יחידה

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

במשמעות של "אחד" במתמטיקה

במדעי המחשב

בצבא

במשמעויות אחרות

ראו גם