יצחק הלוי סגל

רבי יצחק הלוי (מהר"י הלוי[1]) היה רב וראש ישיבה בפולין. אחיו הגדול ורבו הראשון של רבי דוד הלוי סגל, בעל טורי זהב (הט"ז).

תולדות חייו עריכה

נולד בלודמיר, כנראה אחרי שנת ה'של"ו, לנדבן רבי שמואל הלוי, שהיה גם תלמיד חכם[2], חתנו של רב העיר הראשון וראש חכמי ווהלין רבי יצחק בן בצלאל (בצלאל'ש). רכש השכלה תורנית בעירו, ושם למד מפיו אחיו הצעיר ר' דוד. לאחר מכן לימד תורה בלבוב.

כיהן כרב בחלם[3] ובלונטשיץ[4] ובסביבות שנת ה'שפ"ו התמנה לראש ישיבה בפוזנא.

לדעת הרב יוסף לוינשטיין, נפטר בשנת ה'שצ"ח[5].

ספריו עריכה

 • שיח יצחק - דקדוק. זהו הספר היחיד שהודפס בימי חייו. לדבריו, הקדים להדפיס את הספר לפני שאר ספריו בשל חשיבות הדקדוק "לכל דבר שבקדושה". הספר זכה להסכמת הרב יום טוב ליפמן הלר, רבה של פוזנא שמעון וולף אוירבך ובית דינו.
 • שו"ת מהר"י הלוי - הודפס כמאה שנים לאחר פטירתו על ידי ר' יוסף יפה, בתוספות "חידושי מהר"י הלוי" על כמה מסוגיות הש"ס.
 • שתיים מתשובותיו הודפסו משו"ת גאוני בתראי[6], ופסקיו הובאו פעמים רבות על ידי אחיו הצעיר בספריו.
 • שיר גאולה - חובר לאחר ניצחון הקהילה היהודית בלבוב במשפט כנגד הכמורה המקומית על בית הכנסת שושנת הזהב בשנת ה'שס"ט. מהר"ם מלובלין ובעל הסמ"ע תיקנו לומר פיוט זה בכל שבת שאחרי פורים.[7]

חיבורים אבודים המוזכרים בהקדמתו לספר "שיח יצחק":

 • ברית הלוי - על המילים המסופקות בתנ"ך.
 • באר עשק- עיון ופלפולים בתלמוד.
 • באר רחובות - "דבר הלכה העולה מכל עניין בביאור רחב".
 • פירוש על פירוש רש"י לתורה.
 • פחד יצחק - על יורה דעה.
 • ספר דרשות
 • קרבן יצחק
 • אלה תולדות יצחק - דקדוק.

לקריאה נוספת עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

 1. ^ יש להבחין בינו לבין מהר"י הלוי או מהר"י סג"ל המוכר יותר כמהרי"ל וכן מרבי יצחק הלוי - רבו של רש"י וממהר"י לבית הלוי.
 2. ^ בנו בעל הט"ז מביא חידושים בשמו
 3. ^ ש. מילנר, לתולדות היהודים בחעלם, מאסף (המליץ) א, ה'תרס"ב, עמ' 157
 4. ^ הסכמתו משנת ה'שע"ד לפירוש "עץ שתול" על ספר העיקרים מאת הרב גדליה ליפשיץ.
 5. ^ דור ודור ודורשיו, עמ' 65 סעיף תתקס
 6. ^ סימן כ וסימן כו
 7. ^ נדפס אצל גבריאל סוכסטוב, מצבת קודש, לבוב תרכ"ג, בסוף כרך ב, באתר אוצר החכמה (צפייה מוגבלת למנויים).