ויקיפדיה:איך להקים אסם/רענון רשימת המומלצים/2004

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


מברק צימרמןעריכה

- הועבר לדף שיחה:מברק צימרמן נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 16:42, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

קרב ורדןעריכה

- הועבר לדף שיחה:קרב ורדן הוסרOri‏ • PTT‏ 12:32, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

אקליפטוסעריכה

- הועבר לדף שיחה:אקליפטוס נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 16:45, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

קשר העשרים ביוליעריכה

- הועבר לדף שיחה:קשר העשרים ביולי/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 10:46, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

אינקהעריכה

- הועבר לדף שיחה:אינקה נשארOri‏ • PTT‏ 17:19, 20 בספטמבר 2009 (IDT)[]

בית המשפט העליון של ארה"בעריכה

- הועבר לדף שיחה:בית המשפט העליון של ארצות הברית/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 16:47, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

ירושליםעריכה

- הועבר לדף שיחה:ירושלים/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:18, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

מלחמת השושניםעריכה

- הועבר לדף שיחה:מלחמות השושנים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 16:53, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

אלמוגיםעריכה

- הועבר לדף שיחה:אלמוגים/הצעת הוספה למומלצים נשארOri‏ • PTT‏ 11:17, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

אווריסט גלואהעריכה

- הועבר לדף שיחה:אווריסט גלואה נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:04, 18 בספטמבר 2009 (IDT)[]

דקלייםעריכה

- הועבר לדף שיחה:דקליים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:27, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

תרגומי התנ"ךעריכה

- הועבר לדף שיחה:תרגומי התנ"ך/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:22, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

פאיעריכה

- הועבר לדף שיחה:פאי הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:08, 18 בספטמבר 2009 (IDT)[]

טעמי המקראעריכה

- הועבר לדף שיחה:טעמי המקרא הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:25, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

תקשורת סלולריתעריכה

- הועבר לדף שיחה:תקשורת סלולרית הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:34, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

לי הארווי אוסוואלדעריכה

- הועבר לדף שיחה:לי הארווי אוסוואלד הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:40, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

החקיקה בישראלעריכה

- הועבר לדף שיחה:החקיקה בישראל נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 16:58, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

נדידת הציפוריםעריכה

- הועבר לדף שיחה:נדידת עופות נשארOri‏ • PTT‏ 11:19, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

נועם חומסקיעריכה

- הועבר לדף שיחה:נועם חומסקי נשארOri‏ • PTT‏ 11:53, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

אי הפסחאעריכה

- הועבר לדף שיחה:אי הפסחא/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:00, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

תור היירדאלעריכה

- הועבר לדף שיחה:תור היירדאל נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:44, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

תיאוריית ההתפתחות בשלביםעריכה

- הועבר לדף שיחה:תאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:11, 18 בספטמבר 2009 (IDT)[]

אלכסנדר הגדולעריכה

- הועבר לדף שיחה:אלכסנדר הגדול/הצעת הוספה למומלצים נשארOri‏ • PTT‏ 11:21, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

ועידת ואנזהעריכה

- הועבר לדף שיחה:ועידת ואנזה הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:02, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

יער גשם טרופיעריכה

- הועבר לדף שיחה:יער גשם טרופי/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:21, 18 בספטמבר 2009 (IDT)[]

היטלרעריכה

- הועבר לדף שיחה:אדולף היטלר נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:26, 18 בספטמבר 2009 (IDT)[]

דיני נזיקיןעריכה

- הועבר לדף שיחה:דיני נזיקין הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 15:18, 18 בספטמבר 2009 (IDT)[]

מרד ורשהעריכה

- הועבר לדף שיחה:מרד ורשה נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:30, 18 בספטמבר 2009 (IDT)[]

דמוקרטיהעריכה

- הועבר לדף שיחה:דמוקרטיה הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:09, 17 בספטמבר 2009 (IDT)[]

נתן יונתןעריכה

- הועבר לדף שיחה:נתן יונתן/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 20:38, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

הפוטש במרתף הבירהעריכה

- הועבר לדף שיחה:הפוטש במרתף הבירה הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:32, 18 בספטמבר 2009 (IDT)[]

הבונים החופשייםעריכה

- הועבר לדף שיחה:הבונים החופשיים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:31, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

כתב הירוגליפיעריכה

- הועבר לדף שיחה:כתב חרטומים/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 20:54, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

