שנים עבריות א'ת"ת - א'תתצ"ט

שנים עבריות א'ת"ת (1800) - א'תתצ"ט (1899) התחילו, על פי המסורת המקובלת של מניין השנים בלוח העברי המבוססת על סדר עולם רבה, בשנת 1962 לפנה"ס והסתיימו בשנת 1862 לפנה"ס לפי הלוח היוליאני.

אירועיםעריכה

נולדו (ע"פ המסורת היהודית)עריכה

נפטרועריכה

לוח רב שנתיעריכה

►► א'ת"ת - א'תתצ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
א'ת"ת
(1800)
א'תת"א
(1801)
א'תת"ב
(1802)
א'תת"ג
(1803)
א'תת"ד
(1804)
א'תת"ה
(1805)
א'תת"ו
(1806)
א'תת"ז
(1807)
א'תת"ח
(1808)
א'תת"ט
(1809)
1962 לפנה"ס 1961 לפנה"ס 1960 לפנה"ס 1959 לפנה"ס 1958 לפנה"ס 1957 לפנה"ס 1956 לפנה"ס 1955 לפנה"ס 1954 לפנה"ס 1953 לפנה"ס 1952 לפנה"ס
א'תת"י
(1810)
א'תתי"א
(1811)
א'תתי"ב
(1812)
א'תתי"ג
(1813)
א'תתי"ד
(1814)
א'תתט"ו
(1815)
א'תתט"ז
(1816)
א'תתי"ז
(1817)
א'תתי"ח
(1818)
א'תתי"ט
(1819)
1952 לפנה"ס 1951 לפנה"ס 1950 לפנה"ס 1949 לפנה"ס 1948 לפנה"ס 1947 לפנה"ס 1946 לפנה"ס 1945 לפנה"ס 1944 לפנה"ס 1943 לפנה"ס 1942 לפנה"ס
א'תת"ך
(1820)
א'תתכ"א
(1821)
א'תתכ"ב
(1822)
א'תתכ"ג
(1823)
א'תתכ"ד
(1824)
א'תתכ"ה
(1825)
א'תתכ"ו
(1826)
א'תתכ"ז
(1827)
א'תתכ"ח
(1828)
א'תתכ"ט
(1829)
1942 לפנה"ס 1941 לפנה"ס 1940 לפנה"ס 1939 לפנה"ס 1938 לפנה"ס 1937 לפנה"ס 1936 לפנה"ס 1935 לפנה"ס 1934 לפנה"ס 1933 לפנה"ס 1932 לפנה"ס
א'תת"ל
(1830)
א'תתל"א
(1831)
א'תתל"ב
(1832)
א'תתל"ג
(1833)
א'תתל"ד
(1834)
א'תתל"ה
(1835)
א'תתל"ו
(1836)
א'תתל"ז
(1837)
א'תתל"ח
(1838)
א'תתל"ט
(1839)
1932 לפנה"ס 1931 לפנה"ס 1930 לפנה"ס 1929 לפנה"ס 1928 לפנה"ס 1927 לפנה"ס 1926 לפנה"ס 1925 לפנה"ס 1924 לפנה"ס 1923 לפנה"ס 1922 לפנה"ס
א'תת"ם
(1840)
א'תתמ"א
(1841)
א'תתמ"ב
(1842)
א'תתמ"ג
(1843)
א'תתמ"ד
(1844)
א'תתמ"ה
(1845)
א'תתמ"ו
(1846)
א'תתמ"ז
(1847)
א'תתמ"ח
(1848)
א'תתמ"ט
(1849)
1922 לפנה"ס 1921 לפנה"ס 1920 לפנה"ס 1919 לפנה"ס 1918 לפנה"ס 1917 לפנה"ס 1916 לפנה"ס 1915 לפנה"ס 1914 לפנה"ס 1913 לפנה"ס 1912 לפנה"ס
א'תת"ן
(1850)
א'תתנ"א
(1851)
א'תתנ"ב
(1852)
א'תתנ"ג
(1853)
א'תתנ"ד
(1854)
א'תתנ"ה
(1855)
א'תתנ"ו
(1856)
א'תתנ"ז
(1857)
א'תתנ"ח
(1858)
א'תתנ"ט
(1859)
1912 לפנה"ס 1911 לפנה"ס 1910 לפנה"ס 1909 לפנה"ס 1908 לפנה"ס 1907 לפנה"ס 1906 לפנה"ס 1905 לפנה"ס 1904 לפנה"ס 1903 לפנה"ס 1902 לפנה"ס
א'תת"ס
(1860)
א'תתס"א
(1861)
א'תתס"ב
(1862)
א'תתס"ג
(1863)
א'תתס"ד
(1864)
א'תתס"ה
(1865)
א'תתס"ו
(1866)
א'תתס"ז
(1867)
א'תתס"ח
(1868)
א'תתס"ט
(1869)
1902 לפנה"ס 1901 לפנה"ס 1900 לפנה"ס 1899 לפנה"ס 1898 לפנה"ס 1897 לפנה"ס 1896 לפנה"ס 1895 לפנה"ס 1894 לפנה"ס 1893 לפנה"ס 1892 לפנה"ס
א'תת"ע
(1870)
א'תתע"א
(1871)
א'תתע"ב
(1872)
א'תתע"ג
(1873)
א'תתע"ד
(1874)
א'תתע"ה
(1875)
א'תתע"ו
(1876)
א'תתע"ז
(1877)
א'תתע"ח
(1878)
א'תתע"ט
(1879)
1892 לפנה"ס 1891 לפנה"ס 1890 לפנה"ס 1889 לפנה"ס 1888 לפנה"ס 1887 לפנה"ס 1886 לפנה"ס 1885 לפנה"ס 1884 לפנה"ס 1883 לפנה"ס 1882 לפנה"ס
א'תת"ף
(1880)
א'תתפ"א
(1881)
א'תתפ"ב
(1882)
א'תתפ"ג
(1883)
א'תתפ"ד
(1884)
א'תתפ"ה
(1885)
א'תתפ"ו
(1886)
א'תתפ"ז
(1887)
א'תתפ"ח
(1888)
א'תתפ"ט
(1889)
1882 לפנה"ס 1881 לפנה"ס 1880 לפנה"ס 1879 לפנה"ס 1878 לפנה"ס 1877 לפנה"ס 1876 לפנה"ס 1875 לפנה"ס 1874 לפנה"ס 1873 לפנה"ס 1872 לפנה"ס
א'תת"ץ
(1890)
א'תתצ"א
(1891)
א'תתצ"ב
(1892)
א'תתצ"ג
(1893)
א'תתצ"ד
(1894)
א'תתצ"ה
(1895)
א'תתצ"ו
(1896)
א'תתצ"ז
(1897)
א'תתצ"ח
(1898)
א'תתצ"ט
(1899)
1872 לפנה"ס 1871 לפנה"ס 1870 לפנה"ס 1869 לפנה"ס 1868 לפנה"ס 1867 לפנה"ס 1866 לפנה"ס 1865 לפנה"ס 1864 לפנה"ס 1863 לפנה"ס 1862 לפנה"ס
שנה עברית לפני ד'קי"ט * שנה עברית מעוברת שנה עברית לא מעוברת שנה יוליאנית = תחילת מחזור 28
שנים של ברכת החמה
= שנת שמיטה
החל משנת ג'תת"ל

* שיטה קבועה לחישוב שנים מעוברות הונהגה בשנת ד'קי"ט על ידי הלל נשיאה, ולפני כן נקבע העיבור על ידי בית דין בתחילת כל שנה.