שנים עבריות א'תת"ק - א'תתקצ"ט

שנים עבריות א'תת"ק (1900) - א'תתקצ"ט (1999) התחילו, על פי המסורת המקובלת של מניין השנים בלוח העברי המבוססת על סדר עולם רבה, בשנת 1862 לפנה"ס והסתיימו בשנת 1762 לפנה"ס לפי הלוח היוליאני.

אירועים (על פי המסורת היהודית)עריכה

נולדו (על פי המסורת היהודית)עריכה

  • א'תתקמ"ח - אברהם בן תרח, המכונה אברהם אבינו.
  • א'תתקנ"ח - שרה בת הרן, המכונה שרה אימנו

נפטרו (על פי המסורת היהודית)עריכה

לוח רב שנתיעריכה

►► א'תת"ק - א'תתקצ"ט ◄◄
טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי טבת ניסן תמוז תשרי
א'תת"ק
(1900)
א'תתק"א
(1901)
א'תתק"ב
(1902)
א'תתק"ג
(1903)
א'תתק"ד
(1904)
א'תתק"ה
(1905)
א'תתק"ו
(1906)
א'תתק"ז
(1907)
א'תתק"ח
(1908)
א'תתק"ט
(1909)
1862 לפנה"ס 1861 לפנה"ס 1860 לפנה"ס 1859 לפנה"ס 1858 לפנה"ס 1857 לפנה"ס 1856 לפנה"ס 1855 לפנה"ס 1854 לפנה"ס 1853 לפנה"ס 1852 לפנה"ס
א'תתק"י
(1910)
א'תתקי"א
(1911)
א'תתקי"ב
(1912)
א'תתקי"ג
(1913)
א'תתקי"ד
(1914)
א'תתקט"ו
(1915)
א'תתקט"ז
(1916)
א'תתקי"ז
(1917)
א'תתקי"ח
(1918)
א'תתקי"ט
(1919)
1852 לפנה"ס 1851 לפנה"ס 1850 לפנה"ס 1849 לפנה"ס 1848 לפנה"ס 1847 לפנה"ס 1846 לפנה"ס 1845 לפנה"ס 1844 לפנה"ס 1843 לפנה"ס 1842 לפנה"ס
א'תתק"ך
(1920)
א'תתקכ"א
(1921)
א'תתקכ"ב
(1922)
א'תתקכ"ג
(1923)
א'תתקכ"ד
(1924)
א'תתקכ"ה
(1925)
א'תתקכ"ו
(1926)
א'תתקכ"ז
(1927)
א'תתקכ"ח
(1928)
א'תתקכ"ט
(1929)
1842 לפנה"ס 1841 לפנה"ס 1840 לפנה"ס 1839 לפנה"ס 1838 לפנה"ס 1837 לפנה"ס 1836 לפנה"ס 1835 לפנה"ס 1834 לפנה"ס 1833 לפנה"ס 1832 לפנה"ס
א'תתק"ל
(1930)
א'תתקל"א
(1931)
א'תתקל"ב
(1932)
א'תתקל"ג
(1933)
א'תתקל"ד
(1934)
א'תתקל"ה
(1935)
א'תתקל"ו
(1936)
א'תתקל"ז
(1937)
א'תתקל"ח
(1938)
א'תתקל"ט
(1939)
1832 לפנה"ס 1831 לפנה"ס 1830 לפנה"ס 1829 לפנה"ס 1828 לפנה"ס 1827 לפנה"ס 1826 לפנה"ס 1825 לפנה"ס 1824 לפנה"ס 1823 לפנה"ס 1822 לפנה"ס
א'תתק"ם
(1940)
א'תתקמ"א
(1941)
א'תתקמ"ב
(1942)
א'תתקמ"ג
(1943)
א'תתקמ"ד
(1944)
א'תתקמ"ה
(1945)
א'תתקמ"ו
(1946)
א'תתקמ"ז
(1947)
א'תתקמ"ח
(1948)
א'תתקמ"ט
(1949)