כריסטופר קולומבוסעריכה

- הועבר לדף שיחה:כריסטופר קולומבוס הוסרOri‏ • PTT‏ 20:34, 22 בספטמבר 2009 (IDT)[]

הכחשת השואהעריכה

- הועבר לדף שיחה:הכחשת השואה/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 22:31, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

ירושלים בתקופה העותומניתעריכה

- הועבר לדף שיחה:ירושלים בתקופה העות'מאנית נשארOri‏ • PTT‏ 11:22, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

רפובליקת ויימארעריכה

- הועבר לדף שיחה:רפובליקת ויימאר הוסרOri‏ • PTT‏ 22:51, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

ג'ון פ' קנדיעריכה

- הועבר לדף שיחה:ג'ון פיצג'רלד קנדי הוסרOri‏ • PTT‏ 10:50, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

יהדות קראיתעריכה

- הועבר לדף שיחה:יהדות קראית/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:34, 20 בספטמבר 2009 (IDT)[]

גואנועריכה

- הועבר לדף שיחה:גואנו/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:37, 18 בספטמבר 2009 (IDT)[]

סיףעריכה

- הועבר לדף שיחה:סיף/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 22:37, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

חאפז אל אסדעריכה

- הועבר לדף שיחה:חאפז אל-אסד/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:22, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

דבשעריכה

- הועבר לדף שיחה:דבש/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:38, 18 בספטמבר 2009 (IDT)[]

יוסיף סטליןעריכה

- הועבר לדף שיחה:יוסיף סטלין/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:40, 18 בספטמבר 2009 (IDT)[]

שארל דה גולעריכה

- הועבר לדף שיחה:שארל דה גול הוסרOri‏ • PTT‏ 20:42, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

רעב תפוחי האדמה הגדול באירלנדעריכה

- הועבר לדף שיחה:רעב תפוחי האדמה הגדול באירלנד/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:25, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

דברעריכה

- הועבר לדף שיחה:דבר (מחלה)/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:10, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

רצח קנדי: התעלומותעריכה

- הועבר לדף שיחה:רצח קנדי: התעלומות/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 08:37, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

מלחמת בזקעריכה

- הועבר לדף שיחה:מלחמת בזק/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 11:37, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

היסטוריה של צרפתעריכה

- הועבר לדף שיחה:היסטוריה של צרפת/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:04, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

הקרב על מוסקבהעריכה

- הועבר לדף שיחה:הקרב על מוסקבה/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 12:35, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

הלוח העבריעריכה

- הועבר לדף שיחה:הלוח העברי/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:41, 18 בספטמבר 2009 (IDT)[]

ריכרד וגנרעריכה

- הועבר לדף שיחה:ריכרד וגנר/הצעת הוספה למומלצים נשארOri‏ • PTT‏ 22:50, 22 בספטמבר 2009 (IDT)[]

אמון דה ואלירהעריכה

- הועבר לדף שיחה:איימון דה ואלירה/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 22:44, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

גולדה מאירעריכה

- הועבר לדף שיחה:גולדה מאיר/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 08:29, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

ג'יימס קוקעריכה

- הועבר לדף שיחה:ג'יימס קוק/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 11:48, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

ישראל קסטנרעריכה

- הועבר לדף שיחה:ישראל קסטנר/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:44, 18 בספטמבר 2009 (IDT)[]

אסלאםעריכה

- הועבר לדף שיחה:אסלאם/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 08:24, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

יאסר ערפאתעריכה

- הועבר לדף שיחה:יאסר ערפאת/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 12:19, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

כבשעריכה

- הועבר לדף שיחה:כבש הבית נשארOri‏ • PTT‏ 17:21, 20 בספטמבר 2009 (IDT)[]

מדינת אירלנד החופשיתעריכה

- הועבר לדף שיחה:מדינת אירלנד החופשית/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 08:17, 19 בספטמבר 2009 (IDT)[]

תסמונת אספרגרעריכה

- הועבר לדף שיחה:תסמונת אספרגר/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 11:25, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

פינק פלוידעריכה

- הועבר לדף שיחה:פינק פלויד/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 20:40, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

קרב אז'נקורעריכה

- הועבר לדף שיחה:קרב אז'נקור/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 12:55, 23 בספטמבר 2009 (IDT)[]

סוף 2004. סה"כ 64 ערכים: 40 הוסרו (62.5%) ו-24 נשארו.