חולין בעזרה

איסור הלכתי

חולין בעזרה הוא איסור הלכתי לשחוט בעלי חיים כשרים בתוך שטח העזרה שבבית המקדש. בעלי חיים שנשחטו בשטח זה נאסרים באכילה ובהנאה. לשיטת ספר היראים איסור זה הוא אחד מתרי"ג המצוות[1].

מקורות האיסור ותוקפו עריכה

נאמר בתורה[2]: ”כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' אֱלֹקיךָ לָשׂוּם שְׁמוֹ שָׁם וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ אֲשֶׁר נָתַן ה' לְךָ כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ וְאָכַלְתָּ בִּשְׁעָרֶיךָ בְּכֹל אַוַּת נַפְשֶׁךָ”

ומכאן דרשו חכמים לאסור שחיטה של חולין בעזרה[3]: ”...כי ירחק ממך המקום וזבחת, ברחוק מקום אתה זובח, ואי אתה זובח במקום קרוב, פרט לחולין שלא ישחטו בעזרה...”

מלבד הדרשה לאסור את השחיטה הובאו בתלמוד גם דרשות המלמדות שהבשר שנשחט באופן זה נאסר באכילה.

בתלמוד הובאו דרכים שונות האם האיסור הוא מדאורייתא או מדרבנן[4].

הרמב"ם[5] כותב שהאיסור הוא "מדברי קבלה". לדעת הכסף משנה האיסור הוא מדאורייתא, ואילו לדעת המגיד משנה האיסור הוא מדרבנן, ודרשות הפסוקים הן רק אסמכתא.

פרטי דינים עריכה

  • בשר ששחיטתו נעשתה בעזרה נאסר באיסור הנאה[6].
  • שחיטה שאינה ראויה שנעשתה בעזרה, אינה בכלל איסור זה, והבשר מותר בהנאה. וכן הדין לחיות טמאות שנשחטו בעזרה[6].
  • העונש לעובר על איסור זה (השוחט חולין בעזרה או אוכל מבשר כזה) הוא מכת מרדות[5]. יש ראשונים שנראה מדבריהם שהעונש הוא ארבעים מלקות[7].
  • אין להכניס לעזרה גם בשר שחוט או פירות[5].
  • המקדש אשה בחולין שנשחטו בעזרה אינה מקודשת (כדין המקדש אשה באיסורי הנאה)[8].

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה