הוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות

הוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות פועלת מכוח סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות, לבדיקת כשירותם והתאמתם של מועמדים לכהונת דירקטור, יושב ראש דירקטוריון או מנהל כללי בחברה ממשלתית. סעיף 18ב נוסף לחוק בשנת 1993, בעקבות דו"חות של מבקר המדינה שעסקו במינויים הפוליטיים בחברות הממשלתיות.

בהתאם לחוק, "יושב ראש הוועדה שיהיה נציג שיקבע היועץ המשפטי לממשלה הכשיר לכהן כשופט של בית משפט מחוזי, והוא יבוא מקרב עובדי המדינה או מקרב עובדי השירות הציבורי, ויכול שיהיה מי שכיהן כשופט או מי שפרש מתפקידו בשירות המדינה או בשירות הציבורי". כן מכהנים בוועדה איש ציבור ונציג של רשות החברות הממשלתיות.

הוועדה מסתייעת במזכירות הוועדה, היושבת ברשות החברות הממשלתיות, ומקבלת ייעוץ משפטי מהלשכה המשפטית של הרשות.

יו"רי הוועדהEdit

1993-1999: השופט (בדימוס) מרדכי בן דרור

1999-2005: השופט (בדימוס) יצחק רביבי (בתקופתו נודעה הוועדה בשם "ועדת רביבי").

דצמבר 2005 - פברואר 2012: עו"ד טנה שפניץ (בתקופתה נודעה הוועדה בשם "ועדת שפניץ").

פברואר 2012 - 2015: השופט בדימוס שלום ברנר (בתקופתו נועדה הוועדה בשם "ועדת ברנר").

2015 - : השופטת בדימוס בלהה גילאור


ראו גםEdit

קישורים חיצונייםEdit