שמעי

מספר דמויות מקראיות בשם זה

שמעי הוא שמם הפרטי של מספר גברים בתנ"ך: