המערך הכלכלי בצה"ל

יחידה בצה"ל
ערך ללא מקורות
בערך זה אין מקורות ביבליוגרפיים כלל, לא ברור על מה מסתמך הכתוב וייתכן שמדובר במחקר מקורי.

אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

יש לערוך ערך זה. ייתכן שהערך סובל מבעיות ניסוח, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו, או מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית.

המערך הכלכלי בצה"ל מהווה את איגוד היחידות בתחום התקציב, הכלכלה והמשאבים בצה"ל, המהוות סמכות מקצועית בגוף או בארגון שהן פועלות בו, אשר מונחות על-ידי היועץ הכספי לרמטכ"ל כסמכות מקצועית עליונה.

המערך הכלכלי בצה"ל
סמל המערך הכלכלי של צה"ל
סמל המערך הכלכלי של צה"ל
פרטים
מדינה ישראלישראל ישראל
בסיס האם מחנה רבין, תל אביב
אירועים ותאריכים
תקופת הפעילות 2009–הווה (כ־15 שנים)
פיקוד
דרגת המפקד תת-אלוף  תת-אלוף
מפקד נוכחי גיל פנחס

היועץ הכספי לרמטכ"ל (היועכ"ל) הוא קצין בדרגת תת-אלוף העומד בראש המערך הכלכלי בצה"ל ומכהן גם כראש אגף התקציבים במשרד הביטחון. מתוקף תפקידו כיועץ הכספי לרמטכ"ל, ראש המערך הכלכלי חבר בפורום המטה הכללי. ראש המערך הכלכלי המכהן כיום הוא תא"ל גיל פנחס.

מתוקף תפקידו הנוסף כראש אגף התקציבים במשרד הביטחון, אשר אחראי לניהול כולל של תקציב הביטחון, היועץ הכספי לרמטכ"ל כפוף למנכ"ל משרד הביטחון.

ייעוד המערך הכלכלי עריכה

תפקידו העיקרי של היועץ הכספי לרמטכ"ל הוא ייעוץ לרמטכ"ל בתחומי התקציב והכלכלה, הנחיית גופי התקציב בצה"ל, בקרה תקציבית ויישום חוק התקציב בצה"ל.

ייעודו של המערך הכלכלי לשאת באחריות הכוללת לניהול תקציב הביטחון ולספק ייעוץ מקצועי לרמטכ"ל, למנכ"ל משרד הביטחון ולמטה הכללי בצה"ל בתחומי התקציב, השכר, הכלכלה וההתקשרויות. ראש המערך הכלכלי משמש סמכות מקצועית עליונה בצה"ל בתחומים אלה.

תפקידי המערך הכלכלי המרכזיים עריכה

 • ייעוץ מקצועי בתחומי תקציב, שכר, כלכלה והתקשרויות.
 • האחריות הכוללת לניהול תקציב הביטחון, כוללת את האחריות לגיוס המקורות לתקציב הביטחון והאחריות לניהולם ובקרתם. הן המקורות המוקצים על ידי משרד האוצר במסגרת תקציב המדינה, הן של כספי הסיוע מארצות הברית והן מקורות נוספים כדוגמת מהלכי פינוי מחנות ושיווק קרקעות.
 • גיבוש ופרסום הוראות מקצועיות ונהלים לצה"ל בתחום התקציב, הכלכלה, ההתייעלות, ההתקשרויות והמכירות.
 • פיתוח, הדרכה והכשרה של מפקדים בצה"ל ובעלי תפקידים העוסקים בתחומי תקציב ומשאבים, כלכלה, שכר, לרבות הטמעת תהליכי התייעלות וחשיבה כלכלית.
 • ייצוג משרד הביטחון וצה"ל למול הכנסת ומשרדי הממשלה ובפרט מול משרד האוצר.
 • הכנת תקציב הביטחון, בנייתו וקידום אישורו בתהליך אישור הממשלה והכנסת, מעקב וביצוע שינויים והתאמות בתקציב.
 • מעקב אחר מימוש התקציב של תוכניות העבודה ומיצויו בהתאם ליעדים ולסדר העדיפויות המאושר על ידי הרמטכ"ל בשיתוף עם אגף התכנון בצה"ל.
 • ייעוץ בבניית תוכנית העבודה של כל גופי התקציב בצה"ל, וכפוף למסגרות התקציב ולפקודות הצבא בתחום התקציב.
 • ייזום והובלת מהלכי התייעלות בכלל הזרועות ויחידות צה"ל וניהול קרן ההתייעלות למול הגופים, לרבות התייעלות אנרגטית.
 • מעקב אחר התפתחות התקציב החזויה (הוצאות והכנסות), ביצוע הערכת מצב תקציבית שנתית ורב שנתית כבסיס לתוכניות העבודה של הגופים התקציביים במשרד הביטחון, זרועות צה"ל השונות ופרויקטים מרכזיים.
 • הכנה ועיבוד של מחקרים, סקירות וניירות עמדה בכל הקשור לתקציב הביטחון.
 • טיפול בהיבט הכלכלי תקציבי בתהליכי קבלת החלטות ממשלה ומהלכים מדיניים – הצעות חוק, הצעות החלטות ממשלה וכיוצ"ב.

