תבנית:עץ משפחת סלונים חלק ב

 • עץ זה מרכז רק את צאצאיה המפורסמים של משפחת סלונים או חוליה המקשרת בין דורות
 • עץ זה הוא חלק 2 מתוך 2 בעץ משפחת סלונים, לחלק הראשון
 • לפרטים נוספים על אבות המשפחה ראו בשלושת הדורות הראשונים של עץ משפחת שניאורסון[1]. עץ זה הוא גם ענף של משפחת שניאורסון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי שניאור זלמן מלאדי
 
אליעזר גרייבר[2]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
רבי דובער שניאורי
 
משה שלמה זלמן סלונים (מכונה: 'זלמן רויזעס')[3]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מנוחה רחל סלונים
 
יעקב כולי סלונים[4]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
למרדכי דובער סלונים ראו
 
שטערנה רייזא קזרנובסקי
 
 
 
 
 
ללוי יצחק סלונים ראו
 
 
יהודה לייב סלונים
 
 
 
 
לשרה פרידה ריבלין ראו
 
למינה רוזא אפרת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אליעזר שמעון אליעזרוב
 
 
 
 
 
אברהם זלמן קזרנובסקי - שניאורסון[5]
 
אסתר שיינא שפרה[6]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
זאב דב סלונים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שלמה יהודה ליב אליעזרוב
 
שטרנה רייזה דמנד
 
מנוחה רחל (אשת מרדכי גרונר)
 
מנחם שמואל שניאורסון
 
חיים יוסף שלמה שניאורסון
 
 
 
 
 
פעשע הדסה היילפרין
 
 
 
 
 
יהודה לייב סלונים
 
 
עזריאל זליג סלונים
 
 
שיינא מושקא שפירא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אברהם אליעזרוב
 
שלום דימנד יהלום
 
יהודה לייב גרונר
 
ישראל יוסף שניאורסון
 
מרדכי שניאורסון
 
חנה רכיל אייזנבך
 
זאב דב הלפרין
 
חנניה יוסף הלפרין
 
שיינא ליבא סלווע
 
 
 
 
 
 
 
צפורה חיה[7]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
דב בער אליעזרוב
 
שאול יהלום
 
קותי שניאורסון
 
חיה גרוזמן (אשת מאיר גרוזמן)
 
גדעון שניאורסון
 
 
 
 
שמשון לייב הלפרין
 
 
אסתר לאה (אשת אברהם מנחם דנציגר)
 
 
שמואל אלעזר היילפרין[8]
 
זאב דב סלונים
 
שינדל מושקא וולפא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חנניה יוסף אייזנבך
 
 
אברהם מיכאל הלפרין
 
 
לוי יצחק הלפרין
 
 
 
סימה (אשת מרדכי שמואל אשכנזי)
 
שלום דובער וולפא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
יוכבד ליפשיץ
 
רחל (אשת מרדכי כסלו)
 
יוסי שניאורסון (בעלה של מירי)
 
ישראל יוסף גרוזמן
 
אהוד שניאורסון
 
 
 
אהרן דב הלפרין
 
ישראל צבי יאיר דנציגר
 
 
 
 
 
מאיר אשכנזי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שילה ליפשיץ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מנדי גרוזמן
 

מקורות: ספר הצאצאים[9] וספר תולדות משפחת הרב מלאדי[10]

 1. ^ טיוטה
 2. ^ מספר 6, בעמוד 37 בתולדות משפחת הרב
 3. ^ מספר 17, בעמוד 50 בספר תולדות משפחת הרב. היה חסיד של רבי שניאור זלמן מלאדי
 4. ^ מספר 46, בעמוד 60 בתולדות משפחת הרב
 5. ^ החליף את שם משפחתו מקזרנובסקי לשניאורסון, על שם אבי המשפחה רבי שניאור זלמן מלאדי שהוא צאצא שלו (למעשה גם שאר המופיעים בעץ זה הם צאצאים של רש"ז מלאדי)
 6. ^ יש לה שם נוסף שמופיע לעיתים: אטל
 7. ^ במקום אחר נקראת "חיה פייגל"
 8. ^ מחבר 'ספר הצאצאים' שעליו מבוסס עץ זה
 9. ^ ספר הצאצאים. מספרים: 328, 329, 330, 332, 661, 679
 10. ^ תולדות משפחת הרב מלאדי, רק במקומות שבהן הספר מצוין בהערות. שאר העץ מבוסס על ספר הצאצאים