לשכת ראש ממשלת ישראל

(הופנה מהדף לשכת ראש הממשלה)
יש לערוך ערך זה. ייתכן שהערך סובל מבעיות ניסוח, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו, או מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית.

לשכת ראש ממשלת ישראל (מכונה לעיתים גם "הכוורת") היא מערך אנשים או פמליה, המסייעת לראש הממשלה בניהול סדר יומו, ומרכזת את כלל ההיבטים בעבודתו.

אין להתבלבל בינה לבין משרד ראש הממשלה שהוא ישות מסודרת על פי חוק, שאחראית על משרד-העל הממשלתי בראשו עומדים ראש הממשלה ומנכ"ל המשרד, כמו גם גופים נוספים (כמו מזכיר הממשלה, המזכיר הצבאי לראש הממשלה, המטה לביטחון לאומי, המטה החברתי כלכלי, המועצה הלאומית לכלכלה) שאינם חלק מלשכת ראש הממשלה.

בראש הלשכה, עומד ראש הסגל, הידוע גם כראש לשכת ראש הממשלה.

תיאור תפקידה[1]עריכה

לשכת ראש הממשלה מנהלת את שגרת יומו של ראש הממשלה ואת עבודתו השוטפת. בראשה עומד ראש הלשכה המנהל את לוח הזמנים של ראש הממשלה, ומשמש כאיש הקשר בין ראש הממשלה לבין גורמים שונים במשרד ובקואליציה. לשכת ראש הממשלה כוללת את מנהל הלשכה, עוזרים וצוות מזכירות. ללשכה כפופים יועצי ראש הממשלה בנושאים השונים. עם זאת, עבודתם המקצועית של יועצי ראש הממשלה בתחומים כלכליים חברתיים מלווה על ידי מנכ“ל משרד ראש הממשלה.

מבנה לשכת ראש הממשלה[1][2][3][4]עריכה

לפי סעיף 02.511 בתקשי"ר (תקנון שירות המדינה) מפורטים משרות במטה ראש הממשלה.

משרות במטה לשכת ראש הממשלהעריכה

 • ראש הסגל של ראש הממשלה - צחי ברוורמן;
  • מנהל לשכת ראש הממשלה - ;
   • יועץ ראש הממשלה לנושאים מדיניים - ;
   • שתי משרות של יועצי ראש הממשלה לענייני תקשורת;
   • יועץ ראש הממשלה לקשר עם הכנסת (יועצת ראש הממשלה לענייני חקיקה) - ;
   • יועץ ראש הממשלה לאירועים וסיורים;
   • יועץ ראש הממשלה לתכתובת;
   • שש משרות של עוזרים ויועצים לראש הממשלה לנושאים שונים שיוגדרו על-פי צרכיו ושיקול דעתו של ראש הממשלה;
    • הדובר הפוליטי של ראש הממשלה - ;
   • עד חמש משרות נוספות של עוזרים ויועצים לראש הממשלה לנושאים שונים שיוגדרו על-פי צרכיו, בכפוף לאישור ועדת משנה שתמנה ועדת השירות מבין חברי ועדת השירות;
   • עוזר פוליטי אשר יועסק בחוזה קבלני לתקופה שלא תעלה על כהונתו של ראש הממשלה ולא יהיה עובד מדינה.
   • שש משרות מזכירות לראש הממשלה (שתיים מתוכן תכהנה במשרות קבועות והשאר במשרות אמון)[1];
   • משרות נהגים על-פי ההיקף שייקבע באישור נציבות שירות המדינה.
  • ראש מערך ההסברה הלאומי - ;

סוגי משרותעריכה

החלוקה הפנימית של משרות האמון האישיות של ראש הממשלה היא: 38 משרות אמון בלשכת ראש הממשלה, שמונה משרות אמון אישיות במועצה הלאומית לכלכלה ושתי משרות אמון אישיות במעון ראש הממשלה. נכון למועד כתיבת שורות אלו, כל המשרות במועצה הלאומית לכלכלה, למעט משרת ראש המועצה, הומרו למשרות מקצועיות.

רשימת משרות במעון ראש הממשלה[3]עריכה

 • יועץ מעון ראש הממשלה (משרת אמון);
 • מנהל לשכת מעון ראש הממשלה (משרת אמון);
 • יועץ תפעול מעון ראש הממשלה;
 • עוזרי תפעול מעון ראש הממשלה;
 • עובד מטבח במעון ראש הממשלה;
 • עובדי משק בית, שמספרן ייקבע בהתאם לכללים הנהוגים בשירות המדינה.

לשכת אשת ראש הממשלה[5][6]עריכה

 • מנהלת לשכת אשת ראש הממשלה.

לשכות ראשי ממשלה לשעבר[3]עריכה

לפי סעיף 02.511 בתקשי"ר (תקנון שירות המדינה) קיימות שלוש משרות בלשכות של ראשי ממשלה לשעבר:

 • יועץ ראש הממשלה לשעבר;
 • מנהל לשכת ראש הממשלה לשעבר;
 • נהג ראש הממשלה לשעבר.

ראו גםעריכה

הערות שולייםעריכה