8484/08 , החלטה מו' כסלו תשס"ט, סעיף 3
‏«kotz» «שיחה» 17:50, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה
אין בעיה, המשך בדרך זו. דוד שי - שיחה 17:55, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה
בורה בורה, דוד שי, עכשיו אני רואה שהתבנית הנ"ל מתריע אם אין "משיב" ו"עותר". נראה לי שיש לבטל את ההתראה הזו בתבנית ההיא. ‏«kotz» «שיחה» 19:06, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה
זו התרעה נחוצה, מפני שהיא מלמדת שיש להשלים פרטים חשובים אלה בקישור לפסק הדין. זו כמובן לא בעיה של הבוט, אלא של מי שיצר מלכתחילה קישור פגום. הבוט וההתרעה הם הדרך לפתרון הבעיה. דוד שי - שיחה 20:12, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,054 דפים מתוך 1,054. KotzBotדף שיחהתרומות18:00, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 126 עריכות; 0 דולגו במפורש; 115 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות18:01, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,054 דפים מתוך 1,054. KotzBotדף שיחהתרומות18:12, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 126 עריכות; 0 דולגו במפורש; 115 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות18:13, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,054 דפים מתוך 1,054. KotzBotדף שיחהתרומות18:30, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 124 עריכות; 0 דולגו במפורש; 112 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות18:31, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,054 דפים מתוך 1,054. KotzBotדף שיחהתרומות18:42, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 133 עריכות; 0 דולגו במפורש; 138 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 31 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות18:43, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,054 דפים מתוך 1,054. תג=25469524 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:00, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 475 עריכות; 0 דולגו במפורש; 471 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=25469524 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:10, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-656 דפים מתוך 656. KotzBotדף שיחהתרומות19:18, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 24 עריכות; 0 דולגו במפורש; 524 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות19:19, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-656 דפים מתוך 656. KotzBotדף שיחהתרומות19:24, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 22 עריכות; 0 דולגו במפורש; 510 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות19:25, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-656 דפים מתוך 656. KotzBotדף שיחהתרומות19:30, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 24 עריכות; 0 דולגו במפורש; 524 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות19:31, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-656 דפים מתוך 656. תג=25470201 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:35, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 24 עריכות; 0 דולגו במפורש; 524 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=25470201 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:37, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-640 דפים מתוך 640. KotzBotדף שיחהתרומות21:30, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 31 עריכות; 0 דולגו במפורש; 501 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות21:31, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-640 דפים מתוך 640. תג=25471221 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:49, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 31 עריכות; 0 דולגו במפורש; 501 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=25471221 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:51, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-613 דפים מתוך 613. KotzBotדף שיחהתרומות22:00, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 504 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות22:01, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-613 דפים מתוך 613. KotzBotדף שיחהתרומות22:06, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 504 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות22:07, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-613 דפים מתוך 613. KotzBotדף שיחהתרומות22:12, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 504 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות22:13, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-613 דפים מתוך 613. KotzBotדף שיחהתרומות22:30, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 504 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות22:32, 11 במאי 2019 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-599 דפים מתוך 599. KotzBotדף שיחהתרומות14:28, 26 בפברואר 2020 (IST)תגובה

  בוצע יבש 9 עריכות; 0 דולגו במפורש; 485 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 103 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות14:31, 26 בפברואר 2020 (IST)תגובה

  Save failed; Likely because of the SPAM filter which stops some URLs. בניסיון לרשום לדף שיחת תבנית:פס"ד עליון/הסבה/פלט2KotzBotדף שיחהתרומות12:27, 5 במרץ 2020 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות; 0 דולגו במפורש; 484 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 103 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=27374685 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:27, 5 במרץ 2020 (IST)תגובה

  לא מסב בגלל לא מצליח לקרוא רשימה של עורכים • KotzBotדף שיחהתרומות00:13, 15 באפריל 2020 (IDT)תגובה

  לא מסב בגלל לא מצליח לקרוא רשימה של עורכים • KotzBotדף שיחהתרומות16:50, 15 באפריל 2020 (IDT)תגובה

  לא מסב בגלל לא מצליח לקרוא רשימה של עורכים • KotzBotדף שיחהתרומות17:12, 15 באפריל 2020 (IDT)תגובה

