למידה סינכרונית

סוג למידה מקוונת

למידה סינכרונית היא צורת למידה שבה ההוראה והלמידה מתרחשות באותו הזמן. לפי הגדרה זו, שיעור פרונטלי מסורתי מהווה דוגמה ללמידה סינכרונית, בעוד ששיעורי בית מהווים דוגמה למידה אסינכרונית, בה ההוראה והלמידה אינן מתרחשות באותו זמן[1].

שיחות וידאו - אמצעי ללמידה סינכרונית

בהקשר של למידה מקוונת, למידה סינכרונית היא כאשר התקשורת משודרת בזמן אמת.

בלמידה סינכרונית מקוונת המרצה מתקשר דרך פלטפורמות וירטואליות המאפשרות אינטראקציה סינכרונית בעזרת וידאו וקול[2], שיחות ועידה, שיחות וידאו, או קבוצות דיון בזמן אמת דרך האינטרנט. נעשה שימוש מצלמת רשת מיקרופון, משטח רישום דיגיטלי המאפשר הצגת מידע[3].

בלמידה אסינכרונית מקוונת התלמידים נהנים מנגישות למקורות מידע מקוונים, אולם לא מתבצע דיון בזמן אמת עם המורה והתלמידים האחרים. במקרים רבים, למידה אסינכרונית מבוססת על הרצאות מוקלטות של המרצים[4]. למידה אסינכרונית יכולה להתבסס גם על קריאת חומרים וביצוע מטלות באופן עצמאי[5].

יתרונות וחסרונות הלמידה המקוונת

עריכה

יתרונות

עריכה
 • מאפשרת נגישות לחומרי לימוד ולדעות מגוונות מרחבי העולם[6].
 • למידה מקוונת יכולה להפחית עלויות הכרוכות בבניית כיתות ואולמות לימוד, רכישת ספרים ונסיעות. הפחתת העלויות תגביר את הנגישות של השכלה לתלמידים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך[7].
 • הנגישות של התלמידים לחומרי הלימוד גבוהה יותר כאשר הלמידה מקוונת.

לימוד אסינכרוני מקוון מאפשר גמישות במועד הלמידה.

חסרונות

עריכה
 • צמצום המפגשים הפיזיים בין המורה לבין התלמידים, ובין התלמידים לבין עצמם עלול להוביל לבעיות התפתחות התנהגותית ורכישת מיומנויות חברתיות[8].
 • קשיים טכניים כמו העברת קבצים, מהירויות תעבורת הקשר (רוחב פס) ואיכות תשתיות האינטרנט.
 • קושי לעורר מוטיבציה
 • קושי בהתמודדות עם הסחות דעת ושליטה על התנהגותו ותפקודו של התלמיד[9].

בלמידה אסינכרונית ישנו חסרון נוסף, שכן התלמידים לא יכולים לקבל מענה מיידי לשאלות או קשיים.

אפקטיביות

עריכה

קיימת שאלה לגבי מידת האפקטיביות של למידה סינכרונית מקוונת. מחקר מתא-אנליזה השווה בין רכישת הידע של סטודנטים לרפואה שלמדו בלמידה מסורתית פנים אל פנים, לעומת סטודנטים לרפואה שלמדו בלמידה סינכרונית מקוונת[10]. המחקר כלל שבעה ניסויים עם הקצאה רנדומלית, בהם השתתפו קרוב ל-600 סטודנטים וסטודנטיות. תוצאות המחקר הראו שאין הבדל בין רכישת הידע בקורסים מסורתיים לבין קורסים הנלמדים בלמידה סינכרונית מקוונת. מחקר מתא-אנליזה נוסף השווה למידה מקוונת סינכרונית ללמידה מסורתית פנים אל פנים וגם ללמידה מקוונת אסינכרונית[2]. המחקר כלל 12 מחקרים וכ-1,400 משתתפים, ונבדקה בו הוראה סינכרונית מקוונת מסוג ובינר. נמצא שהלמידה בוובינר הייתה במעט אפקטיביות יותר מאשר למידה מסורתית סינכרונית ולמידה אסינכרונית מקוונת, אך ההבדלים בין השיטות היו זניחים[2]. תוצאות דומות שוחזרו במחקר מתא-אנליזה נוסף, אך במקרה זה נמצא שלמידה סינכרונית מקוונת הייתה אפקטיבית במידה ניכרת מזו של למידה אסינכרונית[11]. נמצא גם ששביעות הרצון של סטודנטים וסטודנטיות שלמדו באופן סינכרוני מקוון הייתה דומה לזו של סטודנטים שלמדו באופן אסינכרוני מקוון. עם זאת, שביעות הרצון מהלמידה הסינכרונית המסורתית, הייתה גבוהה מזו של הלמידה המקוונת (סינכרונית ואסינכרונית)[11].

