ויקיפדיה:איך להקים אסם/רענון רשימת המומלצים/2004

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


תוכן עניינים

מברק צימרמןעריכה

- הועבר לדף שיחה:מברק צימרמן נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 16:42, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

קרב ורדןעריכה

- הועבר לדף שיחה:קרב ורדן הוסרOri‏ • PTT‏ 12:32, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

אקליפטוסעריכה

- הועבר לדף שיחה:אקליפטוס נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 16:45, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

קשר העשרים ביוליעריכה

- הועבר לדף שיחה:קשר העשרים ביולי/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 10:46, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

אינקהעריכה

- הועבר לדף שיחה:אינקה נשארOri‏ • PTT‏ 17:19, 20 בספטמבר 2009 (IDT)

בית המשפט העליון של ארה"בעריכה

- הועבר לדף שיחה:בית המשפט העליון של ארצות הברית/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 16:47, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

ירושליםעריכה

- הועבר לדף שיחה:ירושלים/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:18, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

מלחמת השושניםעריכה

- הועבר לדף שיחה:מלחמות השושנים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 16:53, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

אלמוגיםעריכה

- הועבר לדף שיחה:אלמוגים/הצעת הוספה למומלצים נשארOri‏ • PTT‏ 11:17, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

אווריסט גלואהעריכה

- הועבר לדף שיחה:אווריסט גלואה נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:04, 18 בספטמבר 2009 (IDT)

דקלייםעריכה

- הועבר לדף שיחה:דקליים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:27, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

תרגומי התנ"ךעריכה

- הועבר לדף שיחה:תרגומי התנ"ך/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:22, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

פאיעריכה

- הועבר לדף שיחה:פאי הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:08, 18 בספטמבר 2009 (IDT)

טעמי המקראעריכה

- הועבר לדף שיחה:טעמי המקרא הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:25, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

תקשורת סלולריתעריכה

- הועבר לדף שיחה:תקשורת סלולרית הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:34, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

לי הארווי אוסוואלדעריכה

- הועבר לדף שיחה:לי הארווי אוסוואלד הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:40, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

החקיקה בישראלעריכה

- הועבר לדף שיחה:החקיקה בישראל נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 16:58, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

נדידת הציפוריםעריכה

- הועבר לדף שיחה:נדידת עופות נשארOri‏ • PTT‏ 11:19, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

נועם חומסקיעריכה

- הועבר לדף שיחה:נועם חומסקי נשארOri‏ • PTT‏ 11:53, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

אי הפסחאעריכה

- הועבר לדף שיחה:אי הפסחא/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:00, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

תור היירדאלעריכה

- הועבר לדף שיחה:תור היירדאל נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:44, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

תיאוריית ההתפתחות בשלביםעריכה

- הועבר לדף שיחה:תאוריית ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:11, 18 בספטמבר 2009 (IDT)

אלכסנדר הגדולעריכה

- הועבר לדף שיחה:אלכסנדר הגדול/הצעת הוספה למומלצים נשארOri‏ • PTT‏ 11:21, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

ועידת ואנזהעריכה

- הועבר לדף שיחה:ועידת ואנזה הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:02, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

יער גשם טרופיעריכה

- הועבר לדף שיחה:יער גשם טרופי/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:21, 18 בספטמבר 2009 (IDT)

היטלרעריכה

- הועבר לדף שיחה:אדולף היטלר נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:26, 18 בספטמבר 2009 (IDT)

דיני נזיקיןעריכה

- הועבר לדף שיחה:דיני נזיקין הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 15:18, 18 בספטמבר 2009 (IDT)

מרד ורשהעריכה

- הועבר לדף שיחה:מרד ורשה נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:30, 18 בספטמבר 2009 (IDT)

דמוקרטיהעריכה

- הועבר לדף שיחה:דמוקרטיה הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 17:09, 17 בספטמבר 2009 (IDT)

נתן יונתןעריכה

- הועבר לדף שיחה:נתן יונתן/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 20:38, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

הפוטש במרתף הבירהעריכה

- הועבר לדף שיחה:הפוטש במרתף הבירה הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:32, 18 בספטמבר 2009 (IDT)

הבונים החופשייםעריכה

- הועבר לדף שיחה:הבונים החופשיים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:31, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

כתב הירוגליפיעריכה

- הועבר לדף שיחה:כתב חרטומים/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 20:54, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

