פתיחת התפריט הראשי

ויקיפדיה:המקבץ השבועי/אירופה

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי, בנושא אירופה

להכחילעריכה

לשפרעריכה


תורמים בשבוע המקבץ:

תרומות למקבץ אירופה:
משתמשים שתרמו ערכים








משתמשים שתרמו עריכות