מאפיינים

עריכה

מורים המלמדים בשיטה זו נדרשים להתאים את אופן ההוראה שלהם. נדרש ללמוד מראש את ההיבטים הטכניים של פלטפורמת ההוראה ושל הכלים הדיגיטליים איתם רוצות לעבוד[12]. נדרשים לשלב למידה פעילה והתנסויות, הפחתת הטקסט במצגות, ולשלוב שאלות סקר הבודקות את הבנת התלמידים בשל הקושי להעריך את קבלת המידע בהיעדר מבט פני התלמידים.[12]

כלים טכנולוגיים

עריכה

טכנולוגיות בסביבת הלמידה הסינכרונית השתנו במהלך השנים. תחילה היה מדובר בפיתוחים לא מסחריים שבוצעו והוקמו על ידי מומחי מערכות ואנשי אקדמיה באוניברסיטאות ומוסדות לימוד אחרים. אוניברסיטאות פיתחו מערכות על מנת לאפשר לתלמידים נגישות לחומרים אקדמיים שלא במסגרת השיעורים הפורנטליים. מוסדות לאוניברסיטה פתוחה, היו מהראשונות לפתח מערכות המאפשרות למידה סינכרונית לטובת פרקטיקת הלימודים הייחודית.[דרוש מקור] כיום, רוב המוסדות להשכלה גבוהה אימצו מערכות ללימוד סינכרוני ואסינכרוני דרך האינטרנט.

בשנת 2020, עם פרוץ מגפת הקורונה, חלק גדול מהלמידה בבתי הספר והמוסדות להשכלה גבוהה עבר להיות בלמידה סינכרונית מקוונת. המורים והמורות השתמשו לצורך כך במספר פלטפורמות כמו Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams.

ראו גם

עריכה

לקריאה נוספת

עריכה
 • Jonathan E. Frankenstein, Learning in Real Time: Synchronous Teaching and Learning Online, Paperback, 2006
 • David Murphy, Rob Walker, Graham Webb, Online Learning and Teaching with Technology: Case Studies, Experience and Practice, Taylor&Francis, 2013

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
 1. ^ Asynchronous Learning | Teaching & Learning Remotely | Washington University in St. Louis, teachingcontinuity.wustl.edu
 2. ^ 1 2 3 Andreas Gegenfurtner, Christian Ebner, Webinars in higher education and professional training: A meta-analysis and systematic review of randomized controlled trials, Educational Research Review 28, 2019-11, עמ' 100293 doi: 10.1016/j.edurev.2019.100293
 3. ^ Chen,N. S., Ko, H. C., Kinshuk, & Lin, T. (2005). A model for synchronous learning using the Internet. Innovations in Education and Teaching International42(2),181-194
 4. ^ HIT - מיני אתרים - הוראה מרחוק - מודלים ללמידה מרחוק - למידה א-סינכורנית, באתר www.hit.ac.il
 5. ^ דודזון, ר. היבטים חברתיים ורגשיים של סביבת למידה מקוונת, בתוך: (עורך) גלסנר, א. (2012)."ראש החץ" ו"היד החמה" (זה לא סיפור אינדיאני): סיפורים על תקשור והכשרת מורים, הוצאת מכון מופת
 6. ^ Hermans, R., Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2008). The impact of primary school teachers’ educational beliefs on the classroom use of computers. Computers & Education, 51(4), 1499-1509
 7. ^ גולדשמידט, ר. (2013). למידה אקדמית מקוונת וההכרה בה, מרכז המחקר והמידע – כנסת ישראל, http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03200.pdf
 8. ^ שנר, מ., לאינטרנט נולד – רוחו החופשית של האדם בעולם שנפתחו גבולותיו, הוצאת מכון מופ"ת, 2012
 9. ^ מינץ, ר. בן-חורין אברמסקי, ח. דרסלר, מ. ודרסלר, ט., E-Learning בהכשרת מורים למדע וטכנולוגיה - קורס וירטואלי - במה הוא שונה מקורס פנים-אל-פנים?, אאוריקה (14), מטר – מדע וטכנולוגיה ברשת, 2001
 10. ^ Liyun He, Na Yang, Lingling Xu, Fan Ping, Synchronous distance education vs traditional education for health science students: A systematic review and meta‐analysis, Medical Education 55, 2021-03, עמ' 293–308 doi: 10.1111/medu.14364
 11. ^ 1 2 Christian Ebner, Andreas Gegenfurtner, Learning and Satisfaction in Webinar, Online, and Face-to-Face Instruction: A Meta-Analysis, Frontiers in Education 4, 2019-09-03, עמ' 92 doi: 10.3389/feduc.2019.00092
 12. ^ 1 2 HIT - מיני אתרים - הוראה מרחוק - מודלים ללמידה מרחוק - למידה סינכרונית, באתר www.hit.ac.il