שיחת תבנית:פס"ד עליון/הסבה

הוספת נושא
בוט ההסבה Inkscape icons dialog transform.svg

ראו גם:

תקציר עריכה

הסבת קישור חיצוני לתבנית:פס"ד עליון

אישורים

בוט ותיק. Kotz אבקשך לצרף את חתימתך. בורה בורה - שיחה 10:49, 1 בספטמבר 2019 (IDT)[תגובה]

דגש, עקב אישור שנשכח הבוט הזה לא רץ חודשים... תוכל לאשר בבקשה? בורה בורה - שיחה 14:33, 26 בפברואר 2020 (IST)[תגובה]

דגש חזק - שיחה 14:35, 26 בפברואר 2020 (IST)[תגובה]

חיפושים

insource:/elyon[12].court/

insource:/supremedecisions\.court/

ביטוי רגולרי להסבה

<code>(?ix)
\[
(?<URL>
  https?://elyon[12]\.court\.gov\.il/files/[0-9/]+/[A-Z]\d\d/(?<CODE1>\d{8})[_.](?<CODE2>[A-Z]\d\d)\.(pdf|htm|txt)
|
  https?://supremedecisions\.court\.gov\.il[^][ {}]*fileName=(?<CODE1>\d{8})[._](?<CODE2>[A-Z]\d\d)(\....)?&type=\d
)
[ ]+

### סוג
(?<סוג>
  [א-ת][א-ת]?"[א-ת]
)
[ ]+

### מספר ההליך
[0-9/]+
(
  [ -]*[א-ד]'
)?
[ ,-:]*
### לפעמים מציינים "עליון" בסוגריים, זה מיותר
(\(עליון\)\s*)?

### לפעמים יש שמות הצדדים ולפעמים אין
(
  ###לעיתים מדגישים שם הצדדים ולעיתים לא. בכל מקרה אנו מסירים את ההדגשה כיוון שהיא צריכה להיות חלק מהתבנית
  (''')?

  ### שם צד ראשון
  (?<A>
    [^][]*
  )
  (''')?
  \s+(נ[.']|נגד)\s+
  ('''\s*)?
  (?<B>
    [^][]+?
  )

  ###לעיתים מדגישים שם הצדדים ולעיתים לא. בכל מקרה אנו מסירים את ההדגשה כיוון שהיא צריכה להיות חלק מהתבנית
  ('''\s*)?
)?

### הפניה לפרק/סעיף ספציפי - יוצאת אחרי התבנית
(
  [.:, ]+
  (?<S>
    (סעיף|סעיפים|פרק|ס"ק|ס"ג).*?
  )
)?

### הקישור לפ"ד (הקובץ המודפס של פסקי הדין) נחוץ כאשר פסק הדין אינו נמצא באינטרנט, אבל ביחס לפסק דין שנמצא באתר בית המשפט העליון (ולכן התבנית מקשרת אליו) הקישור לפ"ד נראה לי ארכאי ואפשר לוותר עליו
(
  [ ,]+
  (פ"?ד|פד"?י|פ''ד)
  \s
  .*?
)?

### קישור לפ"ד מודפס מהצורה אא(2)333
(
  [-:, ]*
  [א-ת][א-ת]
  \s*
  \([0-9]+\)  
  \s*
  [0-9]+
  \s*
)?

### תאריך, מהצורה: פסק דין שניתן ב-XXX
(
  [;:., ]*
  (פסק[- ]+דין|החלטה)?[ ]*ש?(ניתן|ניתנה|נמסרה?|נפסקה?)?([ ]|מ|ל|ב|אור|יום|תאריך|-)*
  (?<DATE>
    \d+
    [ ,]*
    ב?ל?(ינואר|פברואר|מרץ|מא?רס|אפריל|מאי|יוני?|יולי?|אוג|אוגוסט|ספט|ספטמבר|אוק|אוקטובר|נוב|נובמבר|דצמ|דצמבר)
    [, ]*
    \d+
  |
    \d{1,2}[./]\d{1,2}[./]\d{2,4}
  |
    ( [א-ל]' | [טיכל]"[א-ט]  )
    [ ,]*
    ב?ל?(תשרי|(מר)?חשו+ן|כסלי?ו|טבת|שבט|אדר(\s+[אב]'?)|ניסן|אי+ר|סיו+ן|תמוז|אב|אלול)
    [ ,]*
    (ה')?[א-ת]+"[א-ת]
  )
  \s*
)?