כריסטופר קולומבוסעריכה

- הועבר לדף שיחה:כריסטופר קולומבוס הוסרOri‏ • PTT‏ 20:34, 22 בספטמבר 2009 (IDT)

הכחשת השואהעריכה

- הועבר לדף שיחה:הכחשת השואה/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 22:31, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

ירושלים בתקופה העותומניתעריכה

- הועבר לדף שיחה:ירושלים בתקופה העות'מאנית נשארOri‏ • PTT‏ 11:22, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

רפובליקת ויימארעריכה

- הועבר לדף שיחה:רפובליקת ויימאר הוסרOri‏ • PTT‏ 22:51, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

ג'ון פ' קנדיעריכה

- הועבר לדף שיחה:ג'ון פיצג'רלד קנדי הוסרOri‏ • PTT‏ 10:50, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

יהדות קראיתעריכה

- הועבר לדף שיחה:יהדות קראית/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:34, 20 בספטמבר 2009 (IDT)

גואנועריכה

- הועבר לדף שיחה:גואנו/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:37, 18 בספטמבר 2009 (IDT)

סיףעריכה

- הועבר לדף שיחה:סיף/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 22:37, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

חאפז אל אסדעריכה

- הועבר לדף שיחה:חאפז אל-אסד/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:22, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

דבשעריכה

- הועבר לדף שיחה:דבש/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:38, 18 בספטמבר 2009 (IDT)

יוסיף סטליןעריכה

- הועבר לדף שיחה:יוסיף סטלין/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:40, 18 בספטמבר 2009 (IDT)

שארל דה גולעריכה

- הועבר לדף שיחה:שארל דה גול הוסרOri‏ • PTT‏ 20:42, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

רעב תפוחי האדמה הגדול באירלנדעריכה

- הועבר לדף שיחה:רעב תפוחי האדמה הגדול באירלנד/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:25, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

דברעריכה

- הועבר לדף שיחה:דבר (מחלה)/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:10, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

רצח קנדי: התעלומותעריכה

- הועבר לדף שיחה:רצח קנדי: התעלומות/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 08:37, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

מלחמת בזקעריכה

- הועבר לדף שיחה:מלחמת בזק/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 11:37, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

היסטוריה של צרפתעריכה

- הועבר לדף שיחה:היסטוריה של צרפת/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:04, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

הקרב על מוסקבהעריכה

- הועבר לדף שיחה:הקרב על מוסקבה/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 12:35, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

הלוח העבריעריכה

- הועבר לדף שיחה:הלוח העברי/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:41, 18 בספטמבר 2009 (IDT)

ריכרד וגנרעריכה

- הועבר לדף שיחה:ריכרד וגנר/הצעת הוספה למומלצים נשארOri‏ • PTT‏ 22:50, 22 בספטמבר 2009 (IDT)

אמון דה ואלירהעריכה

- הועבר לדף שיחה:איימון דה ואלירה/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 22:44, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

גולדה מאירעריכה

- הועבר לדף שיחה:גולדה מאיר/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 08:29, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

ג'יימס קוקעריכה

- הועבר לדף שיחה:ג'יימס קוק/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 11:48, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

ישראל קסטנרעריכה

- הועבר לדף שיחה:ישראל קסטנר/הצעת הוספה למומלצים נשארעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 09:44, 18 בספטמבר 2009 (IDT)

אסלאםעריכה

- הועבר לדף שיחה:אסלאם/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 08:24, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

יאסר ערפאתעריכה

- הועבר לדף שיחה:יאסר ערפאת/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 12:19, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

כבשעריכה

- הועבר לדף שיחה:כבש הבית נשארOri‏ • PTT‏ 17:21, 20 בספטמבר 2009 (IDT)

מדינת אירלנד החופשיתעריכה

- הועבר לדף שיחה:מדינת אירלנד החופשית/הצעת הוספה למומלצים הוסרעודד (Damzow)שיחהמשתמש זה הוא מובחר! 08:17, 19 בספטמבר 2009 (IDT)

תסמונת אספרגרעריכה

- הועבר לדף שיחה:תסמונת אספרגר/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 11:25, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

פינק פלוידעריכה

- הועבר לדף שיחה:פינק פלויד/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 20:40, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

קרב אז'נקורעריכה

- הועבר לדף שיחה:קרב אז'נקור/הצעת הוספה למומלצים הוסרOri‏ • PTT‏ 12:55, 23 בספטמבר 2009 (IDT)

סוף 2004. סה"כ 64 ערכים: 40 הוסרו (62.5%) ו-24 נשארו.