דוד הקשר

רב ישראלי

הרב דוד הקשר (י"א בסיוון תש"ג, 14 ביוני 1943 - ט"ז באייר תשנ"ז, 23 במאי 1997) היה ר"מ בישיבת ישיבת קול תורה בירושלים במשך כעשרים וחמש שנה.

הרב דוד הקשר (משמאל) עם רבו הרב שך

ביוגרפיהעריכה

נולד בחיפה לשמעון וחנה הקשר, יוצאי גרמניה שעלו ארצה ערב מלחמת העולם השנייה, צאצאי הרב אפרים הקשר, הדיין מהמבורג, מחבר הספרים "אדני פז" ו"לוית חן". בתום לימודיו היסודיים עבר ללמוד בישיבה הקטנה של ישיבת קול תורה בירושלים. בשל קשיי התחבורה של אותה תקופה לא שב לביתו במשך כל ה"זמן". לאחר סיום לימודיו בישיבה הקטנה עבר ללמוד בישיבת פוניבז' בבני ברק, והיה מקורב לראשי הישיבה ולמשגיח הרב יחזקאל לוינשטיין.

בשנת תשכ"ח (1968) נישא למרים שינדלהיים. לאחר נישואיו התגורר בבני ברק ולמד בכולל האברכים של ישיבת פוניבז'. בשנת תש"ל (1970), בגיל 27, הוצע לו להצטרף לצוות הר"מים בישיבת קול תורה. בתחילה סירב בשל גילו הצעיר, אולם בעקבות הכרעת המשגיח הרב לוינשטיין נענה להצעה. הוא שהה בישיבה במשך כל השבוע ושב למשפחתו בבני ברק בשבתות. בזמן אלול הראשון עזב את משרתו ושב לכולל בבני ברק, אך בעקבות הוראת הרב לוינשטיין שב לאחר מכן למשרתו החדשה בישיבת קול תורה. הוא עבר עם משפחתו להתגורר בסמוך לישיבה בשכונת בית וגן בירושלים.

מדי ליל שישי נהג למסור להם "ועד" לתלמידי חו"ל בישיבה.

הקים כולל אברכים בישיבת מאור התורה בירושלים, ומסר לאברכים שיעורי תורה בסוגיות שאינן נפוצות בישיבות. לאחר פטירת הרב יחזקאל אברמסקי, ירש את מקומו במסירת שיעורו היומי לקבוצת "בעלי בתים" תושבי בית וגן.

בשנות החמישים לחייו חלה בסרטן. הוא נסע לארצות הברית לטיפול במחלתו. בתקופת שהותו בארצות הברית מסר שיעורי תורה לתלמידי ישיבה מקומיים ועסק גם בפסיקת הלכה. כמו כן נהג לשלוח לתלמידיו בישיבת קול תורה שיעורי תורה בכתב וכן רשימות ובהן ציוני "מראי מקום" למפרשי התלמוד על הסוגיות שנלמדו בישיבה.

נפטר בארצות הברית בערב שבת ט"ז באייר תשנ"ז. הלווייתו יצאה מישיבת תורה תמימה בניו יורק, ולאחר השבת הועלה ארונו לישראל והוא נקבר בחלקת הרבנים החדשה בהר המנוחות בירושלים. בהוראת המשגיח הרב גדליה אייזמן נכתב על מצבתו התואר "איש האשכולות".

משפחתועריכה

אחיו הגדול הרב ברוך הקשר, שימש ר"מ בישיבת אור ברוך. גיסו הוא הרב אביגדור צבי שינדלהיים, מראשי ישיבת דרכי משה בבני ברק. בין חתניו: הרב משה יהודה שניידר תלמידו ומקורבו של הרב אהרן יהודה ליב שטינמן, (נכד הרב משה שניידר); הרב שאול, בנו של הרב חיים קלופט (שניהם ראשי ישיבת קהילות יעקב); הרב מאיר, ר"מ בישיבת באר מרדכי ובנו של הרב אליעזר מרקוביץ, ראש הכולל של ישיבת בית מאיר.

ספריועריכה

  • סדרת ספרי שירת דוד - מערכות וחידושים על מסכתות יבמות, קידושין, כתובות ובבא קמא
  • סדרת קובצי מראי מקומות על חלק ממסכתות הש"ס
  • שירת דוד - על מסכת בבא מציעא
  • שירת דוד - מאמרים ושיחות מוסר על סדר התורה והמועדים
  • שיעורי הגר"ד הקשר - פרק יש נוחלין
  • שולחן הסדר - על ענייני פסח ועל הגדה של פסח בהלכה ובאגדה
  • אמרי דוד - מאמרים וביאורים על חומש במדבר
  • מנחת ביכורים - חידושים וביאורים בהלכה ובאגדה בענייני חג השבועות וספירת העומר
  • דודאי השדה - לקט שיעורים ושיחות שנאמרו על ידו ונכתבו על ידי תלמידיו בארצות הברית
  • הגדה של פסח שירת דוד - הגדה מלאה עם הלכות והנהגות ומנהגי המחבר לפי מנהגי אשכנז ודיון בהם.


קישורים חיצונייםעריכה