### תאריך, בסוגריים. לפעמים כתוב "לא פורסם" או "טרם פורסם" - זה לא אנציקלופדי (יש קישור)
(
  \(
  (
    \s*
    (עלי+ון|לא|טרם|עדיין|[, ]|פורסם)*
  )?
  (?<DATE>
    \d+
    [ ,]*
    ב?ל?(ינואר|פברואר|מרץ|מא?רס|אפריל|מאי|יוני?|יולי?|אוג|אוגוסט|ספט|ספטמבר|אוק|אוקטובר|נוב|נובמבר|דצמ|דצמבר)
    [, ]*
    \d+
  |
    \d{1,2}[./]\d{1,2}[./]\d{2,4} # תאריך לועזי בספרות
  |
    (19|20)\d\d  # שנה בלבד
  |
    ( [א-ל]' | [טיכל]"[א-ט]  )
    [ ,]*
    ב?ל?(תשרי|(מר)?חשו+ן|כסלי?ו|טבת|שבט|אדר(\s+[אב]'?)|ניסן|אי+ר|סיו+ן|תמוז|אב|אלול)
    [ ,]*
    (ה')?[א-ת]+"[א-ת]
  )
  \)
  \s*
)?


### "תק-על" מציין שפסק הדין מופיע במאגר "תקדין" (תק-על = תקדין עליון). אין לכך חשיבות אצלנו, אנחנו הרי מקשרים לאתר בית המשפט העליון.
(
  תק-על.*?
)?

### לא פורסם / טרם פורסם - לא אנציקלופדי
(
  \(
  (\s|עדיין|לא|טרם)*
  פורסם
  \s*
  \)
  \s*
)?

### "באתר בית המשפט" - מיותר
(
  [, ]*באתר[ ](בית|בתי)[ ]ה?משפט
)?
\s*

\]
### תאריך אחרי הקישור
(
  [;:., ]*
  (פסק[- ]+דין|החלטה)?[ ]*ש?(ניתן|ניתנה|נמסרה?|נפסקה?)?([ ]|מ|ל|ב|אור|יום|תאריך|-)*
  (?<DATE>
    \d+
    [ ,]*
    ב?ל?(ינואר|פברואר|מרץ|מא?רס|אפריל|מאי|יוני?|יולי?|אוג|אוגוסט|ספט|ספטמבר|אוק|אוקטובר|נוב|נובמבר|דצמ|דצמבר)
    [, ]*
    \d+
  |
      \d{1,2}[./]\d{1,2}[./]\d{2,4}
  |
    ( [א-ל]' | [טיכל]"[א-ט]  )
    [ ,]*
    ב?ל?(תשרי|(מר)?חשו+ן|כסלי?ו|טבת|שבט|אדר(\s+[אב]'?)|ניסן|אי+ר|סיו+ן|תמוז|אב|אלול)
    [ ,]*
    (ה')?[א-ת]+"[א-ת]
  )
  \s*
)?
</code>

מפרט הסבה

{{פס"ד עליון...
|קישור=<<<CODE1>>>.<<<CODE2>>>...
|סוג=<<<סוג##החלףר:צ$==>ץ>>>...
|עותר=<<<A>>>...
|משיב=<<<B>>>...
<<<DATE##עטוף ב:|ניתן ב=...>>>...
}}<<<S>>>

סטטוס

...  מתחיל בעבודה, אטפל ב-22 דפים מתוך 1,168. תג:22791517KotzBotדף שיחהתרומות • 16:38, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 20 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=22791517 • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:39, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-22 דפים מתוך 1,167. תג:22791539KotzBotדף שיחהתרומות • 16:40, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 19 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=22791539 • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:40, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,165 דפים מתוך 1,165. תג:22791914KotzBotדף שיחהתרומות • 17:43, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 63 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1102 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=22791914 • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:46, 6 באפריל 2018 (IDT) ...[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,133 דפים מתוך 1,133. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:00, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,133 דפים מתוך 1,133. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:01, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 245 עריכות; 0 דולגו במפורש; 888 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 19:02, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 245 עריכות; 0 דולגו במפורש; 888 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 19:03, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,133 דפים מתוך 1,133. תג:22792502KotzBotדף שיחהתרומות • 19:04, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 245 עריכות; 0 דולגו במפורש; 888 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=22792502 • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:09, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-970 דפים מתוך 970. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:15, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 22 עריכות; 0 דולגו במפורש; 948 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 19:16, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-970 דפים מתוך 970. תג:22793029KotzBotדף שיחהתרומות • 19:50, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 22 עריכות; 0 דולגו במפורש; 948 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=22793029 • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:52, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-955 דפים מתוך 955. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:58, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 23 עריכות; 0 דולגו במפורש; 932 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 20:00, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-955 דפים מתוך 955. תג:22793164KotzBotדף שיחהתרומות • 20:07, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 23 עריכות; 0 דולגו במפורש; 932 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=22793164 • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:09, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-940 דפים מתוך 940. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:13, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

...

