כתובת אגרגנת

כתובת אגרגנת או כתובת אגריגנטום היא כתובת פיניקית שנמצאה בשנת 1934 בבית הקברות לילדים של קרתחדשת, ופורסמה בשנת 1942.[1] הכתובת מתייחסת כנראה לאירועים צבאיים בסיציליה בשנת 406 לפנה"ס.

הכתובת עריכה

הכתובת מסומנת כ־KAI 302 ו־CIS I 5510. היא מחולקת לשלושה חלקים, ולא ברור כמה טקסט חסר לפני השורה המסומנת כשורה 1.[1] בטקסט ששרד נכתב:

[.....] כבד האדמם המת רבתנ [.....................]
[... בר]חת האדמם המת וברחת אזרתנם וא[............]
[וכל אדם] אש לכף אית אמתנת ז ולעכר ולשבת יאמל יד
[א וכל א]דם אש איבל משרת וכפת רבתנ תנת פנ בעל וא
דן ב[על] חמן אית אדמם המת בחים על פנ שמש דל אזר
תם וא[..]נם קרא למלקרת יסף עלתי לשלם ולירחי
במקמ[..] שרת לקנא וכן לא[.]חל ושלם וטנת אמתנת
ז בחדש [פ]עלת שת אשמנעמס בן אדנבעל הרב וחנא
בן בדעשתר[ת] בן חנא הרב וילך רבם אדנבעל בן גרסכן הר
ב וחמלכת בן חנא הרב עלש ותמך המת אית אגרגנת וש
[.]ת שלם דל בעלנוס [וב]עלחרש מנר בן עבדמסכר ובעלעזר בן זבג שח[...]

KAI 302

הכתובת בעברית מודרנית:

[... ת?]כבד את האנשים ההם גבירתנו [תנת פני בעל(?) ...]

[... כוו]נת האנשים ההם וכוונת משפחותיהם(?) ו[...]

[וכל אדם] אשר ישבור את המתנה[א] הזאת או יהרוס אותה, תשבות ידו

[וכל א]דם אשר לא משרת (את האלה), יכפתו תנת פני בעל והאדון

בעל חמן את האנשים ההם בחיים אשר לפני השמש עם משפחותיהם

וה[...] שלהם. (אך) הקורא למלקרת, יוסיף ל(היות ב)שלום ולהתברך

במקום [זה?]. שרת/שרתו בקנאות (את האלים), וייכון/ייכונו לו בריאות ושלום. והציב את המתנה[א]

הזאת בחודש פעלת[ב] בשנת אשמנעמס בן אדנבעל הרב[ג] וחנא

בן בדעשתרת בן חנא הרב[ג], וילכו הרבים[ד] אדנבעל בן גרסכן הרב[ג]

וחמלכת בן חנא הרב[ג] בזריחה(?) ותמכו הם באגרגנת והשיתו

שלום עם פליטי העיר(?). ובעלי החרש[ה]: מנר בן עבדמסכר ובעלעזר בן זבג שח[נא?[ו] ...]

הקשר היסטורי עריכה

ניתן לתארך את המצבה לחורף 405 לפנה"ס,[2][2] על בסיס פעולה של שני מפקדים קרתחדשתים, אדנבעל[3] וחמלכת, המוזכרים בשורות 9–10. ההיסטוריון היווני דיודורוס סיקולוס מספר ששני המפקדים היו פעילים במערכה צבאית בסיציליה בשנת 406 לפנה"ס, במיוחד במצור ובהשתלטות על העיר אקרגס (ביבליותקה היסטוריקה, 13.43.5[4] ו־13.80.1–13.80.2[5]), היא אגריגנטום. המזוהה עם "אגרגנת" בשורה 10.[2] ההשתלטות על העיר ו"השתת השלום" עם תושביה מוזכרים בשורות 10–11 של הכתובת. מדיודורוס סיקולוס אפשר להניח שהפליטים מאקרגס ניסו לברוח לעיר ג'לה, 60 קילומטרים מזרחה.[6]

הכתובת מוסיפה ומוסרת את שמות שופטי קרתחדשת באותה שנה (שורות 8–9).

חשיבותה של כתובת זאת תוארה על ידי שמיץ:[2]

ההתלכדות בין ההיסטוריוגרפיה הקלאסית לבין האפיגרפיה היוונית והפוּנית ייחודית בפרוסופוגרפיה של סיציליה במאה ה-5 ובעלת עניין ניכר להיסטוריונים קלאסיים כמו גם לבלשני שפות שמיות.

המקור באנגלית
A convergence of classical historiography with Greek and Punic epigraphy would be unique in the prosopography of fifth-century Sicily and of considerable interest to classical historians as well as to Semitists.
The Name "Agrigentum" in a Punic Inscription (CIS I 5510.10), p. 4

ההתייחסות ל"אפיגרפיה יוונית" מתייחסת לכתובת יוונית מאתונה משנת 406 לפנה"ס, המזכירה את סיציליה ואת שמות שני המפקדים הקרתחדשתים. זה כנראה היה probouleuma (טיוטת החלטה לבולה (אנ') האתונאית), לשלוח שליחים למפקדים הקרתחדשתים בבקשה לעזרה בשלב האחרון של המלחמה הפלופונסית.[7]

הערות שוליים עריכה

 1. ^ 1 2 Chabot, J.-B. (1941–1942). "Inscription carthaginoise". Bulletin archéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques: 387–394. נבדק ב-19 במאי 2022. {{cite journal}}: (עזרה)תחזוקה - ציטוט: date format (link)
 2. ^ 1 2 3 4 Schmitz, Philip C. (ינו' 1994). "The Name "Agrigentum" in a Punic Inscription (CIS I 5510.10)". Journal of Near Eastern Studies. 53 (1): 1–13. נבדק ב-7 במאי 2022. {{cite journal}}: (עזרה)
 3. ^ השם שניתן על ידי דיודורוס הוא Ἀννἰβας, הצורה היוונית של חניבעל, שיבוש טבעי של "אדנִבעל" המובא בכתובת הפוּנית.
 4. ^ "Diodorus Siculus: The Library of History: (Book XIII, 34-63)". Lacus Curtius. Lacus Curtius. נבדק ב-7 במאי 2022. {{cite web}}: (עזרה)
 5. ^ "Diodorus Siculus: The Library of History: (Book XIII, 64-90)". Lacus Curtius. Lacus Curtius. נבדק ב-7 במאי 2022. {{cite web}}: (עזרה)
 6. ^ Krahmalkov (2000), p. 116.
 7. ^ Meritt, Benjamin D. (1940). "Athens and Carthage". Harvard Studies in Classical Philology. 51 (Suppl. Vol. 1): 247–253. נבדק ב-20 במאי 2022. {{cite journal}}: (עזרה)

ביאורים עריכה

 1. ^ 1 2 מצבה
 2. ^ שם חודש כנעני
 3. ^ 1 2 3 4 המפקד
 4. ^ המפקדים
 5. ^ עושי מלאכת המצבה
 6. ^ כלומר, זבג הוא בנו המאומץ של אדם ששמו מתחיל באות ח', כנראה "חנא"