ויקיפדיה:מחיקה והכללה

מחיקה והכללה הן שתי עמדות ביחס לכתיבה בוויקיפדיה. כל אחת מהן מייצגת גישה שונה לייעוד האנציקלופדיה וסוג הערכים שצריכים להיכלל בה או להיעדר ממנה. בדרך כלל, אין ספק איזה ערכים ראויים להיכלל בוויקיפדיה ואיזה אינם ראויים להיכלל, אך הגבול בין שתי קטגוריות אלה אינו תמיד ברור, ומקרי הגבול מצריכים עיון.

העמדה המחקנית, שמצדדיה מכונים מחקנים - תומכת בגישה של כתיבה סלקטיבית ומחיקת ערכים שאינם בעלי חשיבות או כתובים בסטנדרטים נמוכים. על פי עמדה זו, ויקיפדיה עוסקת בערכים בעלי חשיבות ואינה כוללת ערכים שנכתבו למטרות יחסי ציבור, מידע טריוויה או אנקדוטלי, חסרי עניין כללי, חסרי מקורות מידע אמינים או קצרים מדי.

העמדה המכלילנית, שמצדדיה מכונים מכלילנים - תומכת בגישה של כתיבה רחבה, הרואה ערכים כבלתי מזיקים וכניתנים לשיפור עתידי. על פי עמדה זו, ויקיפדיה צריכה לעסוק בכל נושא, ולא ניתן להכריע ולקבוע איזה ידע הוא שימושי או בעל ערך ואיזה לא. על פי עמדה זו, ערך יכול להיות בתחילה בעל חשיבות נמוכה, אולם בהמשך היא יכולה לעלות. טיעונה המרכזי הוא, שבוויקיפדיה, בתור אנציקלופדיה וירטואלית (ממוחשבת), אין מגבלה של מקום (בשונה מהאנציקלופדיות המודפסות), ושמחיקת עבודות של אחרים היא מעשה רע. כמו כן, בלוגים ואתרי אינטרנט הם מקורות ראויים.

העמדה הרשמית של ויקיפדיה בנושא - ויקיפדיה:מה ויקיפדיה איננה (2010) - היא שאין גבול פרקטי למספר הנושאים שניתן לכתוב עליהם, אולם מבחינה בין מה שניתן לכתוב עליו למה שצריך להיכתב. עמדה זו מגדירה עקרונות שניתנים לפירושים שונים על ידי קהילת העורכים.

  ערך מורחב – ויקיפדיה:מדיניות המחיקה

מדיניות המחיקה בוויקיפדיה פותחה כתגובה לתופעות ונדליזם ותוכן לא הולם. ויקיפדיה פיתחה מספר מרחבים למדיניות ופתירת מחלוקות ביחס לערכים: הבהרת חשיבות, הצבעות מחיקה. מחלוקות אלו, אשר יכולות להיפתח על ידי כל ויקיפד בעל זכות הצבעה מרוכזות בדף ויקיפדיה:הצבעות מחיקה. רוב הדיונים נוגעים לא רק לתוכן של כל מאמר נידון, אלא גם לפרספקטיבות שונות של כיצד לערוך רעיון באנציקלופדיה.

בסוף כל דיון, מפעיל המערכת שופט מהו הקונצנזוס של הקהילה. ערכים שלא טעונים דיון יכולים להיות מסומנים ולהימחק ללא כל דיון על ידי מפעילי מערכת, בהתאם למדיניות מחיקה מהירה. אם ישנה התנגדות להחלטת המפעיל, ניתן לערער עליה והקהילה תדון בכך.

מחיקה עריכה

  ערך מורחב – פילוסופיית המחיקה

על פי פילוסופיית המחיקה במטא, "המחקנים מעדיפים תנאים קשיחים וברורים לקבלת ערכים, תבניות או דפים אחרים בוויקיפדיה." עוד נטען שם, כי "ויקיפדים הדוגלים בפילוסופיה זו נוטים לבקש את מחיקתו של מאמר שלדעתם לא עומד בקריטריונים" וש"המחלוקות מתעוררות בדרך כלל בנוגע לערכים שכתובים בצורה גרועה, או ערכים בעלי חשיבות שנויה במחלוקת או לא ברורה."

המחקנים מחזיקים בגישה ש"ויקיפדיה היא לא גוגל" או "בלוג", ועל כן, עניין של מספר אנשים בנושא כלשהו הוא תנאי הכרחי, אך לא מספיק, לאיכות. ערכים על נושאים טריוויאליים פוגע באיכות ובהצלחתה של האנציקלופדיה. המחקנים מקדמים את המיסוד של סטנדרטים ומדיניות כדרך שיפוט של ערכים.