1822 לפנה"ס 1821 לפנה"ס 1820 לפנה"ס 1819 לפנה"ס 1818 לפנה"ס 1817 לפנה"ס 1816 לפנה"ס 1815 לפנה"ס 1814 לפנה"ס 1813 לפנה"ס 1812 לפנה"ס
א'תתק"ן
(1950)
א'תתקנ"א
(1951)
א'תתקנ"ב
(1952)
א'תתקנ"ג
(1953)
א'תתקנ"ד
(1954)
א'תתקנ"ה
(1955)
א'תתקנ"ו
(1956)
א'תתקנ"ז
(1957)
א'תתקנ"ח
(1958)
א'תתקנ"ט
(1959)
1812 לפנה"ס 1811 לפנה"ס 1810 לפנה"ס 1809 לפנה"ס 1808 לפנה"ס 1807 לפנה"ס 1806 לפנה"ס 1805 לפנה"ס 1804 לפנה"ס 1803 לפנה"ס 1802 לפנה"ס
א'תתק"ס
(1960)
א'תתקס"א
(1961)
א'תתקס"ב
(1962)
א'תתקס"ג
(1963)
א'תתקס"ד
(1964)
א'תתקס"ה
(1965)
א'תתקס"ו
(1966)
א'תתקס"ז
(1967)
א'תתקס"ח
(1968)
א'תתקס"ט
(1969)
1802 לפנה"ס 1801 לפנה"ס 1800 לפנה"ס 1799 לפנה"ס 1798 לפנה"ס 1797 לפנה"ס 1796 לפנה"ס 1795 לפנה"ס 1794 לפנה"ס 1793 לפנה"ס 1792 לפנה"ס
א'תתק"ע
(1970)
א'תתקע"א
(1971)
א'תתקע"ב
(1972)
א'תתקע"ג
(1973)
א'תתקע"ד
(1974)
א'תתקע"ה
(1975)
א'תתקע"ו
(1976)
א'תתקע"ז
(1977)
א'תתקע"ח
(1978)
א'תתקע"ט
(1979)
1792 לפנה"ס 1791 לפנה"ס 1790 לפנה"ס 1789 לפנה"ס 1788 לפנה"ס 1787 לפנה"ס 1786 לפנה"ס 1785 לפנה"ס 1784 לפנה"ס 1783 לפנה"ס 1782 לפנה"ס
א'תתק"ף
(1980)
א'תתקפ"א
(1981)
א'תתקפ"ב
(1982)
א'תתקפ"ג
(1983)
א'תתקפ"ד
(1984)
א'תתקפ"ה
(1985)
א'תתקפ"ו
(1986)
א'תתקפ"ז
(1987)
א'תתקפ"ח
(1988)
א'תתקפ"ט
(1989)
1782 לפנה"ס 1781 לפנה"ס 1780 לפנה"ס 1779 לפנה"ס 1778 לפנה"ס 1777 לפנה"ס 1776 לפנה"ס 1775 לפנה"ס 1774 לפנה"ס 1773 לפנה"ס 1772 לפנה"ס
א'תתק"ץ
(1990)
א'תתקצ"א
(1991)
א'תתקצ"ב
(1992)
א'תתקצ"ג
(1993)
א'תתקצ"ד
(1994)
א'תתקצ"ה
(1995)
א'תתקצ"ו
(1996)
א'תתקצ"ז
(1997)
א'תתקצ"ח
(1998)
א'תתקצ"ט
(1999)
1772 לפנה"ס 1771 לפנה"ס 1770 לפנה"ס 1769 לפנה"ס 1768 לפנה"ס 1767 לפנה"ס 1766 לפנה"ס 1765 לפנה"ס 1764 לפנה"ס 1763 לפנה"ס 1762 לפנה"ס
שנה עברית לפני ד'קי"ט * שנה עברית מעוברת שנה עברית לא מעוברת שנה יוליאנית = תחילת מחזור 28
שנים של ברכת החמה
= שנת שמיטה
החל משנת ג'תנ"א

* שיטה קבועה לחישוב שנים מעוברות הונהגה בשנת ד'קי"ט על ידי הלל נשיאה, ולפני כן נקבע העיבור על ידי בית דין בתחילת כל שנה.