היסטוריה עריכה

יחידת היועץ הכספי לרמטכ"ל הוקמה עוד בשנת 1948. היחידה פעלה כגוף משותף לצה"ל ולמשרד הביטחון מתוקף היותו של היועץ הכספי לרמטכ"ל גם ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון.

המערך הכלכלי הוקם בשנת 2009 כמערך מקצועי אחוד, הכולל את איגוד היחידות בתחומי התקציב, הכלכלה והשכר בכפיפות לראש המערך הכלכלי שהוא היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון.

מבנה ארגוני עריכה

 
סיכת המערך הכלכלי בצה״ל

ראש המערך הכלכלי הוא קצין בדרגת תת-אלוף, המכהן בתפקיד היועץ הכספי לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון.

ראש המערך הכלכלי הוא הסמכות המקצועית העליונה, כך שכל הקצינים והנגדים העוסקים בתחום הכלכלה, התקציב, ניהול השכר והמשאבים ביחידות צה"ל השונות כפופים להוראותיו המקצועיות בנוסף לפקודות צה"ל ומשרד הביטחון המחייבות.

ראש המערך אחראי להכשרה, הדרכה ולפיתוח כוח האדם במערך הכלכלי כולו. המערך הכלכלי כולל בעיקר קצינים, אך גם אזרחים עובדי צה"ל, אזרחים עובדי משרד הביטחון ונגדים אשר פרוסים בכלל זרועות ויחידות צה"ל ובגופי משרד הביטחון.

למערך הכלכלי תוכנית הכשרות סדורה הכוללת השלמה חילית שמבצעים קציני המערך בתום קורס הקצינים (בה"ד 1) ומגוון קורסים מקצועיים המבוצעים במסגרת בית הספר לתקציב ולכלכלה של המערך הכלכלי הממוקם בבסיס גדעונים.

אנשי המערך הכלכלי פרוסים בכל זרועות ויחידות הצבא, ובגופי משרד הביטחון השונים.

היחידות והמחלקות העיקריות הכוללות את המערך הכלכלי עריכה

קציני המערך הכלכלי פרוסים גם ביחידות קצה, כמו אוגדות, יחידות מודיעין או סגל. כלל אנשי המערך הכלכלי הם בוגרי תואר ראשון לפחות בכלכלה, מתמטיקה או בתחומי ראיית החשבון ומנהל עסקים, מרביתם מתגייסים לצה"ל במסגרת מסלול העתודה האקדמאית.

ראשי המערך הכלכלי עריכה

שם תקופת כהונה הערות
מהרן פרוזנפר 2007–2011
ראם עמינח 2011–2014
ששון חדד 2014–2017
אריאלה קנול לזרוביץ' 2017–2022
גיל פנחס 2022–מכהן