ויקיפדיה:הידעת?/החלפת קטעי "הידעת?"/השלמות

אדומים מקורות תקועים
דיונים בדפים אלו, יועברו, לאחר סיום הטיפול בהם, מיידית לאולם הדיונים, מבלי לעבור דרך רשימת ההמתנה.