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-940 דפים מתוך 940. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:16, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 39 עריכות; 0 דולגו במפורש; 901 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 20:18, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-939 דפים מתוך 939. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:33, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 38 עריכות; 0 דולגו במפורש; 901 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 20:35, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-939 דפים מתוך 939. KotzBotדף שיחהתרומות • 20:44, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 38 עריכות; 0 דולגו במפורש; 901 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 20:45, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-939 דפים מתוך 939. תג:22793413KotzBotדף שיחהתרומות • 20:51, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 38 עריכות; 0 דולגו במפורש; 901 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=22793413 • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:52, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-917 דפים מתוך 917. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:56, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 143 עריכות; 0 דולגו במפורש; 774 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 22:58, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-917 דפים מתוך 917. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:18, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 143 עריכות; 0 דולגו במפורש; 774 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 23:19, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-917 דפים מתוך 917. KotzBotדף שיחהתרומות • 23:24, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 143 עריכות; 0 דולגו במפורש; 774 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 23:25, 6 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-917 דפים מתוך 917. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:23, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-917 דפים מתוך 917. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:24, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 143 עריכות; 0 דולגו במפורש; 774 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 11:25, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 143 עריכות; 0 דולגו במפורש; 774 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 11:25, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-931 דפים מתוך 931. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:30, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 150 עריכות; 0 דולגו במפורש; 781 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 11:31, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-931 דפים מתוך 931. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:36, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-931 דפים מתוך 931. KotzBotדף שיחהתרומות • 11:36, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 150 עריכות; 0 דולגו במפורש; 781 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 11:37, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 150 עריכות; 0 דולגו במפורש; 781 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 11:37, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-931 דפים מתוך 931. תג:22796182KotzBotדף שיחהתרומות • 11:45, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 150 עריכות; 0 דולגו במפורש; 781 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=22796182 • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:48, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,948 דפים מתוך 1,948. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:50, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 21 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1127 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 790 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 21:53, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,948 דפים מתוך 1,948. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:57, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 26 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1030 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 92 ארכיון, 790 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 21:59, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,948 דפים מתוך 1,948. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:07, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,932 דפים מתוך 1,932. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:10, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 26 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1030 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 92 ארכיון, 775 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 7 באפריל 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,953 דפים מתוך 1,953. KotzBotדף שיחהתרומות • 08:00, 18 ביולי 2018 (IDT)[תגובה]

  לא מצליח לקרוא את הדף "‏שיחה:A-Online‏"; Error getting response stream (ReadDoneAsync2): ReceiveFailure אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:03, 18 ביולי 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 44 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1022 לא נצפה שינוי, 1 תקלות, 95 ארכיון, 790 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 08:04, 18 ביולי 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,955 דפים מתוך 1,955. תג:23457175KotzBotדף שיחהתרומות • 02:52, 22 ביולי 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 46 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1021 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 95 ארכיון, 790 לא דפים. @מש:Kotz תג=23457175 • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:55, 22 ביולי 2018 (IDT)[תגובה]

יציאה לחופשה

בעקבות תלונה של משתמש:Dovno שהבוט מסיר משפטים מהערכים, העברתי את הבוט להמתנה עד שמשתמש:Kotz יבדוק אותו. בורה בורה - שיחה 01:13, 25 ביולי 2018 (IDT)[תגובה]

הקישור לעריכה הבעייתית כאן: [1] ‏«kotz» «שיחה» 10:39, 11 באוגוסט 2018 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,918 דפים מתוך 1,918. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:25, 11 באוגוסט 2018 (IDT)[תגובה]

  לא מצליח לקרוא את הדף "כביש 6"; Object reference not set to an instance of an object אמתין דקותיים בעונש; לא אנסה שנית • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:26, 11 באוגוסט 2018 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1028 לא נצפה שינוי, 1 תקלות, 95 ארכיון, 791 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 17:32, 11 באוגוסט 2018 (IDT)[תגובה]

בורה בורה, Dovno - תיקנתי את הבאג שגרם לעריכה השגויה הנ"ל. החזרתי את הבוט לריצה עיתית; מי שחושב שיש לבטל את המפרט מוזמן לעשות זאת. ‏«kotz» «שיחה» 17:51, 11 באוגוסט 2018 (IDT)[תגובה]

