ברכת שככה לו בעולמו

ברכת שככה לו בעולמו היא ברכה מברכות הראייה. ברכה זו נתקנה בעת מפגש עם אדם נאה מאוד או בעת מפגש עם בעל חיים או צמח המעוררים התפעלות מיופיים.

ברכת שככה לו בעולמו

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁכָּכָה לּוֹ בְּעוֹלָמוֹ

תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף נ"ח, עמוד ב'
טווס. אחד העופות היפים ביותר

מקור הברכהעריכה

  • בתלמוד הירושלמי נאמר "ראה אפילו חמור נאה או גמל נאה אומר: ברוך שכך לו בריות נאות בעולמו".[2]

להלכהעריכה

להלכה נחלקו הפוסקים האם נוסח הברכה הוא בשם ומלכות, או ללא שם ומלכות, כפי שמופיע במקורות הקדומים; וכן האם יש לברך כיום ברכה זו כלל.המצדדים בברכה ללא שם ומלכות מנמקים זאת בכך שההגדרה ל"בריות נאות" היא סובייקטיבית ותלויה בהרגשתו של המברך, ולא מצינו ברכות כאלה במקומות אחרים.[דרוש מקור] במקרים של ספק בברכות נפסק ש"ספק ברכות להקל".

בספר שולחן ערוך פסק כדברי התלמוד בבלי והתלמוד ירושלמי "הרואה אילנות טובות ובריות נאות אפילו עובד כוכבים או בהמה אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שככה לו בעולמו".[3] אך מוסיף שאין לברך שוב ברכה זו אלא אם כן ראה בריה נאה יותר ממנה. אולם הרב אברהם דנציג והרב ישראל מאיר הכהן[דרוש מקור] כתבו שבימינו אין לברך את הברכה הזאת. הרב עובדיה יוסף סבור שיש לברך ברכה זו כיום.[דרוש מקור]

ברכה על דברים האסורים על פי ההלכהעריכה

בפוסקים נחלקו האם מותר לברך כשרואה ממזר נאה, על פי הכלל שאין לברך ברכת השבח על דברים שבאו לעולם באיסור, כפי שאסור לברך ברכת שהחיינו על פירות כלאיים - דין הנלמד מהפסוק "ובוצע ברך - נאץ ה'". הרב יעקב עמדין כתב להתיר. והרבנים ישראל יעקב חגיז והרב עובדיה יוסף כתבו שאין לברך.[4]

בתלמוד מובא סיפור שאירע עם רבן גמליאל, שכאשר ראה אישה גויה נאה ביותר אמר: "מה רבו מעשיך ה'".[5]. והקשו בתלמוד על רבן גמליאל מאיסור הסתכלות בערווה, וכתבו ליישב שרבן גמליאל הסתכל על האשה במקרה, כאשר פנה מרחוב אחד לרחוב אחר, ולא הספיק לעצום עיניו קודם לכן.

הערות שולייםעריכה

  1. ^ תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף נ"ח, עמוד ב'.
  2. ^ תלמוד ירושלמי, מסכת עבודה זרה, פרק א'.
  3. ^ שולחן ערוך, אורח חיים, סימן רכ"ה, סעיף י'.
  4. ^ יביע אומר חלק ה אורח חיים סימן יט, אות ד.
  5. ^ תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף כ', עמוד א'. ובתלמוד ירושלמי פרק הרואה סוף הלכה א'. מובא שגם בירך עליה "שככה לו בעולמו"


  ערך זה הוא קצרמר בנושא יהדות. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.