אהלי שם

בית הוצאה לאור של ספרי אדמו"רי חב"ד ותלמידיהם
המונח "אהלי שם" מפנה לכאן. לערך העוסק בספר בשם זה, ראו אהלי שם (ספר).

מכון "אהלי שם - ליובאוויטש" הוא בית הוצאה לאור שבעבר היה מכון מחקר תורני, העוסק בההדרתם והוצאתם לאור של ספרי אדמו"רי חב"ד ותלמידיהם.

אהלי שם ליובאוויטש
סמל המכון
סמל המכון
תחום הוצאה לאור
שפה רשמית עברית
מדינה ישראל
מקום פעילות כפר חב"ד, חולון, ישראל
מייסדים הרב אליהו יוחנן גוראריה
תקופת הפעילות ה'תשמ"ט–הווה
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

היסטוריה

עריכה

המכון הוקם בכפר חב"ד ב' בשנת ה'תשמ"ט לעילוי נשמת הרבנית חיה מושקא שניאורסון, על ידי הרב אליהו יוחנן גוראריה. פעילות המכון התמעטה עם השנים, ונסגרה בשלהי שנות ה-90, מאז משמש המכון בית הוצאה לאור של ספרים, בשנת ה'תשפ"ב התחדשה פעילות המכון והוא החל להוציא ולערוך מחדש ספרי תולדות וחקר על נשיאי חב"ד ותלמידיהם.

המכון הוציא מגזין מחקר בשם 'כרם חב"ד' העוסק בעיון וחקר במשנת חב"ד ותולדות החסידות, בעריכת חוקר החסידות הרב יהושע מונדשיין, שיצא לאור בין השנים תשמ"ז לתשנ"ב ומצוטט רבות על ידי חוקרי חסידות חב"ד מחוץ לחסידות חב"ד.

כמו כן היה למכון מגזין מחקר תולדות חב"ד 'אהלי ליובאוויטש' שיצא לאור בשנים ה'תשנ"ה-ה'תשנ"ו. ומגזין נוסף הלכתי בשם 'אהלי שם' שיצא לאור בין השנים תשמ"ט לתשנ"ג. דבר נוסף הוא 'ליקוט חידושי הצמח צדק', והוא ליקוט מדברי רבי מנחם מנדל שניאורסון מחבר ה"צמח צדק" על מסכתות הש"ס לפי סדר המסכתות; על מסכת בבא בתרא, בעריכת הרב ברוך בליז'ינסקי[1]. על מסכת סנהדרין, בעריכת משה חפר[2]. על מסכת שבת[3]. על מסכת מכות, בעריכת מנחם מנדל חפר[4].

חברי המכון במשך השנים

עריכה
 • הרב אליהו יוחנן גוראריה
 • יהושע מונדשיין
 • הרב יוסף יצחק איידלמן
 • הרב פנחס אלטהויז
 • הרב יעקב הורביץ
 • הרב אברהם אלאשוילי
 • ר' משה חפר
 • הרב מנחם מנדל חפר
 • הרב אליעזר ברוד
 • הרב אברהם ברוך פבזנר
 • הרב ברוך בליז'ינסקי