המשך ריצות

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,066 דפים מתוך 1,066. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:54, 10 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 28 עריכות; 0 דולגו במפורש; 940 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 19:56, 10 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,068 דפים מתוך 1,068. תג=25465095 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 28 עריכות; 0 דולגו במפורש; 940 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=25465095 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 00:43, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,046 דפים מתוך 1,046. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:24, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 122 עריכות; 0 דולגו במפורש; 92 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 17:25, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,053 דפים מתוך 1,053. KotzBotדף שיחהתרומות • 17:36, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 126 עריכות; 0 דולגו במפורש; 115 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 17:37, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 • דוד שי, בורה בורה, הזכירו לי... האם ניתן לוותר על ה"א'" ? אם אני מבין נכון, התבנית {{פס"ד עליון}} מנחשת באיזה אופן את מספר ההליך לפי הקישור, אבל בדוגמא זו נעלמת ה-א':
דוגמא מהדף אגרת בית משפט
לפני הסבה במימון עלויות ההתדינות{{הערה|רע"א 8484/08 - א', החלטה מו' כסלו תשס"ט, סעיף 3
לאחר הסבה במימון עלויות ההתדינות{{הערה|רע"א 8484/08 , החלטה מו' כסלו תשס"ט, סעיף 3
‏«kotz» «שיחה» 17:50, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]
אין בעיה, המשך בדרך זו. דוד שי - שיחה 17:55, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]
בורה בורה, דוד שי, עכשיו אני רואה שהתבנית הנ"ל מתריע אם אין "משיב" ו"עותר". נראה לי שיש לבטל את ההתראה הזו בתבנית ההיא. ‏«kotz» «שיחה» 19:06, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]
זו התרעה נחוצה, מפני שהיא מלמדת שיש להשלים פרטים חשובים אלה בקישור לפסק הדין. זו כמובן לא בעיה של הבוט, אלא של מי שיצר מלכתחילה קישור פגום. הבוט וההתרעה הם הדרך לפתרון הבעיה. דוד שי - שיחה 20:12, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,054 דפים מתוך 1,054. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:00, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 126 עריכות; 0 דולגו במפורש; 115 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 18:01, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,054 דפים מתוך 1,054. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:12, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 126 עריכות; 0 דולגו במפורש; 115 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 18:13, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,054 דפים מתוך 1,054. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:30, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 124 עריכות; 0 דולגו במפורש; 112 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 18:31, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,054 דפים מתוך 1,054. KotzBotדף שיחהתרומות • 18:42, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 133 עריכות; 0 דולגו במפורש; 138 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 31 ארכיון, 0 לא דפים. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 18:43, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,054 דפים מתוך 1,054. תג=25469524 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 19:00, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 475 עריכות; 0 דולגו במפורש; 471 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=25469524 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 19:10, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-656 דפים מתוך 656. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:18, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 24 עריכות; 0 דולגו במפורש; 524 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 19:19, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-656 דפים מתוך 656. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:24, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 22 עריכות; 0 דולגו במפורש; 510 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 19:25, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-656 דפים מתוך 656. KotzBotדף שיחהתרומות • 19:30, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 24 עריכות; 0 דולגו במפורש; 524 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 19:31, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-656 דפים מתוך 656. תג=25470201 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 19:35, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 24 עריכות; 0 דולגו במפורש; 524 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=25470201 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 19:37, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-640 דפים מתוך 640. KotzBotדף שיחהתרומות • 21:30, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 31 עריכות; 0 דולגו במפורש; 501 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 21:31, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-640 דפים מתוך 640. תג=25471221 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 21:49, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 31 עריכות; 0 דולגו במפורש; 501 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=25471221 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 21:51, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-613 דפים מתוך 613. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:00, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 504 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 22:01, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-613 דפים מתוך 613. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:06, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 504 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 22:07, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-613 דפים מתוך 613. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 504 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 22:13, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-613 דפים מתוך 613. KotzBotדף שיחהתרומות • 22:30, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

  בוצע יבש 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 504 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 97 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 22:32, 11 במאי 2019 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-599 דפים מתוך 599. KotzBotדף שיחהתרומות • 14:28, 26 בפברואר 2020 (IST)[תגובה]

  בוצע יבש 9 עריכות; 0 דולגו במפורש; 485 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 103 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:KotzKotzBotדף שיחהתרומות • 14:31, 26 בפברואר 2020 (IST)[תגובה]

