תבנית:עץ משפחת סלונים חלק ב

 < תבנית:עץ משפחת שניאורסון

 • עץ זה מרכז רק את צאצאיה המפורסמים של משפחת סלונים או חוליה המקשרת בין דורות[א]
 • עץ זה הוא חלק 2 מתוך 3 בעץ משפחת סלונים, לחלק א, לחלק ג | צבע תכלת בעץ מראה על קישור לחלק אחר בענף
 • לפרטים נוספים על אבות המשפחה ראו בשלושת הדורות הראשונים של עץ המרכזי של משפחת שניאורסון. עץ זה הוא גם ענף של משפחת שניאורסון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי שניאור
זלמן מלאדי
 
אליעזר
גרייבר[ב]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי דובער שניאורי
 
משה שלמה
זלמן סלונים
('זלמן רויזעס')[ג]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מנוחה רחל סלונים
 
יעקב כולי סלונים[ד]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
למרדכי דובער
סלונים - ראו א'
 
שטערנה רייזא קזרנובסקי[ה]
 
 
 
 
 
ללוי יצחק
סלונים - ראו א'
 
 
(1) יהודה לייב סלונים[ו]
 
 
 
 
 
לשרה פרידה
ריבלין - ראו א'
 
למינה רוזא
אפרת - ראו א'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אליעזר שמעון אליעזרוב
 
 
 
רבקה משיוף[ז]
 
אברהם זלמן [ח] קזרנובסקי-שניאורסון
 
אסתר שיינא שפרה[ט]
 
 
 
 
 
 
לזאב דב
סלונים - ראו ג'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שלמה יהודה ליב אליעזרוב
 
 
 
יעקב זבולון משיוף[י]
 
מנחם שמואל שניאורסון
 
מנוחה רחל (אשת מרדכי גרונר)
 
חיים יוסף שלמה שניאורסון
 
שטרנה רייזה דמנד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אברהם אליעזרוב
 
לנה וקסמן[י"א]
 
חיה בם
 
ישראל יוסף שניאורסון
 
יהודה לייב גרונר
 
מרדכי שניאורסון
 
שלום דימנד יהלום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דב בער אליעזרוב
 
 
 
טוביה יצחק וקסמן[י"ב]
 
קותי שניאורסון
 
חיה גרוזמן (אשת מאיר גרוזמן)
 
 
 
גדעון שניאורסון
 
שאול יהלום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יוכבד ליפשיץ
 
רחל (אשת
מרדכי כסלו)
 
 
 
 
יוסי שניאורסון (בעלה של מירי)
 
ישראל יוסף גרוזמן
 
 
 
אהוד שניאורסון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שילה ליפשיץ
 
ענת וקסמן
 
יוסי וקסמן
 
 
 
מנדי גרוזמן
 
 
 
מקורות בהערה[י"ג]
 

הערות:

 1. ^ כאשר במהלך הדורות יש בדיוק שני שמות אותו דבר - מצוין זאת במספרים, בצבעים
 2. ^ מספר 6, בעמוד 37 בתולדות משפחת הרב
 3. ^ מספר 17, בעמוד 50 בספר תולדות משפחת הרב. היה חסיד למשל רבי שניאור זלמן מלאדי (שד"ב וולפא, עבד מלך, עמודים 15–18)
 4. ^ מספר 46, בעמוד 60 בתולדות משפחת הרב
 5. ^ ספר הצאצאים עמוד 163 מספר 58
 6. ^ מספר 329 בספר הצאצאים
 7. ^ עמוד 204, מספר 160 בספר הצאצאים
 8. ^ החליף את שם משפחתו מקזרנובסקי לשניאורסון, על שם אבי המשפחה (רבי שניאור זלמן מלאדי) | ראה במשפחת שניאורסון
 9. ^ יש לה שם נוסף שמופיע לעיתים: אטל
 10. ^ עמוד 256 בספר הצאצאים מספר 412
 11. ^ ספר הצאצאים, עמוד זה מספר 862, ובעמוד לפניו
 12. ^ ספר הצאצאים, עמוד זה מספר 1730
 13. ^ העץ מבוסס על ספר הצאצאים בעיקרו | כמו כן ממקורות נוספים, בהם ספר תולדות משפחת הרב מלאדי - רק במקומות שבהן מצוין בהערות, שאר העץ (בין אם מצוין בין אם לא) מבוסס על ספר הצאצאים