מפעלי המכון

עריכה
 • שלחן המלך, שולחן ערוך של אדמו"ר הזקן עם הערות וביאורים של הרבי מחב"ד, הרב אברהם אלאשוילי, 3 כרכים (שני כרכים על חלק אורח חיים, וכרך שלישי על הלכות תלמוד תורה), תשנ"א-תשנ"ד
 • מי טל על ל"ט אבות מלאכה, ב' כרכים, בעריכת הרב יחיאל מנחם מנדל קלמנסון
 • חלקת אשר על מסכת שבת, הרב אשר לעמיל הכהן, תשנ"ב
 • ציצית הלכה למעשה, ליקוט על הלכות ציצית, הרב אליהו יוחנן גוראריה, תשמ"ח
 • קיצורים וביאורים לספר התניא מהרב אברהם צבי ברודנא, מהדורת צילום, תשנ"א
 • שיעורי מסכתות, תשנ"ב
 • דיני הפסק בתפילה, ר' יוסף יצחק איידלמן, תשמ"ט
 • סדר ברכת המזון מאת רבי נתן בן שמשון שפירא, תשע"א
 • פני משה, ביאור על מאמר "פתח אליהו" על פי כתבי אדמו"ר הזקן, האדמו"ר האמצעי וצמח צדק, מאת רבי חיים משה בן יעקב ליברמן, עם מבוא והוספות, הרב יהושע מונדשיין, תשמ"ח
 • קיצור הלכות שבת, משולחן ערוך הרב, משה אלאשוילי ויעקב הורביץ, ב' כרכים, תשנ"ב
 • זכר יהודה - שו"ת מהרי"ל זלקינד (בטלן), עם מבוא והוספות, הרב יהושע מונדשיין, תשנ"א
 • סדר תפלה על פי נוסח הקדוש האריז"ל עם פירוש מהרי"ד, הרב יהושע מונדשיין, תשנ"א
 • חידושי הצמח צדק, ב' כרכים תשנ"ב
 • ילקוט בר מצווה, לוקט ונערך על ידי הרב יעקב הורביץ
 • למה ומדוע היכן וכמה, תשנ"ו (עריכה)
 • כללי הפוסקים וההוראה, הרב יקותיאל פרקש
 • סיפורים נוראים, הרב יעקב קאדאניר, מהדורה חדשה, תשע"ח
 • עבד אברהם אנכי, תולדות חייו של הרב אליעזר קרסיק, שניאור זלמן ברגר
 • האח עיתון לילדים שראה אור בלובביץ' בין השנים תרע"א - תרע"ד, מהדורת צילום, תשע"ב
 • שו"ת שערי דעה - מרבי חיים יהודה ליב ליטווין מסאסניצא: בהוצאה חדשה בצירוף מבוא ונספחים בעריכת הרב יהושע מונדשיין, ירושלים תשע"ב
 • הספר בהלכה
 • חקרי מנהגים, חקירות על מנהגי חב"ד ועל המנהגים הנהוגים בקהילות ישראל, הרב אליהו יוחנן גוראריה, 5 כרכים, תשנ"ט-תשע"ו
 • חקרי מנהגים (ברלין), חקירות ומנהגי קהילת ברלין, הרב אליהו יוחנן גוראריה, תשס"ז
 • רמ"ח אותיות, אוסף רמ"ח ידיעות, הנהגות, אמרות טהורות, תעלומות חכמה, מלוקט (על ידי הרב אליהו יוחנן גוראריה) מספרי ראשונים ואחרונים, תשס"ו
 • ברית נתן, טעמי הלכה ומנהג לברית מילה, לוקט ונערך על ידי הרב אליהו יוחנן גוראריה, תשס"ז
 • תולדות ברוך מרדכי, תולדות חייו של הרב ברוך מרדכי אטינגר מבאברויסק, לוקט ונערך על ידי הרב אליהו יוחנן גוראריה, תשס"ח
 • תולדות שמואל מונקעס, לוקט ונערך על ידי הרב אליהו יוחנן גוראריה, תשע"א
 • צדיקים וידידים, סקירה היסטורית אודות קשרי הידידות המופלאים בין אדמו"ר הזקן ורבי לוי יצחק מברדיטשוב וסיפורי נישואי נכדיהם בחתונה הגדולה בז'לאבין, תשע"ז
 • הרב אליהו יוחנן גוראריה, אוצר חסידי חב"ד, אנציקלופדיה לחסידי חב"ד, חלק א': חסידי אדמו"ר הזקן, תשפ"ב; חלק ב': חסידי אדמו"ר האמצעי, תשפ"בחלק ג': חסידי אדמו"ר הצמח צדק (א), ה'תשפ"ד, חלק ד': חסידי אדמו"ר הצמח צדק (ב), ה'תשפ"ד [5]

מספרי המכון לאחר סגירתו והפיכתו לבית הוצאה לאור: שתי מסכתות בהוצאה משותפת עם עוז והדר, עם כ-300 עמודים המלאים בביאורי אדמו"רי חב"ד על סוגיות הש"ס על המסכת: 'מסכת קידושין' שנדפס בשנת תשע"א. ו'מסכת בבא מציעא' שנדפס בשנת תשע"ב

קישורים חיצוניים

עריכה
מספרי המכון

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ יצא לאור בשנת תשנ"ב
 2. ^ יצא לאור בשנת תשנ"ג
 3. ^ בעריכת משה חפר, תשנ"ח
 4. ^ בשנת תשנ"ח
 5. ^ [1], באתר היכל מנחם.