טיעונים בעד עריכה

 • הפרעה לקטלוג: ריבוי ערכים בעלי חשיבות נמוכה הופך דרכי חיפוש מסוימות לבלתי אפשריות. דוגמאות: מספר רב של אנשים ששמם "חיים כהן" יקשה על מציאת מידע על זמר או שר משפטים בשם זה; כך גם מציאת אנשים ואירועי מפתח ברשימות או בערכים כרונולוגיים.
 • מתן היתר לכתיבתם של ערכים קטנים, שכמעט ואינם מכילים מידע, יגרום למדרון חלקלק, שסופו כתיבתם של ערכים לא טובים "על מנת לצאת ידי חובה", ואם אלה יימחקו, אזי כותביהם המקוריים יבחרו להבא ליצור ערכים טובים יותר.
 • אמינות האנציקלופדיה: נוכחותם של ערכים לא-אינפורמטיביים פוגעת ביעילות ובאמינות המיזם.
 • אימות תוכן של ערכים על נושאים אזוטריים וסינון המידע המאומת מתוך המידע הלא-אנציקלופדי עשוי לארוך זמן רב. היעדר אימות של המידע עשוי להביא למדרון חלקלק, שבסופו ייכתבו ערכים פרסומיים או בדיוניים. דבר זה יגרום גם לחוסר רלוונטיות של האיסור על מחקר מקורי. בנוסף, הנושא שבו עוסקים חלק מן הערכים אינו מוכר מספיק, על מנת שניתן יהיה להפעיל עליו את תהליך הוויקי. לדוגמה, לא סביר שניתן יהיה להרחיב או לתקן ערכים שהנושא בו הם עוסקים מוכר לאנשים מועטים.

טיעונים נגד עריכה

 • לא נגרמת הפרעה לקטלוג, מכיוון שהערכים אינם נערמים בחוסר סדר.
 • מחיקת ערכים גורמת לעורכים רבים להרגיש לא מוערכים ולעזוב את ויקיפדיה.
 • כל ערך נשפט כשלעצמו; לא ברור מהם הקריטריונים להערכת ערכים.
 • ערכים משתפרים עם הזמן, ועל כן, אין לשפוט אותם על פי מצבם הראשוני.

הכללה עריכה

  ערך מורחב – פילוסופיית ההכללה

על פי פילוסופיית ההכללה במטא, "הוויקיפדים הדוגלים בה מעדיפים לשמור ולתקן ערכים בעייתיים במקום למחוק אותם. המכלילנים, בדרך כלל, גם פחות מוטרדים משאלת החשיבות של הערך, ומתמקדים יותר בשאלה האם הערך עובדתי או לא. אם, לדוגמה, בערך יש תכנים טובים ושאינם טובים, יראה המכלילן בתוכן הטוב סיבה להשארת הערך, ויאמין שהתוכן הלא טוב ישתפר במהלך הזמן באופן נצבר ומחזורי. על פי המכלילנים, עניין של מספר אנשים בערך הוא תנאי מספיק לצורך קיומו, היות שערכים אינם גורמים נזק כלשהו ולא קיימת בעיה של מקום בוויקיפדיה. לדידם, צריך להיות מקום עבור כל ערך בכל נושא, וכמעט שאין צורך בתנאי קבלה לערך. בשל כך, המכלילנים נוטים לקבל יותר ערכים נטולי חשיבות (לכאורה), ערכים קצרים, ונושאים לא מסורתיים או אקדמיים".

טיעונים בעד עריכה

 • "ויקיפדיה אינה עשויה מנייר" / "לא אוכל לא שותה" - כיוון שלוויקיפדיה אין מגבלות מקום כמו לאנציקלופדיה מודפסת, אין צורך להגביל את התוכן.
 • אין נזק בהשארת תוכן, שייתכן שישתפר בעתיד.
 • אנציקלופדית "כל הידע האנושי" - ויקיפדיה שונה בייעודה מהאנציקלופדיה בריטניקה. על כן, היא מצריכה קריטריונים שונים לתוכן. ויקיפדיה יכולה לכלול ערכים העוסקים כמעט בכל אדם ומקום בעולם.
 • למושג ה"חשיבות" אין קריטריונים אובייקטיביים. מה שעשוי להיתפס כ"חסר חשיבות" עבור אחדים, עשוי להיתפס כ"חשוב" עבור אחרים, ולהפך.
 • טיעון הזנב הארוך - כמות הערכים הנצפים מתפלגת לפי התפלגות זנב ארוך. לדוגמה, למרות שערכים כגון ירושלים, גוגל או כלב הם פופולריים, כמות האנשים שמחפשים אותם קטנה ביחס לכמות האנשים שמחפשים ערכים "אזוטריים".[דרוש מקור] לכן, כדי שוויקיפדיה תוכל לספק את תאוות הידע לכולם, צריך לתמוך גם בערכים הנחשבים "אזוטריים".
 • הרחקת תורמים - מחיקת ערכים אזוטריים מרחיקה כותבים אשר יכלו, אולי, לתרום לערכים בעלי חשיבות גבוהה יותר.
 • מושקעת כמות זמן רבה בדיוני מחיקה.

קישורים חיצוניים עריכה