חסידות אליק

חסידות אוקראינית מייסודו של רבי צבי אריה לנדא.

חסידות אליק הייתה חסידות ווהלינית (כיום באוקראינה). מייסד החסידות היה רבי צבי אריה לנדא. הרבה מהצאצאים של השושלת כיהנו ומכהנים באדמו"רות סטרטין בארץ ישראל ובארצות הברית.

תולדות החסידות עריכה

רבי צבי אריה נולד בי"א בתשרי תק"כ לרבי גדליה לנדא. היה תלמידו של רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. כיהן כאדמו"ר לאלפים באליק שבווהלין (סמוך לרובנה). חיבר ספר בשם "אור חכמים". נפטר בי"א בתשרי תקע"ב. חתניו היו רבי פנחס מקולק[1] ובזיווג שני רבי משה מקוריסטשוב.

בנו היה רבי יוסף דוד לנדא, חתנו[2] של רבי מרדכי מקרמניץ ובזיווג שני בעלה של אלמנת רבי אברהם מפראהביטש, נכדת רבי דוד לייקס. נפטר בכ"ה בטבת תר"ט. בניו היו:

 • רבי מרדכי, ממלא מקומו.
 • רבי ישראל מדלטין. חותנו של רבי יעקב מדלטין (צאצא של רבי פנחס מקוריץ).
 • רבי צבי אריה מפלעשטין (-כ"ח בתשרי תרמ"ד), חתן דודו רבי יצחק מגרנוב, עמו עלה לצפת.
  • רבי אהרן ברנדוויין חתן רבי אברהם מסטרטין, ממנו יצאו מספר אדמו"רי סטרטין. שינה את שם משפחתו לשמם משפחתו של חמיו. נפטר בכ"ח בכסלו תרס"ז.
  • חתנו רבי מרדכי קצנלבוגן מבילירודקא.
 • חתנו רבי אליקים געץ השני מאוסטרהא.

רבי מרדכי היה חתנו של רבי שמעון שלמה מסאווראן. נפטר בי"א בחשוון תרמ"ה. בנו הוציא את ספרו "גדולת מרדכי" בוורשה בשנת תרמ"ה. חתנו היה אחיינו רבי שמעון שלמה מטיטשלניק.

בנו של רבי מרדכי היה רבי שמעון שלמה. נולד בשנת תרי"ט. היה חתן דודו רבי משה מטיטשלניק. החל לכהן בשנת תרל"ט. נפטר בצעירותו בכ' בתמוז תרנ"ז. אשתו פריידא החזיקה את חסידיו עד שגדל בנו רבי יוחנן (נקרא על שם אבי סבתו, רבי יוחנן מרחמסטריווקא) והחל לכהן. בתו מרגלית נישא לרבי יוחנן מסטולין-לוצק. נפטרה בפרונזה ו' באייר תש"ג. בן נוסף של רבי שמעון שלמה היה רבי אלתר יוסף דוד חתנו של רבי חיים מאנטניא ובזיווג שני של רבי שמואל וינברג מסלונים. נרצח בכ"ט באב תש"ב. עוד בן היה רבי צבי אריה מאליק-ארצות הברית, חתן רבי יעקב אריה לייב טברסקי מטריסק ובזיווג שני חתן רבי פינחס מלעכוויטש. בשנת תרפ"ד היגר לארצות הברית ושם נפטר בי"א באב תשכ"ו.

בנו של רבי אלתר יוסף דוד היה רבי צבי אריה מלוצק. היה חתנו של רבי משה מסוליצא. כיהן בחיי אביו בלוצק. נרצח בשנת תש"א.

לאחר מלחמת העולם השנייה נבנתה החצר מחדש בברוקלין.

ספרי החסידות עריכה

 • טל אורות (שני כרכים) - דברי תורתם של אדמו"רי השושלת, ניו יורק תשל"ו. יצא לאור על ידי רבי אהרן יעקב ברנדוויין, האדמו"ר מסטרטין בבורו פארק.
 • שקל הקדש - תורת רבי שמעון שלמה מאליק, מכון בית אהרן וישראל, ירושלים תשנ"א.

לקריאה נוספת עריכה

הערות שוליים עריכה

 1. ^ בן רבי זאב וולף מז'יטומיר וחותנם של רבי יוחנן מרחמסטריווקא, רבי יחיאל מיכל מסקאליט ורבי אהרן מלעכוויטש.
 2. ^ משוער.