תתאמץ, בוט. ‏«kotz» «שיחה» 17:15, 15 באפריל 2020 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-353 דפים מתוך 353. תג=28018705 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות04:54, 5 במאי 2020 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 352 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=28018705 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות04:55, 5 במאי 2020 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-352 דפים מתוך 352. תג=28329693 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:28, 4 ביוני 2020 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 351 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=28329693 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:29, 4 ביוני 2020 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-353 דפים מתוך 353. תג=28597958 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות03:32, 5 ביולי 2020 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 351 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=28597958 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות03:33, 5 ביולי 2020 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-349 דפים מתוך 349. תג=28856119 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:44, 4 באוגוסט 2020 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 348 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=28856119 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:45, 4 באוגוסט 2020 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-350 דפים מתוך 350. תג=29403389 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:47, 4 באוקטובר 2020 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 346 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=29403389 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:48, 4 באוקטובר 2020 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-350 דפים מתוך 350. תג=30014600 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:43, 4 בדצמבר 2020 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 348 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=30014600 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:44, 4 בדצמבר 2020 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-355 דפים מתוך 355. תג=30291658 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:30, 4 בינואר 2021 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 352 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=30291658 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:31, 4 בינואר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-357 דפים מתוך 357. תג=30564841 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:49, 4 בפברואר 2021 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 355 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=30564841 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:50, 4 בפברואר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-360 דפים מתוך 360. תג=30803228 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:16, 4 במרץ 2021 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 358 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=30803228 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:17, 4 במרץ 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-357 דפים מתוך 357. תג=31064276 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:14, 4 באפריל 2021 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 356 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=31064276 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:15, 4 באפריל 2021 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-359 דפים מתוך 359. תג=31592572 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:34, 14 ביוני 2021 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 358 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=31592572 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות22:34, 14 ביוני 2021 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-359 דפים מתוך 359. תג=32017819 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:48, 18 באוגוסט 2021 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 356 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=32017819 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:49, 18 באוגוסט 2021 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-358 דפים מתוך 358. תג=32132649 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:40, 4 בספטמבר 2021 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 357 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=32132649 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:41, 4 בספטמבר 2021 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-361 דפים מתוך 361. תג=32323593 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:18, 4 באוקטובר 2021 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 359 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=32323593 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות18:19, 4 באוקטובר 2021 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-361 דפים מתוך 361. תג=32491267 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:08, 4 בנובמבר 2021 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 360 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=32491267 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:09, 4 בנובמבר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-364 דפים מתוך 364. תג=32724180 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:35, 4 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 360 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 2 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=32724180 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:36, 4 בדצמבר 2021 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-361 דפים מתוך 361. תג=32924996 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:42, 4 בינואר 2022 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 359 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 2 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=32924996 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות17:43, 4 בינואר 2022 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-364 דפים מתוך 364. תג=33360270 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:00, 4 במרץ 2022 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 360 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 2 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=33360270 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:01, 4 במרץ 2022 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-362 דפים מתוך 362. תג=34060087 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:05, 8 ביוני 2022 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 358 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 2 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=34060087 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:06, 8 ביוני 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-328 דפים מתוך 328. תג=34280355 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות02:52, 11 ביולי 2022 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 325 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 2 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=34280355 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות02:54, 11 ביולי 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-298 דפים מתוך 298. תג=34612988 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:41, 4 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 296 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 2 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=34612988 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:42, 4 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-298 דפים מתוך 298. תג=34796544 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:12, 4 באוקטובר 2022 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 295 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 2 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=34796544 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:12, 4 באוקטובר 2022 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-296 דפים מתוך 296. תג=34993803 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:18, 4 בנובמבר 2022 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 293 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 3 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=34993803 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:19, 4 בנובמבר 2022 (IST)תגובה

  לא מסב בגלל לא מצליח לקרוא רשימה של עורכים • KotzBotדף שיחהתרומות16:37, 17 בדצמבר 2022 (IST)תגובה

  לא מסב בגלל לא מצליח לקרוא רשימה של עורכים • KotzBotדף שיחהתרומות23:05, 18 בדצמבר 2022 (IST)תגובה

  לא מסב בגלל לא מצליח לקרוא רשימה של עורכים • KotzBotדף שיחהתרומות06:44, 4 בינואר 2023 (IST)תגובה

  לא מסב בגלל לא מצליח לקרוא רשימה של עורכים • KotzBotדף שיחהתרומות13:21, 4 בינואר 2023 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-303 דפים מתוך 303. תג=35419842 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:24, 5 בינואר 2023 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 299 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 3 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=35419842 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות19:25, 5 בינואר 2023 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-304 דפים מתוך 304. תג=35624851 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:51, 4 בפברואר 2023 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 301 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 3 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=35624851 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:51, 4 בפברואר 2023 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-309 דפים מתוך 309. תג=36059762 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:11, 7 באפריל 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 304 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 4 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=36059762 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:11, 7 באפריל 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-309 דפים מתוך 309. תג=36086303 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:32, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 305 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 4 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=36086303 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות23:33, 10 באפריל 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-309 דפים מתוך 309. תג=36105209 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות04:23, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 305 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 4 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=36105209 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות04:23, 13 באפריל 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-310 דפים מתוך 310. תג=36249101 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:58, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 305 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 4 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=36249101 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:59, 6 במאי 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-310 דפים מתוך 310. תג=36457051 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות20:21, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 304 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 5 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=36457051 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות20:22, 6 ביוני 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-315 דפים מתוך 315. תג=36637521 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:21, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 306 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 6 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=36637521 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות15:22, 4 ביולי 2023 (IDT)תגובה

  לא מסב בגלל לא מצליח לקרוא רשימה של עורכים • KotzBotדף שיחהתרומות20:46, 9 ביולי 2023 (IDT)תגובה

  לא מסב בגלל לא מצליח לקרוא רשימה של עורכים • KotzBotדף שיחהתרומות21:03, 9 ביולי 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-318 דפים מתוך 318. תג=36970803 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:25, 26 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 309 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 6 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=36970803 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:26, 26 באוגוסט 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-319 דפים מתוך 319. תג=37128282 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:53, 19 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 313 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 6 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=37128282 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:54, 19 בספטמבר 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-319 דפים מתוך 319. תג=37311083 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:54, 19 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 313 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 6 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=37311083 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:54, 19 באוקטובר 2023 (IDT)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-322 דפים מתוך 322. תג=37509428 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:46, 19 בנובמבר 2023 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 316 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 6 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=37509428 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:47, 19 בנובמבר 2023 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-326 דפים מתוך 326. תג=37897515 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:56, 19 בינואר 2024 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות; 0 דולגו במפורש; 316 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 6 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=37897515 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:57, 19 בינואר 2024 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-325 דפים מתוך 325. תג=38099249 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:49, 19 בפברואר 2024 (IST)תגובה

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 319 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 6 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=38099249 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות08:50, 19 בפברואר 2024 (IST)תגובה

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-323 דפים מתוך 323. תג=38408517 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:10, 8 באפריל 2024 (IDT)תגובה

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 315 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 6 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=38408517 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות21:11, 8 באפריל 2024 (IDT)תגובה

חזרה לדף "פס"ד עליון/הסבה".