אוצר מסעות

קובץ יומני-מסע של נוסעים יהודים מתקופות שונות

אוצר מסעות הוא קובץ יומני מסע של נוסעים יהודים מתקופות שונות, מתחילת האלף השני לספירה ועד למאה התשע עשרה. רוב רובם של יומני המסע עוסק בתיאורי נופיה ואתריה של ארץ ישראל והדרך אליה. הקובץ כונס על ידי יהודה דוד אייזנשטיין ("בעל האוצרות") ויצא לאור בעיר ניו יורק בשנת תרפ"ז, 1926.

עטיפת הספר

בקובץ מצויים יומני מסע של נוסעים מפורסמים כבנימין מטודלה, פתחיה מרגנשבורג, יצחק חילו ועוד. בקובץ גם מצויים יומני מסע של קראים אשר סיירו בארץ ישראל. כמו כן, מצויים בקובץ יומני המסע של יהודית מונטיפיורי אשר תיארה את מסעותיה עם בעלה, משה מונטיפיורי, לארץ ישראל: "סיפור מסע מדי יום ביומו למרת יהודית אשת השר משה מונטיפיורי בנסיעתה עם אישה לארץ הקדושה בשנת תקצ"ט, 1839", ושל הרופא ד"ר אליעזר הלוי אשר נלווה אליה ואל בעלה למסעיהם שם.

מחלק ניכר מתיאורי מסע אלו ניתן להפיק ידע היסטורי רב על המצב החומרי, התרבותי והפוליטי בארץ ישראל וסביבותיה. במקרים רבים רשמו נוסעים אלו את אשר ראו בכל אתר ואתר ובמיוחד כתבו על קהילות ואתרים יהודים אשר נקרו להם בדרכם בכלל ובארץ ישראל בפרט.

בחלק האחרון של הקובץ ישנה רשימה של קברי צדיקים בארץ ישראל ואף בארצות נוספות במזרח התיכון.

שער הספר מעוטר באיוריו של האומן זאב רבן.

הספר נדפס מחדש בתשכ"ו, 1968.[1]

הנוסעים ותאריכי מסעיהם בארץ ישראל

עריכה

בקובץ כלולים מכתבים ויומני מסע של נוסעים רבים:

1. רבי בנימין מטודלה - מסעו בארץ בשנת 1170 לערך.

2. רבי פתחיה מרגנשבורג - מסעו בארץ בשנת 1180 לערך.

3. רבי יעקב בן נתנאל הכהן - במחצית השנייה של המאה ה-12

4. רבי שמואל ב"ר שמשון - "מסע דפליסטינא" מסעו בארץ קרוב לשנת ד'תתק"ע 1210

5. רבי יעקב השליח

6. רבי יצחק חילו - "שבילי דירושלים" - 1333

7. רבי יצחק אבן אלפרא מעיר מלקא - 1441

8. רבי אליהו מפררה - 1435

9. רבי משולם ב"ר תנחום מוואלטורה - 1481

10. רבי עובדיה מברטנורא - שלושה כתבי מסעות

11. חכם ונציאני אלמוני - מכתב מסע - 1495

12. חכם אלמוני - "מסעות בארץ ישראל" - 1523-1522

13. סיפור נסיעת דוד הראובני - 1525-1522

14. אליהו מפיסארו

15. השל"ה - "מכתב מסע" - 1622

16. גרשון ב"ר אליעזר הלוי - איגרת הקודש - 1631-1624

17. שמואל בכר דוד יעמשל- "מסעות הקראים לא"י" - 1642-1641

18. משה ירושלמי בכר אליהו הלוי - מסעות הקראים לא"י - 1655-1654

19. בנימין בכר אליהו - מסעות הקראים לא"י - 1786-1785

20. החיד"א

21. שמחה ב"ר יהושע - "אהבת ציון: סיפורי ארץ הגליל" - 1774

22. שמואל רומאנלי - "משא בערב" - 1790-1786

23. אליעזר הלוי - "מכתב נסיעה" - 1838

24. יהודית מונטיפיורי - רשימת מסע - 1839: "ספר מסע מדי יום ביומו"

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ רות פ' גולדמידט-לעהמאנן, "ביבלוגראפיה נבחרת לתולדות יהודי ירושלים בימי הביניים (638-1517)" פרק: מקורות עיקריים, י"ד אייזנשטיין, אוצר מסעות: קובץ תיורים של נוסעים יהודים בארץ-ישראל, סוריא, מצרים וארצות אחרות. רשימות עולי רגל לקברי אבות וקדושים. נויארק תרפ"ז. נדפס מחדש, תל אביב, תשכ"ט, עמוד 279, מתוך : "פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים", עורך בנימין זאב קדר, עורך משנה : צבי ברס, הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים, תשל"ט, 1978.