  Save failed; Likely because of the SPAM filter which stops some URLs. בניסיון לרשום לדף שיחת תבנית:פס"ד עליון/הסבה/פלט2KotzBotדף שיחהתרומות • 12:27, 5 במרץ 2020 (IST)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות; 0 דולגו במפורש; 484 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 103 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=27374685 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 12:27, 5 במרץ 2020 (IST)[תגובה]

  לא מסב בגלל לא מצליח לקרוא רשימה של עורכים • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:13, 15 באפריל 2020 (IDT)[תגובה]

  לא מסב בגלל לא מצליח לקרוא רשימה של עורכים • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:50, 15 באפריל 2020 (IDT)[תגובה]

  לא מסב בגלל לא מצליח לקרוא רשימה של עורכים • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:12, 15 באפריל 2020 (IDT)[תגובה]

תתאמץ, בוט. ‏«kotz» «שיחה» 17:15, 15 באפריל 2020 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-353 דפים מתוך 353. תג=28018705 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 04:54, 5 במאי 2020 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 352 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=28018705 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 04:55, 5 במאי 2020 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-352 דפים מתוך 352. תג=28329693 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 19:28, 4 ביוני 2020 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 351 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=28329693 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 19:29, 4 ביוני 2020 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-353 דפים מתוך 353. תג=28597958 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 03:32, 5 ביולי 2020 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 351 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=28597958 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 03:33, 5 ביולי 2020 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-349 דפים מתוך 349. תג=28856119 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 21:44, 4 באוגוסט 2020 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 348 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=28856119 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 21:45, 4 באוגוסט 2020 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-350 דפים מתוך 350. תג=29403389 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 22:47, 4 באוקטובר 2020 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 346 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=29403389 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 22:48, 4 באוקטובר 2020 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-350 דפים מתוך 350. תג=30014600 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:43, 4 בדצמבר 2020 (IST)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 348 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=30014600 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:44, 4 בדצמבר 2020 (IST)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-355 דפים מתוך 355. תג=30291658 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 16:30, 4 בינואר 2021 (IST)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 352 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=30291658 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 16:31, 4 בינואר 2021 (IST)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-357 דפים מתוך 357. תג=30564841 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:49, 4 בפברואר 2021 (IST)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 355 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=30564841 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 14:50, 4 בפברואר 2021 (IST)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-360 דפים מתוך 360. תג=30803228 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 15:16, 4 במרץ 2021 (IST)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 358 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=30803228 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 15:17, 4 במרץ 2021 (IST)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-357 דפים מתוך 357. תג=31064276 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 13:14, 4 באפריל 2021 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 356 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=31064276 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 13:15, 4 באפריל 2021 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-359 דפים מתוך 359. תג=31592572 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 22:34, 14 ביוני 2021 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 358 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=31592572 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 22:34, 14 ביוני 2021 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-359 דפים מתוך 359. תג=32017819 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 19:48, 18 באוגוסט 2021 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 356 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=32017819 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 19:49, 18 באוגוסט 2021 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-358 דפים מתוך 358. תג=32132649 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 21:40, 4 בספטמבר 2021 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 357 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=32132649 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 4 בספטמבר 2021 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-361 דפים מתוך 361. תג=32323593 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 18:18, 4 באוקטובר 2021 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 359 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=32323593 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 18:19, 4 באוקטובר 2021 (IDT)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-361 דפים מתוך 361. תג=32491267 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 16:08, 4 בנובמבר 2021 (IST)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 360 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 1 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=32491267 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 16:09, 4 בנובמבר 2021 (IST)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-364 דפים מתוך 364. תג=32724180 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 17:35, 4 בדצמבר 2021 (IST)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 360 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 2 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=32724180 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 17:36, 4 בדצמבר 2021 (IST)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-361 דפים מתוך 361. תג=32924996 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 17:42, 4 בינואר 2022 (IST)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות; 0 דולגו במפורש; 359 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 2 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=32924996 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 17:43, 4 בינואר 2022 (IST)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-364 דפים מתוך 364. תג=33360270 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 23:00, 4 במרץ 2022 (IST)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 360 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 2 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=33360270 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 23:01, 4 במרץ 2022 (IST)[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-362 דפים מתוך 362. תג=34060087 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 08:05, 8 ביוני 2022 (IDT)[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות; 0 דולגו במפורש; 358 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 2 ארכיון, 0 לא דפים. @מש:Kotz תג=34060087 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות • 08:06, 8 ביוני 2022 (IDT)[תגובה]

חזרה לדף "פס"ד עליון/הסבה".